Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

http://www.batory.org.pl

Apel Zespołu Ekspertów Prawnych [Fundacji Batorego] do Prezydenta RP o powstrzymanie wejścia w życie ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych

W wysłanym w nocy apelu Zespół Ekspertów [Fundacji Stefana Batorego] stwierdza, że ustawy te ingerują w fundamentalne wartości konstytucyjne i podważają zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Do apelu dołączono opinie o ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych

– Sedno apelu brzmiało:

„zwracamy się do Pana o powstrzymanie wejścia w życie niszczących polskie sądownictwo ustaw    i skierowanie do ponownego ich rozpatrzenia   przez Sejm„.

Nie wiem czy wczesnym rankiem, ale dnia następnego 24 lipca 2017r., Pan Andrzej Duda, chyba nie jako Prezydent, tylko „Wysoki Komisarz Sorosa na Polskę”, [Fundacja Batorego założona została jeszcze za komuny przez Sorosa] zarządził co następuje:

„otóż zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia Sejmowi, czyli zawetuję Ustawę o Sądzie Najwyższym, jak również Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa”.

– No i mamy skandal szanowni Państwo!

Duda  „rozpatrzył”  apel zgodnie z wolą fundacji Sorosa!  –  Duda ma w DU*IE Polaków !

To jest totalny skandal! Nie wiem, czy takie działanie Dudy w tak bardzo ważnej sprawie – niejako na zlecenie fundacji Sorosa – nie kwalifikuje się pod Trybunał Stanu? Bo co innego z tym można zrobić? – Na taczce przecież wywieźć go nie wypada! : /


Z : http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/ze

 

ul. Sapieżyńska 10a

 

215 Warszawa

tel. 22

536 02 00

fax 22

536 02 20

batory@batory.

org.pl

www.batory.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego jest organizacją pożytku publicznego

Nr konta: 81 1030 1016 0000 0000 6145 000

0 | Nr KRS: 0000 101194

 

Warszawa, 23 lipca 2017 r.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Podstawowym obowiązkiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest stanie na straży

Konstytucji RP. Przyjęte przez parlament ustawy o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa

oraz o ustroju sądów powszechnych ingerują w fundamentalne wartości konstytucyjne i podważają

zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. W swoich stanowiskach Zespół Ekspertów

Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego odniósł się krytycznie do wielu zawartych

w nich rozwiązań, zwracając uwagę m.in. na niespotykane w praworządnych państwach dyskrecjonalne

uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, który jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym

zwierzchnikiem służbowym prokuratorów, a w obecnej kadencji Sejmu także posłem i liderem jednej

z partii koalicyjnych popierających rząd. Proponowane zmiany są nie do pogodzenia z istotą

ustrojowej zasady podziału i równoważenia władzy będącej jedną z podstaw współczesnej

europejskiej kultury prawnej. Ponadto ustawy te został y przyjęte w sposób naruszający elementarne

zasady poprawnej legislacji, procedury parlamentarne oraz dobre obyczaje polityczne. Przede

wszystkim jednak wprowadzane nimi osłabienie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej

stanowi poważne zagrożenie dla konstytucyjnych wolności i praw obywateli Rzeczypospolitej, którzy

w istotnej mierze pozbawieni zostają gwarancji należytej i politycznie niezależnej ochrony prawnej.

Dlatego zwracamy się do Pana o powstrzymanie wejścia w życie ustaw niszczących polskie

sądownictwo i skierowanie ich do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Decyzja ta może być także

przyczynkiem do podjęcia rzetelnych i merytorycznych prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości w

przyszłości.

 

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego

 

Łukasz Bojarski

prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Jacek Czaja

prezes zarządu Towarzystwa Prawniczego

dr Piotr Kładoczny

docent na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego,

członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

dr hab. Marcin Matczak

profesor w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu

Warszawskiego, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

dr hab. Tomasz Pietrzykowski

profesor w Katedrze [---]

 

Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20773&Itemid=100

 Terror Fundacji im. Batorego - ustawy o sądownictwie.

Andrzej Duda przygotowuje koniec kariery politycznej Kaczyńskiego?Przypominamy

Delegalizacja Fundacji Batorego?

Martwię się, że mogą zamknąć Fundację Batorego, kontrowersyjną ale zasłużoną przy tworzeniu w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i zwalczaniu korupcji. Byłoby to niezgodne z prawem. O ile wiem, Fundacja prawa nie łamie, nie ma więc podstaw dla delegalizacji. Jej główny fundator, miliarder nowojorski Geroge Soros, otrzymał ostatnio wysokie odznaczenie od prezydenta Komorowskiego. Jednak prezydent może się zmienić. Wpływowi przyjaciele Fundacji mogą stracić wpływy, jeśli zmieni się rząd. I co wtedy?

Mój niepokój o los Fundacji Batorego bierze się stąd, że przewodniczący Rady Fundacji, prof. Marcin Król wezwał do łamania prawa na wielką skalę. Uczynił to ostatnio w tygodniku Wprost. Oto cytat: " trzeba znaleźć środki na przeciwstawienie się nie zamachowi stanu (Kaczyński nie jest taki głupi i wie, że to byłoby niedopuszczalne i łatwe do załatwienia), lecz rozwaleniu demokracji od środka, co jest także zbrojną formą jej obalenia. (...) Wzywam władze państwa polskiego do zdecydowanej i twardej reakcji, nawet jeżeli nie będzie ona zgodna z prawem. Wzywam jako mieszkaniec demokratycznego kraju." (podkreślenie moje, KK ).

Środki "niezgodne z prawem" obejmują szeroką gamę, od zwykłego nadużywania prawa w celu nękania obywateli i niewygodnych władzy organizacji, po pobicia opozycjonistów przez "nieznanych sprawców", a także pozorowane samobójstwa i jawne skrytobójstwa dla postrachu. Nie wiem, które z tych i innych środków prof. Król podpowiada władzom. Moim zdaniem powinien to wyjaśnić, jeśli nie opinii publicznej, to członkom Rady Fundacji Batorego. I uzyskać ich opinię w tej sprawie. Wprawdzie wypowiedział się we Wprost prywatnie, ale czy mamy wierzyć, że ukrywa swe radykalne poglądy na posiedzeniach Rady? Jeśli członkowie Rady nie popierają zachęt prof. Króla do przemocy, to czy nadal chcą, aby przewodniczył Radzie?

Jarosław Kaczyński mocno popiera wartości narodowe, choć nie nacjonalistyczne i daleki jest od ksenofobii. Jeśli więc prof. Król pozostanie przewodniczącym Rady Fundacji Batorego, to stworzy domniemanie, że jest to gotowa do przestępstw radykalna organizacja antynarodowa. Wiem, że tak nie jest. Do tej pory nie była radykalna ani  przestępcza i tylko narodowosceptyczna zamiast anty. Niestety,  złe wrażenie powstanie u gorzej poinformowanych osób. To będzie miało namacalne skutki. Czy George Soros byłby temu rad? Przemoc to nie jest jego styl działania.

W obecnej płynnej sytuacji, spadku koniunktury gospodarczej, narastaniu ludowego buntu zwłaszcza wśród młodzieży, trzeba się liczyć z gorącymi nastrojami ulicy i nie można wykluczyć też zmiany rządu. Byłby to rząd raczej nieprzychylny Fundacji Batorego. Lepiej więc, żeby był powściągany przez prawo. Niestety, to się nie uda, jeśli najwyższa rangą postać Fundacji wzywa do łamania prawa. Gwałt się gwałtem odciśnie. Odradzam. Rozmawiajmy, póki nie jest za późno.

PS. Oto członkowie Rady: Jan Krzysztof Bielecki, Bogdan Borusewicz, Agnieszka Holland, Olga Krzyżanowska, Helena Łuczywo, Krzysztof Michalski, Andrzej Olechowski, Zbigniew Pełczyński, Andrzej Rapaczyński, Hanna Suchocka, Henryk Woźniakowski. Czy widzicie tu zwolenników terroryzmu państwowego? Bo ja nie.

  Krzysztof Kłopotowski

publicysta, krytyk filmowy 

Goofas

UJAWNIAMY NIEJASNE POWIĄZANIA FINANSISTY GEORGA SOROSA Z DZIAŁACZAMI POLSKIEJ PRAWICY

Fundacja im. Stefana Batorego – niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, George'a Sorosa oraz grupę działaczy polskiej opozycji demokratycznej lat 80., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja została założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, George’a Sorosa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80. Zarejestrowana w maju 1988 roku, na początku swojego istnienia angażowała się w przygotowywanie nowych kadr dla demokracji i gospodarki rynkowej oraz wspomaganie reform ustrojowych. Połowę swojego budżetu Fundacja przeznaczała na dofinansowywanie działań podejmowanych przez inne instytucje.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

· poprawa jakości polskiej demokracji
· wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
· rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

A teraz, jak ta poprawa jakości polskiej demokracji wygląda w praktyce:

Jarosław Gowin - Prezes Polski Razem, obecnie minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Wicepremier w rządzie Beaty Szydło.

Poza działalnością polityczną Jarosław Gowin zajmował się również pracą naukową. Jednym z jego dokonań jest książka pod tytułem "Kościół po komuniźmie" wydana w 1995 przez Fundacje im. Stefana Batorego której to założycielem jest nie kto inny jak George Soros.

Ryszard Legutko - W latach 2005–2007 senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji, w 2007 minister edukacji narodowej, w latach 2007–2009 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Podobnie jak Gowin, Legutko zajmował się pracą badawczą. Brał udział między innymi w dyskusji na temat:

"III? IV? Sens zmiany. Między obroną III RP a budową IV RP. Analiza dyskursów ideologicznych"
Organizatorem tejże dyskusji była Fundacje im. Stefana Batorego której to założycielem jest - szok i niedowierzanie - George Soros.

Pośród innych dyskutujących w ramach projektu "Jaka Polska, czyja Polska":

Jacek Kurczewski - który to w 2007 z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyjął Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Dariusz Gawin - który w 2015 został powołany członkiem Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Rafał Matyja - W swej publicystyce przedstawił pomysł budowy IV Rzeczypospolitej jako państwa zrywającego ciągłość z praktyką ustrojową PRL, ale nie tylko w sferze symboliki, ale przede wszystkim instytucji i praktyki ustrojowej. W 2005 był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.
Ryszard Bugaj - W wyborach prezydenckich w 2005 publicznie poparł kandydaturę Lecha Kaczyńskiego. Od 5 lutego 2009 był doradcą społecznym prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw ekonomicznych. W 2014 został członkiem rady programowej partii Prawo i Sprawiedliwość. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę
Dariusz Gawin - od 2007 do 2008 członkiem Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a od 2006 do 2010 roku współorganizatorem Seminariów Lucieńskich odbywających się pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Zdzisław Krasnodębski - W 2005 był członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Od 2007 do 2009 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W 2014 został członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku startował z listy PiS w okręgu nr 4 Warszawa I. Uzyskał mandat eurodeputowanego VIII kadencji, zdobywając 96 292 głosy.
Jerzy Szacki - 3 listopada 2008 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez Lecha Kaczyńskiego

Organizacja stworzona przez finansistę George'a Sorosa nie organizuje tylko debaty/spotkania. Dodatkowo też wypłacali stypendia. Wśród beneficjentów programu Soros+ byli między innymi :

Wojciech Cejrowski - Na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 roku, Cejrowski opublikował na portalu YouTube spot, w którym podarł plakat kandydata Bronisława Komorowskiego i zaapelował by „nie wybierać śmieci

Adam Glapiński- Były członek PC, 5 lutego 2009 został jednym z doradców ekonomicznych prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 9 lutego 2016 prezydent Andrzej Duda powołał Glapińskiego na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego

Wspominałem również, że fundacja finansisty George'a Sorosa również organizowała spotkanie, w którym brał udział, jak zauważyliście często wspominany, Lech Kaczyński. Przypadek?

Z innych kwestii związanych z obecną prawicą a dla których zabrakło strzałek i symboli przelewania pieniędzy mamy:

14 lutego 2005 - Wykład Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

19 września 2005, Wykład Lecha Kaczyńskiego, PiS

Zawód - Dziennikarz - Bronisław Wildstein - TV Republika, obecnie TVP2

Podróżować, aby zrozumieć siebie (2007) - Jarosław Kurski, brat Jacka Kurskiego, Obecnego Prezesa TVP

Przegląd obietnic wyborczych - Michał Karnowski- wSieci(2004)

Władza Mediów, Władza nad mediami - Krzysztof Skowroński - SDP(2006)

Stanowiska partii politycznych wobec polityki wschodniej w kampanii wyborczej 2011 - Witold Waszczykowski - PiS

Jaka Prawica Jest Potrzebna - Ludwik Dorn, PiS

Media Publiczne - Nowy ład - Andrzej Urbański, były prezes TVP, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Mógłbym wyszukać tego więcej, ale szkoda mojego cennego czasu.

Zatem, po tym gdy ujrzało światło wszelkie powiązania meetingów/debat/wydawanych książek czy stypendiów finansowanych przez znanego filantropa Georgre'a Sorosa z działaczami polskiej prawicy można na ich działalność spojrzeć w ten sam sposób?

Nie sądzę.

Tekst dedykuję @Joz'owi, jako że jest wielkim fanem strzałeczek i symboli przekazywania pieniędzy.

#goofaskomentuje - autorski tag

#neuropa #4konserwy #polityka #ngo #soros #fundacjabatorego #tvpis #tvp #media #tysiacurojenniezaleznychmediow

źródło: sorostvp.png
1. ZBRODNIA BEZ KARY
(Warto przeczytać)
... y hienom zagranicznym, Fundacja Batorego trudziła się nad zmienianiem polskiego systemu edukacji w zbiorowego apologeta wolnego rynku „otwarcia na zachód”- na MFW, Unię Europejską. Tzw. rada, czy raczej  ...
Utworzone: 13 kwietnia 2009
2. Józef Bizoń: PiS w Fundacji Batorego George'a Sorosa
(Warto przeczytać)
... będą pilnować, aby przy urnie wyborczej nie spotkały się z sobą dwie wielkie grupy społeczeństwa - całkowicie wykluczeni z częściowo wykluczonymi Polakami. Fundacja Batorego nie tylko organizuje debaty ...
Utworzone: 31 marca 2010
3. Andrzej Szubert - Wybory tytularnego nadzorcy polskiego baraku Unii
(Państwo)
... Sorosa, zwanej fundacją Batorego [W nazwie tej żydowskiej fundacji, przywołującej na pamięć wspaniałego polskiego króla węgierskiego pochodzenia, dopatrujemy się nie tylko próby zawłaszczenia jego wizerunku ...
Utworzone: 20 maja 2010
4. Tak! Jestem tchórzem i nieporządnym Polakiem
(Komentarz polityczny)
... lodziarzami, czy Kaczyński ze swoimi łobuzami. Możecie sobie mnie nazywać tchórzem, a ja i tak was mam głęboko w tyle razem z waszą mediokracją, Fundacją Batorego i POPiS-em, który chodzi na waszym sznureczku. ...
Utworzone: 2 lipca 2010
5. W stronę konfrontacji
(Komentarz polityczny)
... najbardziej wpływowego w Polsce cadyka, pana Smolara kierującego Fundacją Batorego, z tej znakomitej koordynacji nie zdają sobie oczywiście sprawy, potwierdzając w ten sposób spostrzeżenie Jana Kochanowskiego, ...
Utworzone: 15 listopada 2010
6. Precz z Satrapą!
(Warto przeczytać)
... kiedy będzie prawdziwy koniec satrapy Łukaszenki? No i samej Białorusi, rzecz jasna. Jak w Mińsku otworzy swój oddział Fundacja Batorego a ten co będzie na tronie po satrapie (bo przecież wiecznie żyć ...
Utworzone: 21 grudnia 2010
7. Łukaszenko dał Kremlowi pstyczka w nos
(Komentarz polityczny)
... BELAZ (21 proc. produkcji światowej superciężkich wozów). Mało tego! Łukaszenko wywalił na zbitą twarz z Białorusi fundację Sorosa „Społeczeństwa Otwartego” znaną w Polsce jako „Fundacja Batorego”. Łukaszenko ...
Utworzone: 22 grudnia 2010
8. Jak wygląda rzeczywista władza w Polsce
(Warto przeczytać)
... nie mowi konkretnego, to znaczy ze chodzi o szerzenie wplywow zydowskich. Przykladem jest tu np: Fundacja Batorego. 3. Media Tak zwana mainstreamowa prasa, radio, i telewizja sa calkowicie w rekach ...
Utworzone: 17 października 2011
9. Krzysztof Baliński: IDIOCI DYPLOMATYCZNI
(Komentarz polityczny)
... – dwóch niegłupich doradców. Ekspertyzami wspomaga go Fundacja Batorego i jej szef Aleksander Smolar. I to on wydaje się być współautorem wywiadu Sikorskiego. Z kolei pani Anna Applebaum to bardzo ...
Utworzone: 13 stycznia 2015
10. Mason na Wawelu i Afery PiS cz.1i 2
(Warto przeczytać)
Zastanawiasz się, kto i za ile sprzedał Polskę?! Nazwiska, Sprzeniewierzenia, Fakty, daty, wyznania … Długo zastanawiałem się nad napisaniem tego tekst, z uwagi na narastającą w polskiej polityce agresję ...
Utworzone: 30 lipca 2015
11. Wywiad z Marianem Miszalskim autorem książki „Żydowskie lobby polityczne w Polsce”
(Warto przeczytać)
... dla lobby żydowskiego w Polsce? Zaplecze? Raczej wzajemnie się wspierają, na miarę możliwości. „Agora” – Fundację Batorego, Fundacja Batorego – „Agorę”, i tak, z wzajemnością, wszystkie pozostałe, które ...
Utworzone: 1 sierpnia 2015
12. PRZEŻYJESZ SZOK: 100 LAT AGRESJI ŻYDOWSKIEJ NA POLSKĘ
(Warto przeczytać)
... przejmie kontrolę nad polskimi przedsiębiorstwami, tym lepiej. Fundacja Batorego, założona przez Sorosa, likwidatora polskiej suwerenności ekonomicznej, przekonywała Polaków aby oddać swą suwerenność na ...
Utworzone: 8 września 2015
13. AGENCJA LIKWIDACYJNA - Krzysztof Baliński
(Komentarz polityczny)
... zajmuje się fundacja Batorego i jej szef Aleksander Smolar. W programowych dokumentach pisze bez ogródek o konieczności zdetronizowania Łukaszenki. Tenże Smolar stwierdził kiedyś: „polska polityka zagraniczna ...
Utworzone: 30 listopada 2015
14. Fundacja Sorosa niepożądana w Rosji
(Wiadomości)
...  Fundacja Sorosa działająca poprzez szeroko rozbudowaną sieć innych fundacji i organizacji (jak Fundacja Batorego w Polsce) ma wpływ na prawodawstwo w różnych krajach, edukacje oraz może liczyć na poparcie ...
Utworzone: 1 grudnia 2015
15. Krzysztof Baliński - DYM, HUK, RŻNIĘCIE GŁUPA i UCHODŹCÓW KUPA
(Komentarz polityczny)
...  ciemnej karnacji). Projekt wspiera Fundacja Batorego w ramach programu finansowanego z funduszy europejskich, czyli pieniądzy przeznaczonych na polską gospodarkę. I nic nie słyszeliśmy, aby rząd Szydło  ...
Utworzone: 22 stycznia 2016
16. Soros daje 150 mln na walkę o demokrację w Polsce! Drugi Majdan w Warszawie coraz bardziej realny.
(Wiadomości)
... Obszaru Gospodarczego. Pieniędzmi dysponuje Fundacja Batorego. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie liberalno-lewackie organizacje pozarządowe walczące z nacjonalizmem, patriotyzmem, rasizmem, ksenofobią ...
Utworzone: 14 marca 2016
17. Coś niebywałego! Soros otworzył w Polsce organizację „Refugees Welcome Polska”! Pomaga ściągać uchodźców!
(Wiadomości)
...  PiS cz.1i 2 (Warto przeczytać) ... w jarmułce. - Kontakty Kaczyńskich i większości polskojęzycznych polityków (tzw: "pełniących obowiązki Polaka") z George Sorosem i Fundacją Batorego. Andrzej Szu ...
Utworzone: 19 kwietnia 2016
18. Hakerzy opublikowali niepełną listę polityków na usługach George'a Sorosa
(Wiadomości)
Po wykradnięciu przez hakerów tysięcy stron z dokumentacją organizacji pozarządowych należących do znanego żydowskiego spekulanta, Georga Sorosa, jasne było, że tylko kwestią czasu będzie to, kiedy dowiemy ...
Utworzone: 4 września 2016
19. Krzysztof Baliński: ANTYRZĄDOWE ZA PIENIĄDZE RZĄDOWE
(Komentarz polityczny)
...  podsłuchaną kłótnię i białoruski majdan zdechł. Notabene pracami studyjnymi (za pieniądze MSZ) nad przyszłością Białorusi zajmuje się Fundacja Batorego, a wśród dyplomatycznego narybku roi się od stażystó ...
Utworzone: 20 grudnia 2016
20. BEZ STRACHU
(Warto przeczytać)
... to prawie jak nacjonalizm i na to pieniędzy pan nie dostanie". Jest taka fundacja, która sponsoruje produkcję filmu. To Fundacja Batorego. Ale głos decydujący komu i na jaki film przyznać fundusze - ...
Utworzone: 21 czerwca 2017
21. [Czy rzeczywiście] Dudą kierują ludzie z fundacji Georga Sorosa !??
(Komentarz polityczny)
... wiem czy wczesnym rankiem, ale dnia następnego 24 lipca 2017r., Pan Andrzej Duda, chyba nie jako Prezydent, tylko „Wysoki Komisarz Sorosa na Polskę”, [Fundacja Batorego założona została jeszcze za komuny ...
Utworzone: 3 sierpnia 2017