Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ktoś zadbał, żeby była to impreza bez jakiegokolwiek znaczenia kulturalnego, politycznego, całkowicie nieistotna tak dla samej Polonii, jak i dla Polaków w Polsce.
I Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HDzOa6CJQBE

https://www.youtube.com/watch?v=RD2J5xedqZg

 

W przerwie obrad nie zabrakło wątku nieco lżejszego gatunkowo – pokaz mody przy dźwiękach francusko-arabskiej, może pustynnych nomadów, muzyki.

 

  https://www.youtube.com/watch?v=mh3FxOi-jM0

 

I mimo, iż w Kongresie udział wzięło wielu Polonusów z naukowym dorobkiem, z dorobkiem i sukcesami zawodowymi, z tzw. życiowym doświadczeniem, cała impreza była wydarzeniem na żenującym poziomie. Dowodzącym niezbicie braku u uczestników Kongresu podstaw politycznej świadomości, całkowitej niewiedzy na temat politycznej sytuacji Polski, niewiedzy na temat niszczenia Polonii, a co za tym idzie i Jej związków z Polską i Polakami, tak przez służby żydowskiego reżimu IIIRP, jak i przez jego politycznych funkcjonariuszy (link: Żydzi rozbijają organizacje polskie i polonijne – syjonizm triumfuje).

Ktoś zadbał, żeby Światowy Kongres Polaków był imprezą bez jakiegokolwiek znaczenia kulturalnego, politycznego, całkowicie nieistotną tak dla samej Polonii, jak i dla Polaków w Polsce, imprezą żenującą. A przecież jest nas, Polaków mieszkających za granicą, ponad 20 mln, mniej więcej tyle, ile Żydów mieszkających poza Izraelem, którzy posiadają swoje lobby niemal w każdym kraju, niejednokrotnie decydujące o jego politycznych losach. A Polacy -? Polacy, nawet ci mieszkający w Polsce, nie decydują o losach swojej Ojczyzny, jeszcze lub nadal nie potrafią.

Choć uczestnicy Kongresu zgłaszali postulaty w dziedzinie gospodarki, nauki, kultury, to nikt nie pokusił się o sformułowanie postulatu generalnego, fundamentalnego: konieczności likwidacji w Polsce żydowskiego reżimu, żydowskiego kapitalizmu, eliminacji żydowskich, syjonistycznych elit, żydowskich mediów, odzyskania politycznej suwerenności w całej sferze funkcjonowania państwa (czyli także w finansach i kulturze), ustanowienia polskich narodowych rządów.

Tego fundamentalnego postulatu nigdy nie zrealizujemy bez budowy autentycznego polskiego ruchu nacjonalistycznego – a czy ktoś z zacnych uczestników Kongresu o tym wspomniał, czy w ogóle dostrzega i rozumie taką konieczność? To szanowne gremium Polonusów i Polaków nie posiada podstawowej politycznej świadomości – to zresztą jest grzech pierworodny wielu różnych „światłych i patriotycznych” konwentykli.
Samo ględzenie o poprawie, naprawie, współpracy w duchu …, różnych sfer funkcjonowania państwa nie przyda się nam na nic.

W zaproszeniu na  Światowy Kongres Polaków widniał dumnie temat:

S T R A T E G I A  D L A  P O L S K I

 

Dariusz Kosiur


Za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/140927,swiatowy-kongres-polakow-i-cala-para-w-gwizdek
Zobacz jeszcze: