Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
„Wystrzegać  się  atoli  należy  utożsamiania  pewnych  kierunków  i  interesów partyjnych z Kościołem, nadużywania jego powagi dla celów wyborczych, partyjnych  i wciągania go do sporów na korzyść tego lub owego odłamu politycznego. Byłoby to bardzo   szkodliwym   wypaczaniem   jego misji.  Kościół  nie  pozostaje  na  usługach stronnictw politycznych, z nikim w związek polityczny nie wchodzi i zostawia katolikom swobodę  należenia do  stronnictw,  które  nie  są  sprzeczne  z  etyką  katolicką.  Chęć wyciągania korzyści politycznych z wiary przez jakiekolwiek stronnictwo odstręczałaby od  Kościoła  ludzi  innych  przekonań  politycznych. 
Już  Papież  LeonXIII  surowo  to potępił,  pisząc: "Jest  zuchwałym  nadużywaniem  religii wciąganie  Kościoła  do  walk partyjnych i posługiwanie się jego powagą dla łatwiejszego  pokonania przeciwników"(Osservatore Romano, nr 83,10 kwietnia 1926 r.). Stronnictwa mają bronić wiary i etyki chrześcijańskiej w życiu publicznym i to w większej mierze i z większą stanowczością niż dotąd, ale czynić to powinny z jasnego i zdecydowanego sumienia katolickiego, bez wciągania  Kościoła  do  walk  partyjnych.” (August  kardynał  Hlond,  List  pasterski  „O chrześcijańskie zasady życia państwowego” 23.IV.1932).

To  pouczenie  prymasa  Hlonda  jest  bardzo  dzisiaj  aktualne.  Partia  Prawo  i Sprawiedliwość działa wyraźnie w niezgodzie z tymi zasadami. Wciąga Kościół w swoje gry partyjne. Niestety Kościół w Polsce dał się w to zaangażować, mamy częste wsparcie tej  partii  z  ambony, czy  z  katolickiego  radia  Maryja. Panuje  przekonanie  jakoby popieranie   jakiejkolwiek   innej opcji  politycznej  to  działanie  wrogie  Kościołowi. Koniecznie  musimy  z  tym  skończyć.  Szczególnie  apeluję  do  władz  kościelnych  by odcięły się od związku z PiS-em. Mamy tyle dowodów, że jest to ugrupowanie szkodliwe dla Polski, iż wszelkie wiązanie go z Kościołem tylko deprecjonuje Kościół. Zwolennicy innych opcji politycznych też mają prawo uważać się za wiernych Kościoła.


Za: OPOKA W KRAJU 104 (125) Kórnik   grudzień 2020
Źródła nie znaleziono