Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na kolanach tylko przed Panem Bogiem
Źródło: youtube.pl

To znamienne, że środowiska które najmocniej domagają się rozdziału państwa od Kościoła, chciałyby decydować o kształcie nauczania Pasterzy. Chętnie promują postawy „otwarte”, a chcą zamykać usta kapłanom odwołującym się do najlepszych tradycji narodowych i katolickich, tym, którzy głowy skłaniają tylko przed Bogiem.

W ostatnich dniach fala ostrej krytyki spadła na ks. Jacka Międlara, który sprawował Mszę św. podczas białostockich obchodów 82. rocznicy ONR. Pod presją publiczną kapłan otrzymał zakaz publicznych wypowiedzi oraz „organizowania wszelkiego rodzaju zjazdów, spotkań i pielgrzymek, a także wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu, w tym w środkach elektronicznych”. Wszystko to w zasadzie tylko za towarzyszenie narodowcom. Bo w jego słowach trudno dopatrzyć się kontrowersyjnych treści. Zgromadzenie Księży Misjonarzy oświadczyło jednak, że „nie popierało i nie popiera wszelkiego rodzajów ruchów skrajnie nacjonalistycznych”.

Wprawdzie ks. Międlar miał tego dnia uczestniczyć w koncercie, w którym miały pojawić się treści faszystowskie i rasistowskie. Ale jaki wpływ na nie miał kapłan? Wcześniej nikomu nie przyszło do głowy suspendować np. śp. ks. Jana Kaczkowskiego, który był na Przystanku Woodstock, ale brał odpowiedzialność tylko za wypowiedziane słowa, a nie prezentowany na koncertach repertuar i skrajnie amoralne zachowanie ich uczestników.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Oświadczenie Klubu im. Romana Dmowskiego ws. ochrony życia poczętego

 
Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości
 Jan Paweł II        

W Polsce od 1993 roku obowiązuje tzw. kompromis aborcyjny. Przez ostatnie 23 lata aborcja w naszym kraju jest dopuszczalna w trzech przypadkach: w razie wykrycia wad rozwojowych nienarodzonego dziecka, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki oraz jeżeli dziecko zostało poczęte w wyniku czynu zabronionego.

            W tym czasie w majestacie prawa zamordowano kilkadziesiąt tysięcy nienarodzonych Polaków. Wszystkie inicjatywy, czy to poselskie czy obywatelskie, zmierzające do zakazania lub ograniczenia tego procederu, w imię politycznej poprawności i „zachowania rozsądnego kompromisu” były blokowane przez siły lewicowe i liberalne. Smuci fakt, że niekiedy udział w tym mieli również politycy centroprawicy, odwołujący się nierzadko do chrześcijańskich wartości.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
Rycerstwo Chrystusa Króla zaprasza na manifestację wiary i modlitwy do Warszawy.
W dniu 12.05.2016 o godz. 12:00.

Zbiórka na placu Zamkowym przy Kolumnie Zygmunta godz.11:00.

Pragniemy przekazać Marszałkowi Sejmu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, aby ten obraz został  powieszony na frontalnej ścianie w sali obrad Sejmu.

czas trwania manifestacji 12:00 - 14:00.

Zapraszamy wszystkich Polaków kochających Matkę Bożą na wspólną manifestację wiary i modlitwy za nasz Kościół i naszą Ojczyznę.

Przewrót majowy - Maryja Królowa Polski wraca do władzy

Będziemy jak pod Kłuszynem szturmować do skutku, by Polska stała się rzeczywistym Królestwem Jezusa i Maryi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Plakat 6_m

Tego dnia będzie Pierwsza Sobota miesiąca a także rozpoczniemy pierwszy dzień naszej nowenny do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski o ocalenie Ojczyzny oraz naszą wierność Bogu Krzyżowi, Ewangelii oraz wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Niestety tego dnia do stolicy Polski zwołane zostały te siły, które nie chcą się pogodzić z możliwością odzyskania przez nas wolności Dzieci Bożych i podmiotowości poprzez odrzucenie wrogich chrześcijaństwu wzorców i zasad.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Narodowiec w sutannie (2):
Nie ma Polski bez Boga, czyli kilka słów na rocznicę chrztu

„Chrzest Polski, a wraz z nim cywilizacja łacińska, w którą Polska została wpisana, nadała naszej Ojczyźnie zupełnie nowy wymiar. Wymiar duchowy i kulturowy. To dzięki wierze katolickiej Polska zawsze powstawała z kolan, broniąc Europę przed agresorem. Nie trzeba daleko szukać – stwierdza kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.
Podaje od razu przykłady, w których Bóg wspomagał Polaków w walce o własna wolność:
1920 – Bitwa Warszawska, słusznie nazywana „Cudem nad Wisłą”, gdyż z pewnością bez Bożej Opatrzności nie pokonalibyśmy zdziczałych, przeważających liczebnie bolszewików! 1683 – Bitwa pod Wiedniem, w której dzięki Bożej mocy i przywiązaniu do chrześcijańskiego dziedzictwa, pod dowództwem Jana III Sobieskiego przepędziliśmy Arabów, czego – w obliczu próby zniszczenia ponadtysiącletniej cywilizacji – winniśmy dokonać również dzisiaj.
Młody kapłan tłumaczy, że katolicyzm i polskość to naczynia wzajemnie ze sobą połączone.
Jakiekolwiek odcięcie się od katolickiego dziedzictwa, stałoby się masowym samobójstwem narodu! Domyślam się, że wrogowie Kościoła i narodu dostają dzisiaj szału, gdyż nie mający „charakteru ministranta” książę Polan przyjął chrzest. Tym samym nakreślił Polsce zupełnie odmienny od promowanego przez komuchów czy modernistów wymiar – mówi narodowiec w sutannie.
I przekonuje, że dopóki będziemy mieć wszechmocną wiarę i świadomość swego pochodzenia, żaden, jak stwierdza, lewacki krzyk czy islamski agresor nie będzie na tyle mocny, by podważyć katolicki wymiar Ojczyzny, który trwa i będzie trwała po czasy ostateczne.
Żaden lewacki oszołom, obrzucający patriotów i nacjonalistów żałosnymi  inwektywami typu: faszyści, ksenofobi, brunatna zaraza, czy potomkowie Hitlera, nie będzie dla nas poważnym zagrożeniem, a żałosnym stańczykiem. Więcej, jeśli będzie ktoś na nas wylewał wiadro pomyj, potraktujmy to jako order za zasługi na rzecz Kościoła i Ojczyzny – oświadcza ks. Jacek Międlar.
Tłumaczy, że przez wieki na próżno próbowano Polskę zniszczyć, ale nikomu się nie udało, gdyż jej nieśmiertelność jest ukonstytuowana w Bogu.