Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
"Dla nacjonalistycznego i politycznego Żyda historia jest pragmatyczną opowieścią, jest elastyczna. Jest obca jakiejkolwiek nauce lub akademickiej metodzie. Historia żydowska przekracza granice rzeczywistości, prawdomówności lub zasady korespondencji z każdą wizją rzeczywistości. Odrzuca także uczciwość lub etykę. Zdecydowanie preferuje całkowite poddanie się, zamiast twórczego i krytycznego myślenia. Historia żydowska to fantasmagoryczna opowieść, która ma uszczęśliwić Żydów, a Gojowie mają się dostosować. Ma służyć interesom jednego plemienia i tylko tego plemienia."
- Gilad Atzmon (O zachowaniu ADL wglądem żydowskiej historii i żydowskiego rozumienia przeszłości.)

Upadek religii Holokaustu - widziane z Izraela
 
W Izraelu Holocaust jest pierwszą rzeczą, o której musisz wiedzieć. Jeśli ktoś tutaj cokolwiek wie o przeszłości, to chodzi właśnie o Holokaust. Nie odkrycie Ameryki, nie lądowanie na Księżycu. Ciekawy artykuł żydowskiego muzyka i publicysty, urodzonego w Izraelu, obecnie mieszkającego w Wielkiej Brytanii nawróconego syjonisty - Gilada Atzmona. To co poniżej to fragmenty zaczerpnięte z artykułu gazety Haaretz, zatytułowanego "Upadek konsensusu, że Żydzi byli pierwszymi ofiarami Holocaustu" autorstwa Ofri Ilani. Artykuł omawia podstawy globalnej religii Holocaustu, identyfikuje międzynarodowe instytucje, które podtrzymują doktrynę i polityczne wydarzenia, które wskazują, że Gojim mają już dość pojęcia prymatu żydowskiego cierpienia. Zgadzam się z większością obserwacji Ilaniego, a także jego przewidywaniami dotyczącymi losu religii holokaustu. Istotna różnica między nami polega jednak na tym, że podczas gdy Ilani wydaje się być zaniepokojony możliwym upadkiem mitu Holocaustu, ja uważam, że emancypacja z tyranii Judeo-centrycznego widzenia świata jest niezbędna dla ewolucji ludzkości. O centralnej roli Holokaustu i jego pamięci Ilani pisze; "Spotkanie z kimś, dla kogo holokaust nie istnieje, było dla mnie niezrozumiałe - a przynajmniej było jak rozmowa z kimś, kto nigdy nie słyszał o słońcu, lub kto nie wie, czym jest woda." Pogląd Ilaniego wydaje się integrować Holocaust z greckimi "elementami klasycznymi" razem z wodą, powietrzem i ogniem.
Ilani rozwija swoją myśl: "W Izraelu Holocaust jest pierwszą rzeczą, o której musisz wiedzieć. Jeśli ktoś tutaj cokolwiek wie o przeszłości, to chodzi właśnie o Holokaust. Nie odkrycie Ameryki, nie lądowanie na Księżycu, z pewnością nie Rewolucja Francuska, nawet Objawienie na Górze Synaj - przede wszystkim Holokaust. Przez pewien czas można było myśleć, że jest tak samo poza Izraelem." Ilani jest dużo młodszy ode mnie. Dla pokolenia moich rodziców, dla moich rówieśników i dla mnie, Holocaust był odległą historią: żydowska diaspora, tragiczne wydarzenie, które przytrafiło się innym ludziom, ludziom, których uważaliśmy za obcych. Ludzie, którzy byli jak owce prowadzone na rzeź, a my, "Izraelczycy", nimi nie byliśmy. Na pewnym etapie zmieniła się izraelska postawa wobec Holocaustu i ta zmiana nie została jeszcze całkowicie zrozumiana.
"Indoktrynacja religią holokaustu rozprzestrzeniła się daleko poza granice Izraela"- twierdzi Ilani. "W Ameryce, podobnie jak w wielu innych częściach świata, dzieci w ostatnich dekadach dowiadują się o Holokauście od najmłodszych lat. Zasadniczo jest to postrzegane jako wydarzenie kształtujące epokę nowożytną, wobec której ukształtowały się centralne wartości polityczne naszej epoki."- dodaje sarkastycznie -" starają się wyobrazić sobie, jak ludzie przeklinali swoich politycznych przeciwników sto lat temu, kiedy słowa " naziści lub "faszyści" nie miały jeszcze żadnego znaczenia." Ilani następnie potwierdza, że religia Holocaustu determinuje i określa ściśle sztywny porządek światowy. "Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, pomnik Holocaustu w Berlinie i Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście stanowią ucieleśnienie tej pamięci. Wszyscy zostali zmuszeni do pamiętania, zgodnie ze sztywnym protokołem. Każde publiczne oświadczenie o Holokauście jest monitorowane przez ekspertów, dziennikarzy i organizacje międzynarodowe. Każde odchylenie od oficjalnej linii jest potępiane i karane."
Ilani po prostu stwierdza, co wielu z nas wie - prymat żydowskiego cierpienia stał się tyrańskim aparatem ucisku na Zachodzie. Dzięki ideologii Holocaustu Izrael jest chroniony przed jakąkolwiek krytyką, a jego niezliczone przypadki łamania praw człowieka są w dużej mierze ignorowane. Jakiekolwiek ruchy solidarności z Palestyńczykami są praktycznie paraliżowane przez zjudaizowane zespoły policji, ponieważ w kontekście prymatu żydowskiego cierpienia, Palestyńczycy mogą być tylko wtórnymi ofiarami.
Ilani opisuje, jak historia o Holokauście, co teraz widzimy, zaczyna się rozpadać. "Wiele osób w ostatnich tygodniach było oszołomionych działaniami legislacyjnymi Polski związanymi z pamięcią o Holokauście, a także oświadczeniami polskiego premiera, że w Zagładzie uczestniczyli zbrodniarze żydowscy w takim samym stopniu jak polscy kryminaliści ." Polacy nie są sami, "widzimy teraz upadek tego porządku świata. Wydarzenia takie jak rosyjska inwazja na Ukrainę, nastanie Trumpa i kryzys Brexit to trzy z największych pęknięć, które się w nim pojawiły. Konsensus dotyczący Holocaustu Żydów był zasadniczo związany z tym porządkiem politycznym."
Izraelski akademik przyznaje, że Holokaust i nowy globalny kapitalistyczny porządek świata są dwiema stronami tej samej monety. "To Unia Europejska i inne globalne instytucje utworzone od lat 90. XX wieku rozpowszechniają oficjalną wersję Holokaustu europejskiego żydostwa i egzekwują jego zachowanie. Nic więc dziwnego, że dezintegracja ładu światowego i jego instytucji doprowadziła do zburzenia konsensusu w sprawie Holokaustu".
Wydaje mi się, że ci, którzy są zaniepokojeni globalnym kapitalistycznym porządkiem, mogą zostać podniesieni na duchu przez wizję Ilani'ego o rozpadającej się wierze w religię Holokaustu i związanych z nim autorytarnych instytucjach.

www.gilad.co.uk/writings/2018/2/24/the-crumbling-holocaust-an-israeli-perspective

SpiritoLibero
Jarek Ruszkiewicz SL

Za: http://spiritolibero.neon24.pl/post/142838,upadek-religii-holokaustu-widziane-z-izraela