Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ogłoszona na początku października bieżącego roku  (tekst z 20 grudnia 2017 przyp. red.) Deklaracja Paryska Europa, w jaką wierzymy jest wydarzeniem doniosłym, mimo iż przemilczanym przez polityczny mainstream oraz tzw. media głównego nurtu, choć osobistości, które ją podpisały, nie należą bynajmniej do „antyeuropejskich ekstremistów”. Pod deklaracją widzimy przecież podpisy osób o uznanym dorobku intelektualnym, profesorów (acz przeważnie już emerytowanych) z renomowanych uniwersytetów, reprezentujących szeroko rozumiane spektrum konserwatywno-chadecko-liberalne.
Te nazwiska to prawdziwa „śmietanka” współczesnej myśli europejskiej: katolicki filozof (przyjaciel papieża Benedykta XVI) Robert Spaemann, również katolicki filozof i historyk filozofii Rémi Brague, flagowy konserwatysta brytyjski sir Roger Scruton, konserwatywny politolog z Francji Philippe Bénéton, klasyczny liberał Pierre Manent, kojarzona z neokonserwatyzmem Chantal Delsol, hiszpański heglista i schmittianin Dalmacio Negro Pavón, kalwiński konserwatysta z Holandii Bart Jan Spruyt, katolicki konserwatysta libertarianin z Belgii (związany także z nacjonalistycznym Blokiem Flamandzkim) Matthias Storme, liberalny konserwatysta czeski (nawrócony na katolicyzm) Roman Joch, węgierski politolog konserwatywny András Lánczi, Polskę zaś reprezentuje Ryszard Legutko, którego przedstawiać nie trzeba.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Postawienie znaku zapytania na koniec tytułowego zdania może być odczytane niewłaściwie i dlatego od razu śpieszę wyjaśnić. Uważam za konieczne rozdzielenie tej kwestii na dwa pytania:

Czy wierzę w istnienie Boga?

Czy wierzę w słowa Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź na pierwsze pytanie trzeźwo i ściśle myślącego człowieka po przestudiowaniu wykładu http://www.wyszperane.info/2017/12/28/rozumowe-dowody-na-istnienie-boga-ks-jan-jenkins-fsspx/

czy innych podobnych rozumowań musi brzmieć:

„Nie tyle wierzę, co po prostu wiem, że istnieje.„

Podobne skutki wywołuje studiowanie rozmaitych nauk przyrodniczych. Poznając bliżej budowę tego świata nie sposób nie zadawać sobie pytania: a któż to wszystko tak obmyślił i kto to wykonał? Kto zmajstrował pierwszą bakterię? Czyim pomysłem było umieszczenie w każdej komórce informacji o tym jak ma wyglądać cała istota? Kto pilnuje aby prawo grawitacji działało dokładnie tak samo nie tylko tu pod tym drzewkiem, ale i w odległych o miliardy lat świetlnych galaktykach ?


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 Zobacz na You-tube:  „Alkoholowy terroryzm” – Wykład Prof. Żdanowa Poniższy tekst jest polską wersją wykładu na You-tube/

Komentarz: Poniżej treść wykładu profesora Żdanowa na temat alkoholizmu i innych narkotyków, niszczących całe narody zgodnie z planem rządu światowego pozostawienia na Ziemi tylko 1 złotego miliarda ludzi. Reszta ludzi ma iść do piachu, ponieważ kończą się na Ziemi surowce, których zabraknie dla przyszłych pokoleń. Treść niezwykle mądra, otwiera oczy na wiele spraw, o których nie domyślamy się nawet. Wykład zapisany jest na 20 stronach. W sposób bardzo przystępny profesor Żdanow wyjaśnia tajemnice produkcji wódki, piwa, szampana, ich wpływu na organizm człowieka. Najgorszymi narkotykami są piwo i szampan – o tym warto poczytać. To piwo przemienia mężczyzn w zniewieściałych gejów i powoduje impotencję. Z kolei  kobiety zamienia w agresywne baby – chłopów. Warto przeczytać i dać do poczytania innym. Przyznacie mi rację. Zobaczycie, jak podstępnym i straszliwym planem jest plan rozpijania młodych i dzieci i w konsekwencji eliminacji całych narodów. Pozdrawiam. Andrzej L.

Wykład prof. Żdanowa. Rostow, 23.12.2004 r.

No cóż, zacznijmy. Witajcie szanowna młodzieży, witam kolegów pedagogów. Nazywam się Żdanow, imię Władimir, syn Jerzego. Jestem profesorem Sybirskiego Instytutu Humanitarno – Ekologicznego, prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalityków. Żyję i pracuję w Nowosybirskim miasteczku uczelnianym. Przyjechałem tutaj na zaproszenie ojca Ignacego i po usilnych naleganiach Waszego deputowanego – a mojego starego przyjaciela Anatola Grieszniewikowa. Stowarzyszenie nasze prowadzi działania w szerokim zakresie. Dotyczą one duchowego i fizycznego odrodzenia, także działania na rzecz trzeźwości i zdrowego modelu życia i w ramach działań stowarzyszenia rozwinęliśmy w całym kraju sieć narodowych uniwersytetów zdrowia, gdzie pomaga się ludziom metodami nie medycznymi odbudować duchowe – wewnętrzne zdrowie, a w następstwie tego odbudować i zdrowie fizyczne. W tym również poprawić wzrok, także bez użycia metod medycznych.


 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Malachi Martin, VATICAN, powieść z kluczem .
Napisana trzydzieści lat temu – a przerażająco aktualna. Kulisy Watykanu od 1945 do konklawe po śmierci papieża „Valeska”. Przegląd bojów - i zmian... 
Prorok?
Poniżej zakończenie książki.

Lansing bowed his head in Azande's direction. "In any other circumstances but our present ones, probably I could accept a mandate from a Conclave of my peers. But now, Eminences, in my opinion, unlike that of His Eminence Cardinal Buff, we do not stand poised in our spiritual maturity ready to blossom with a “new era of Christianity.

“We stand in blind agony, ready to lurch over the edge of a precipice. Our situation is far more critical, far closer to terminal, than I believe many of you realize. We are within sight of the end, as an institution, of what we all have known as the One, Holy, Roman, Catholic, and Apostolic Church.

“I pray there is time for one more move. We are here to decide what move that will be. We can act, as My Lord Cardinal Buff seems bent on doing, so as to topple over the edge into total chaos. Or we can act so as to draw back.

“I have no earthly assurance that your mandate, even if interpreted differently than my Venerable Brother from England does, would not topple the Church over that edge. Nor have you.

“If Your Eminences insist on this mandate, pick another candidate to do your will. I am not willing to take responsibility for that mandate.”

“Your Eminence.” Cardinal Falconieri was leaning forward in his throne. “Will Your Eminence take a question?"

“I will.” Rico nodded.


 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przypominamy

 

Niniejszy tekst nie jest skierowany przeciw idei integracji europejskiej - Europa od dawna jest zintegrowana bardziej niż myślimy.

Tekst ten ma na celu przedstawienie procesu przekształcania europejskiej wspólnoty suwerennych państw w jedno państwo totalitarne.

Wiara w to, że jakakolwiek sfera życia, w tym przede wszystkim kultura i jej sztuka może być niezależna od polityki, jest naiwnością.

STAN WYJŚCIOWY

Unia Europejska istnieje już 5 lat i znajduje się w ostatniej fazie jej przekształcania w totalitarne państwo federalne likwidujące całkowicie suwerenne państwa narodowe. Próby radykalnego połączenia suwerennych państw w jedno państwo podejmowane były już dwukrotnie – w 1984 i 2004 r. - ale kończyły się fiaskiem z powodu oporu państw członkowskich i ich społeczeństw. Wobec niepowodzeń tych prób, w 1992 i w 2007 r. dokonano bezprawnych, ponieważ sprzecznych z negatywnymi wynikami ważnych referendów, przekształceń częściowych, realizujących cel odrzucony w poprzednich latach. W rezultacie powstała istniejąca obecnie organizacja ponadnarodowa, która zlikwidowała prawną suwerenność państw członkowskich, zachowując ich zewnętrzne, czysto fasadowe znamiona suwerenności.

MANIFEST KOMUNISTYCZNY Z VENTOTENE

Podstawą programową nowego, europejskiego państwa totalitarnego nie jest – wbrew twierdzeniom propagandy – tzw. Plan Schumana z 1950 r., ani Deklaracja Europejska z 1951 r., ale napisany w 1941 r. przez włoskiego komunistę Altiero SpinelliegoManifest z Ventotene” oraz opracowany na jego bazie w 1984 r. tzw. Plan Spinelliego, czyli pierwszy projekt konstytucji nowego, komunistycznego państwa.
Od 1993 r. Plan Spinelliego stał się oficjalnym programem Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej. Również od tego czasu imię Altiero Spinelliego nosi główny budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Trudno o bardziej jednoznaczny symbol znaczenia postaci Spinelliego i jego programu dla kierunku rozwoju Unii Europejskiej.

W 2010 r. przy Parlamencie Europejskim powstała działająca pod kierownictwem lewicowych aktywistów Daniela Cohn-Bendita i Joschki Fischera i przy udziale m.in. polskich posłanek Róży Thun i Danuty Hubner tzw. Grupa Spinelli. Jest to najaktywniejsza z organizacji prowadzących lobbing i propagandę na rzecz całkowitej politycznej integracji Unii.

W 2011 r., podczas uroczystości z okazji 25-tej rocznicy śmierci Altiero Spinelliego polski przewodniczący Parlamentu Europejskiego, chrześcijański demokrata Jerzy Buzek stwierdził, że Manifest ten jest wiecznie żywym źródłem idei europejskiej integracji. Dlatego warto przeczytać z uwagą kilka jego fragmentów.

Dwadzieścia pięć lat po śmierci Altiero Spinelli ciągle nadaje siłę i wyznacza kierunek europejskiego projektu. Jego europejski entuzjazm pozostaje niezrównany – jego oddanie sprawie coraz ściślejszej integracji jest dzisiaj inspiracją dla wielu Europejczyków. Altiero Spinelli wiedział, że trwały pokój można osiągnąć tylko przez prawdziwą integrację, a nie przez współpracę między państwami. Integracja europejska musi być nieodwracalna, w przeciwnym razie zawsze istnieć będzie ryzyko konfliktu i dyktatury. Spinelli wiedział to najlepiej, gdy w więzieniu, wraz z Ernesto Rossim pisał Manifest z Ventotene – jedno z najbardziej żywych uzasadnień  konieczności zjednoczenia Europy”.

FRAGMENTY MANIFESTU Z VENTOTENE

Poniżej przedstawiam kilka fragmentów z Manifestu z Ventotene, czyli ideowego programu Unii Europejskiej, z tłumaczeniem okrągłego języka propagandowych haseł na język faktów:

„Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa”,