Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dr Ewa Kurek potępiła pedagogikę wstydu uprawianą wobec Polaków. Na wtorkowym spotkaniu w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie podkreśliła, że wbrew wysiłkom zwolenników owej pedagogiki, powinniśmy dążyć do historycznej prawdy, nawet jeśli jest niewygodna dla innych. 

Ewa Kurek ubolewała nad nieudolnością i uniżonością polskich elit politycznych wobec niektórych środowisk żydowskich. Zwróciła też uwagę na odmienności cywilizacyjne między chrześcijanami a Żydami. Podkreśliła, że względem tych ostatnich nie należy stosować jakiejś specjalnej taryfy ulgowej. 

Historia się powtarza – wszak, jak zauważyła dr Ewa Kurek, radykalne roszczenia żydowskie pojawiały się już w II Rzeczypospolitej. Z kolei w PRL-u udawano – jej zdaniem – że Żydzi nie istnieją. Nadejście III Rzeczypospolitej nie poprawiło sytuacji.

Zdaniem dr Ewy Kurek do problemów w relacjach polsko-żydowskich przyczyniły się błędy naszej klasy politycznej. Tymczasem jeszcze 13 lat temu, w 2005 roku, Parlament Europejski uchwalił, że mówienie o polskich obozach koncentracyjnych stanowi bezprawie i powinno podlegać ściganiu. Ówcześni polscy ustawodawcy powinni – zdaniem Ewy Kurek – skorzystać z okazji i uchwalić wówczas prawo zakazujące kłamstw o polskich obozach śmierci. Wówczas nikt nie mógłby ich oskarżać o polityczną skrajność czy antysemityzm. Jednak się na to nie zdecydowali.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Tylko człowieka prawego nie da się złamać!
[ Obowiązkowe – dla chcących cokolwiek zrozumieć. J.B. ]

- Jaka jest przemilczana prawda o współudziale Żydów w holokauście, - Z imienia i nazwiska oraz z podaniem pochodzenia należy mówić o ludziach, którzy reprezentowali banki i firmy finansujące NSDAP i Hitlera oraz wyposażające m.in. niemieckie obozy koncentracyjne, - Podstawowe pytanie: gdzie był Izrael w czasie II wojny światowej?, - Jakie dobro będzie można wyprowadzić z obecnego napięcia na linii Polska-Izrael? - Ks. Tadeusz Guz - 4.02.2018, Warszawa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Od czasu utworzenia Inkwizycji w Hiszpanii w r. 1481 do ostatecznego jej zniesienia w r. 1820 Inkwizycja trwała prawie 340 lat. W ciągu tego okresu godność Generalnego Inkwizytora spełniało 45 Inkwizytorów. Opisywać ich działalność — to znaczy opisać historię Hiszpanii z tego okresu i historię ruchów antykatolickich.


Galileusz przed Świętym Oficjum

W ciągu tego czasu zmieniały się poglądy, zagadnienia; zmieniły się obyczaje, zmieniły pojęcia prawne. Mówienie przeto ogólne o „nowej inkwizycji hiszpańskiej”, o jej surowości na przykład, jest albo nieświadomym, albo świadomym, złośliwym zamąceniem prawdy, aby w tym mętnym obrazie narzucić szkodliwe dla Kościoła i dobrego imienia Hiszpanii sugestie.


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Piekło czy raj? - Ks. prof. Tadeusz Guz i Krzysztof Karoń


[Obowiązkowe – dla tych, którzy chcą zrozumieć trochę więcej. - J.B.]

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Co to jest „żydokomuna”? Zapewne każdy wie, lecz warto poznać formalną definicję tego wyrażenia. W Encyklopedia Britannica nie znalazłem jednak hasła jewish bolshevism, ani też żadnego podobnego na ten temat. Z angielskiej wikipedii wynika, ze żydokomuna to antysemicki stereotyp przypisujący Żydom główną rolę w stworzeniu komunizmu w celu zapanowania nad światem.

 

Czy taka definicja tego hasła jest prawdziwa?

Niemcy Jüdischer Bolschewismus   definiują jako „slogan używany do antykomunistycznej i antysemickiej nagonki, który powstał w Rosji na początku pierwszej wojny światowej i znalazł również szeroki krąg odbiorców zarówno w Europie jak i Ameryce. Dużą sławę osiągnęło to określenie przede wszystkim poprzez przemowy i rozprawy w czasach nacjonalizmu – szczególnie Adolfa Hitlera i Heinricha Himmlera – jak również poprzez rozkazy generalicji w ramach akcji Barbarossa”.

Według niektórych Żydów „geneza i semantyka wyrażenia „żydokomuna” nie zostały dotychczas zbadane”, a samo wyrażenie miało rzekomo powstać w Polsce podobno po II Wojnie Światowej. Tak twierdzi socjolog Paweł Śpiewak.  A samą żydokomunę wspólnie z drugim socjologiem i nawiedzonym pseudohistorykiem Janem Grossem, który wymyślił nową metodę badań historycznych w postaci objawień, uważa za polski mit.

Zaczerpnijmy więc z danych zawartych w materiałach opublikowanych przez znanego Żyda – amerykańskiego profesora w jednym z uniwersytetów, choć nienależącego do Ivy League, to równie prestiżowego.