Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Miała być walka z pandemią w obronie ludzi.
A jest walka z ludźmi w obronie pandemii.

Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży
Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w
zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego.
25.10.2020 Michał Krajski

https://prawy.pl


W Dzienniku Ustaw pod numerem 1845 pojawiło się obwieszczenie marszałka Sejmu z dnia 8 października 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Mówi ono wyraźnie o tym, że państwo będzie miało możliwość zmusić każdego obywatela do każdego szczepienia i to przy użyciu przymusu bezpośredniego! Dotyczy to także podania leku. Jeśli tylko lekarz uzna to za konieczne będzie nam mógł podać dowolny lek bez naszej zgody! Ustawa jest przygotowaniem gruntu pod wprowadzenie obowiązku szczepień.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Joe Biden obraża Amerykanów polskiego pochodzenia? “Przestaliśmy pojawiać się w Polish American Club (…)i poszliśmy do Was, naprawdę mądrych ludzi.”


W długim wywiadzie udzielonym w styczniu gazecie The New York Times, Joe Biden mówi: “przestaliśmy pojawiać się w Polish American club /klub Amerykanów Polskiego pochodzenia/. Przestaliśmy się pojawiać i poszliśmy wszyscy do Was, naprawdę mądrych ludzi. Zaczęliśmy tworzyć nową koalicję. Koalicję kobiet po college i mężczyzn po college”.

To odpowiedź, obecnego kandydata na Prezydenta partii demokratycznej, na pytanie związane z wygraną Donalda Trumpa w 2016 roku. Redakcja NYTimes przypomniała, że w 2016 roku wielu Amerykanów zagłosowało na Trumpa, ponieważ było rozgniewanych i zawiedzionych działaniami ówczesnego rządu. Joe Biden przyznał, że jest świadomy, że Demokraci, szczególnie w ostatnich wyborach, przestali rozmawiać z “pracującymi, białymi Amerykanami.” Biden wspomina, że powiedziano mu aby zrezygnować z “białych, pracujących” wyborców, ponieważ nie przynosi to żadnych efektów. Wtedy właśnie powiedział: “przestaliśmy pojawiać się w Polish American club. Przestaliśmy się pojawiać i poszliśmy wszyscy do Was, naprawdę mądrych ludzi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przypominamy
Musicie to zobaczyć, to jest absolutny hit tej kampanii!
Dr Sławomir Mentzen (lider Konfederacji w Toruniu) zaprezentował 100 projektów ustaw zwiększających poziom wolności, własności i sprawiedliwości. Mamy "Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy" dzięki, któremu wprowadzimy wolność gospodarczą, obniżymy podatki i uwolnimy polską przedsiębiorczość!
Nie ma drugiego takiego polityka w Polsce, nie ma drugiej takiej formacji politycznej w Polsce. Dzisiaj mówimy wprost: Konfederacja jest formacją najlepiej przygotowaną do wyborów!

"100 ustaw Mentzena" to projekty, które są już gotowe do złożenia w Sejmie. Są to m.in. ustawy gospodarcze, podnoszące poziom sprawiedliwości, czy zwiększające zakres wolności osobistej Polaków - mówi Sławomir Mentzen, wiceprezes partii KORWiN i lider Konfederacji w okręgu toruńskim.


Zarzucano nam często, że nie mamy programu, że nie wiemy, co tak naprawdę chcemy zrobić. Dlatego ja chciałem pokazać, że można przygotować taki program oparty na solidnych fundamentach i który będzie można pokazać w trakcie kampanii. Wtedy postawiłem przed zespołem zadanie przygotowania stu projektów ustaw do wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

Zobacz tekst wszystkich ustaw TUTAJ

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jako epidemiolodzy chorób zakaźnych i naukowcy zajmujący się zdrowiem publicznym mamy poważne obawy dotyczące niszczącego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne dominujących polityk walki z COVID-19, proponując jednocześnie podejście nazwane „Ukierunkowaną Ochroną” („Focused Protection”).

Wywodząc się zarówno z lewicy, jak i prawicy, a ponadto z wszystkich części Świata, poświęciliśmy nasze kariery ochronie ludności. Aktualna polityka lockdownu powoduje dewastujące, krótko- i długoterminowe następstwa w dziedzinie zdrowia publicznego. Przykładowe konsekwencje obejmują obniżoną częstotliwość szczepienia dzieci, coraz gorsze skutki chorób układu krążenia, mniej badań przesiewowych w kierunku nowotworów i pogarszające się zdrowie psychiczne, co prowadzi do jeszcze większego wzrostu śmiertelności w najbliższych latach, przy czym największy ciężar będą musieli udźwignąć przedstawiciele klasy pracującej oraz młodszej części społeczeństwa. Trzymanie uczniów poza szkołami to ogromna niesprawiedliwość.

Utrzymywanie wspomnianych środków do czasu wynalezienia szczepionki spowoduje nieodwracalne szkody, nieproporcjonalnie krzywdząc tych, którzy są najmniej uprzywilejowani społecznie.

Na szczęście, nasza wiedza na temat wirusa ciągle się poszerza. Wiemy, że ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest ponad tysiąckrotnie większe u osób starszych i schorowanych niż u młodych. W rzeczy samej, dla dzieci COVID-19 jest mniej niebezpieczny niż wiele innych zagrożeń, włączając w to grypę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W środę 11 września odbyło się w Domu św. Marty w Watykanie pierwsze posiedzenie Najwyższego Komitetu dla osiągnięcia celów zawartych w Dokumencie o Braterstwie Ludzkim na rzecz pokoju światowego i wspólnego współżycia. O utworzeniu tej instytucji poinformowano 26 sierpnia. 18 lat temu w tym dniu doszło do ataków islamskich terrorystów na Nowy Jork i Waszyngton.

Datę wybrano więc nie bez przyczyny. “Dialog” ma przezwyciężyć problemy i konflikty globalne, tu na poziomie religijnym.

 Komunikat o tym pierwszym spotkaniu stwierdza, że dzień 11 września wybrano „jako znak woli budowania życia i braterstwa, w którym inni zasiali śmierć i zniszczenie”. W skład Komitetu wchodzi 7 osób. Stolicę Apostolską reprezentują w nim przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kardynał-nominat Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ i sekretarz specjalny Ojca Świętego mons. Yoannis Lahzi Gaid.

“Najwyższy Komitet ds. Braterstwa Ludzkiego”, “Dokument o Braterstwie Ludzkim”, “architekci braterstwa” – czyż można jeszcze bardziej jednoznacznie i ostentacyjnie wręcz przyznać się do wyznawania naturalistycznej i synkretycznej ideologii masońskiej? – pyta retorycznie prof. Jacek Bartyzel.

Źródła nie znaleziono