Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polska słynie z tego, że jest krajem tolerancyjnym bez względu na to, co niektóre grupy społeczne mają na ten temat do powiedzenia.
Tolerancja w Polsce kwitła , kwitnie i pewno tak już zostanie .

Co innego jednak tolerować czyjeś poglądy nie zawsze zgodne z naszymi, jednak tolerować zło? no, to jak na mój gust trochę nie wypada.
„Są pewne przepisy przyzwoitości, którym nie wolno uchybiać” ”.(Lew Tołstoj „Anna Karenina”, s.
198) Wybrałem się onegdaj do pewnego hipermarketu.
Początek roku szkolnego więc ,,wyprzedaż" zeszytów.
Jakież było moje zdziwienie gdy na okładce jednego z nich zauważyłem roznegliżowaną postać kobiecą (nazwa firmy, która to sprowadziła z Chin jest znana redakcji), no cóż w sumie zeszyty przeglądają również dorośli nie tylko dzieci.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi.
Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało.
Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny.
Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje.
Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię.
Amen.

Źródło:
http://www.laudate.pl/

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Przez Serce Matki Niepokalanej
Mistrzu, do Serca Twojego -
Przez toń litości niewyczerpanej
Do Zbawcy Miłosiernego,
W niedoli - z całym Narodem wspólnej -
Pokornie wznoszę błaganie,
Wołając z głębi nędzy ogólnej:
Nad Polską zmiłuj się Panie!
Przez Serce Matki mieczem przebitej
Do Skarbca Bożej miłości
Z piersi żałobną szatą spowitej
Dźwięczą dziś skargi żałości.
Z nieszczęść krainy z kar doli smutnej,
Gdy chłost nie przestają cięgi,
Brzmią rzewne dźwięki pieśni pokutnej
W dal Wiekuistej Potęgi.
Przez Serce Matki Uchwalebnionej
Do Serca Twojego, Chryste,
Polski bez Synów - osieroconej,
Łez strugi płyną przejrzyste.
I dziś przez Serce naszej Królowej
Narodu woła błaganie:
Serce Jezusa, z kaźni wiekowej
Niech Polska Wolna powstanie!(5. IX. 1916 r.)


Ks. Bp Władysław Bandurski (Biskup Legionów)

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się dzieli”.


Każdy człowiek ma pragnienie szczęścia, które realizuje zaspokajając inne pragnienia.
W pragnieniu szczęścia wyraża się skierowanie człowieka ku Bogu bo to On może dać prawdziwe szczęcie.

W życiu codziennym, w języku potocznym, szczęście pojmujemy jako coś przyjemnego, miłego, co daje nam w danym momencie zadowolenie.
Człowiek szczęśliwy to człowiek mający kochającą rodzinę, dobrą pracę, zapewnioną pozycję w społeczeństwie, nie martwiący się o przyszłość, zabezpieczony finansowo, zdrowy na ciele i na duchu.
Jednak aby w pełni zdefiniować pojęcie szczęścia, które ma przecież głębszy wymiar, należy zagłębić się w rozważania filozofów antycznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ks. Florian

W adwentowym przepowiadaniu dużo miejsca zajmuje tematyka powtórnego przyjścia Chrystusa i przygotowanie do niego siebie oraz całej ludzkości. Ta tematyka była obecna w najstarszym nauczaniu chrześcijaństwa i często budziła nadzieje na rychłe zaistnienie tego faktu. Od pierwszego przyjścia Chrystusa minęło już 20 wieków, a oczekiwania zapowiedzianego powtórnego przyjścia się nie spełniają. Co należy więc odpowiadać na pytania o nieziszczanie się tej zapowiedzi?
Jesteśmy świadomi, że nie wolno nam wejść na drogi, na które w XIX wieku weszło kilka wyznań protestanckich, które zaczęły przepowiadać rychły jego termin, a nawet wyznaczać jego dokładną datę. Wspomnijmy o wyrosłym z baptyzmu nurcie zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych w latach 1831-46 przez Williama Millera. Na podstawie proroctw z Księgi Daniela datę tę wyznaczył on na 22 października 1844 r. Wkrótce ruch zwolenników Millera osiągnął ponad sto tysięcy wyznawców. Wielu sprzedało farmy i porzuciło swoją pracę, koncentrując się na pokucie i głoszeniu Ewangelii. Po rozczarowaniu, jakie rychło nastąpiło, większość millerytów skupiła się wokół Chrześcijańskiego Kościoła Adwentystów, z którego wyrosło kilka współczesnych Kościołów adwentystycznych. Z tego nurtu wywodzą się także Świadkowie Jehowy, którzy kilkakrotnie wyznaczali datę powtórnego przyjście Chrystusa na ziemię. Za każdy razem zapowiedź się nie spełniła. Słyszymy wciąż, że także inne sekty ogłaszają i wyprowadzają swych naiwnych zwolenników w góry czy do dżungli na rzekome spotkanie przybywającego na sąd nad światem Chrystusa.

Źródła nie znaleziono