Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Najistotniejszym duchowym efektem biedy jest utrata przez człowieka jego naturalnej godności dziecka Bożego. A tylko człowiek pozbawiony godności własnej gotów jest do roli niewolnika, jaką przeznaczył mu „naród wybrany” w ramach NWO.

Truizmem jest stwierdzenie, że pieniądz rządzi światem.  Jego twórcami i mistrzami w wykorzystaniu są Semici. Przy czym, w odróżnieniu od innych ras i cywilizacji, nie używają go do gromadzenia dóbr materialnych.  Ich jedynym celem zawsze była i jest władza absolutna.  To odwieczne dążenie  określane jest dziś mianem NWO (nowego porządku świata).  Trend ten jest wyjątkowo niebezpieczny dla ludzkości.  O ile bowiem nawet najbrutalniejsze imperia zostawiały po sobie dorobek materialny i kulturowy wynikający z potrzeb konsumpcyjnych, to po NWO pozostać może jedynie szatański smród.  Do dziś podziwiać możemy wspaniałe pałace, piękne działa sztuki, biżuterię i stroje w różnych epokach służące tym, którzy mieli pieniądze.  Dziś realne gospodarki, produkujące te i wszystkie inne niezbędne do biologicznego funkcjonowania człowieka dobra, pożerane są przez instytucje finansowe w procesie tak zwanej financjalizacji[i] ekonomii. 
 
Celem bankierów nie jest bowiem ich własne bogactwo, a jedynie nędza gojów. Najistotniejszym duchowym efektem biedy jest utrata przez człowieka jego naturalnej godności dziecka Bożego.  A tylko człowiek pozbawiony godności własnej gotów jest do roli niewolnika, jaką przeznaczył mu „naród wybrany” w ramach NWO.

 
Aby jednak proces przekształcania człowieka w niewolnika mógł zakończyć się sukcesem, należało w wprzódy pozbawić społeczeństwo jego elit.  Elity bowiem posiadają wysublimowaną zdolność zachowania godności nawet w warunkach materialnego upadku.
 
Aby nie cofać się zbyt daleko w historii, warto spojrzeć na sowieckie imperium, przy tworzeniu którego, żydokomuna wymordowała wszystkie wyższe warstwy społeczeństwa.  W wyniku tego, w tym wielonarodowościowym państwie powstała koncepcja tzw.  „człowieka sowieckiego” (homo sovieticus[ii]), którego łączył z innymi członkami jedynie „internacjonalizm”.  Pomimo gigantycznego wysiłku propagandowego zmierzającego do gloryfikacji tego „gatunku” w ZSRR, poczucie własnej niższości było wśród jego przedstawicieli porażające.  Ilustracje tego stanu może stanowić fakt masowego wychodzenia za mąż „kobiet sowieckich”, za „studentów” pochodzących z różnych najdzikszych krajów III świata.  Emigracja do tych państw,  znacznie prymitywniejszych od ZSRR, była ciągle odbierana jako „nobilitacja”.
 
W czasie okupacji Polski przez Niemcy i ZSRR w trakcie II wojny światowej, postanowiono rozwiązać „polski problem” za pomocą eksterminacji inteligencji.  Ta autentyczna elita Narodu Polskiego wywodziła się z szlachty i nie posiadała swego odpowiednika w zachodnich społeczeństwach.  Zaborcy próbowali likwidować szlachtę za pomocą konfiskat jej majątków, co w rezultacie spowodowało wytworzenie inteligencji, fachowo wykształconej szlachty zdolnej do utrzymania się z pracy rąk własnych, bez potrzeby opierania się na majątkach ziemskich.
 
Zagłada najlepszej części polskiej inteligencji, między innymi w szaleńczym Powstaniu Warszawskim, umożliwiła zaszczepienie na terytorium PRLu gatunku „homo sovieticus”.  Z chwilą upadku sowieckiego imperium „gatunek” ten nie tylko nie zaniknął, ale wręcz zaczął rozkwitać w nowej formie „neo homo sovieticus”, czyli polskojęzycznego „europejczyka”.  Jego członków łączy miłość do Unii, „europejskich wartości” i „multi-kulti”. 
 
Duchowe władztwo na nimi dzierżą koszerne media, takie jak Gazeta Wyborcza.  Głęboki kompleks niższości łagodzą one wśród „neo homo sovieticus”  opowiadaniami o tym jak wspaniałymi są oni „europejczykami” , oraz jak będzie ich „europa” podziwiać, jeśli nadal postępować będą zgodnie z oferowanymi w owych mediach pouczeniami.  Jakiekolwiek próby krytyki tego postępowania spotykają się zawsze z histerycznymi aktami agresji z ich strony.
 
Drugi odłam społeczeństwa III RP, to tak zwani „Polacy - Katolicy”, czyli ci których autentyczne przywiązanie do polskości i chrześcijaństwa uchroniło od haniebnego upadku do poziomu neo homo sovieticusa.  Niestety o ich „formację” dba kler podległy Watykanowi solidnie zakorzenionemu w „zachodnich wartościach”.  Nieustannie dba on o to by w głowie Polaka – Katolika nie zaświtała ani jedna myśl.  Ma on jedynie WIERZYĆ, we wszystko co mu hierarchia przekazuje.  Przy czym bez względu na to czy dotyczy to wyznania, kultury, polityki, obyczajowości, lub czegokolwiek innego, Polak – Katolik ma bezwzględnie wypełniać jej dyrektywy, gdyż nikt inny, tylko ona (hierarchia) ma monopol na dystrybucję woli Chrystusa na tym padole, czyli wyrażając się językiem współczesnych Żydów, jest „jedynym autoryzowanym dealerem na naszą planetę”.  Wszelkie odstępstwo od tej reguły zagrożone jest jedną karą – wiecznego potępienia.  Truizmem jest stwierdzenie, że przedstawioną wyżej „formację”  Polaków wykorzystuje każdy, kto ma jakikolwiek interes w manipulowaniu nimi dla sobie tylko znanych celów.
 
Również ten odłam obywateli III RP „obsługiwany” jest przez wyspecjalizowane ośrodki medialne.  Ich klasycznym przykładem może być Fronda[iii], czyli żydowski portal dla gojów – katolików.  Tu też sączy się odbiorcom balsam kojący kompleks niższości, tyle że „Wielkiej Polski”, np. „Polska będzie mocarstwem! Proroctwo Wernyhory”[iv].  Tak więc, Polaku do roboty!  Na wojnę z Ruskim marsz!  Czemu z Ruskim, skoro od ponad ćwierćwiecza nie okupuje on już naszej Ojczyzny?  Czemu nie na wojnę z Niemcem, Amerykaninem  i całym Zachodem, który bezlitośnie eksploatuje i niszczy Polskę?  A kogo to obchodzi?  W przeciągu ostatnich kilkuset lat jedyny błyskotliwy sukces militarny Wojska Polskiego ochrzczony został mianem „Cudu nad Wisłą”.  Twórcy tej nazwy pośrednio sugerują, że Polak może tylko  „cudem” odnieść sukces!  „Cud” to jest zdarzenie, które następuje wbrew obiektywnej rzeczywistości.  Po co więc wysilać się i próbować ją analizować, odpowiadać sobie na trudne pytania?  Nie potrzeba!  Idziemy na wojnę z nuklearnym mocarstwem, jakim jest Rosja!  „Cud” sprawi, że zwyciężymy i zostaniemy „światowym mocarstwem”! Znów cytuję Frondę:  „Orędzie św. Łucji o początku III wojny światowej; Polska jako jedyna ocaleje!”[v].
 
Celem władców  w odniesieniu do Słowiańszczyzny jest jej całkowite unicestwienie.  Mężczyźni mają się nawzajem wymordować, a kobiety służyć w zachodnich burdelach i muzułmańskich haremach.  Proces ten najbardziej widoczny jest na przykładzie najprymitywniejszego społeczeństwa, za jakie bez wątpienia można uznać ukraińskie.
 
Polityczny sojusz żydowskich oligarchów z neonazistowskimi antysemitami Bandery tylko z pozoru wydaje się egzotycznym.  Obłąkani nacjonaliści ukraińscy wykorzystywani są po prostu do walki z ich rosyjskimi braćmi i rozdmuchiwania „wielkości Samostijnej Ukrainy”.  Szowinizm ukraiński osiągnął już tak patologiczne rozmiary, że w nowych podręcznikach uczy się dzieci o Ukrainie, jako kolebce ludzkości.  Wszystko miało początek na starożytnej Ukrainie Wikingów.  Nie w Chinach, Egipcie, Ziemi Świętej,  Grecji, czy Rzymie, nie!  Wszystko zaczęło się w tej staro-rusińskiej kolebce cywilizacji!  Przyszłość też będzie równie wielka, jak przeszłość!  Ukraina zwycięży i utopi we krwi znienawidzoną Rosję!  Potem zajmie się „rezaniem Lachiw”, ale o tym dyskretnie jeszcze nie wspomina się.  Ważne, że będzie wspaniale.  Nie ważne jest to, że kraj przeżywa totalny krach gospodarczy, poziom cywilizacyjny rywalizuje dziś z „osiągnięciami”  Gabonu.  Gwałtowny wzrost emigracji dotyczy, jak na razie, głównie atrakcyjnych ukraińskich prostytutek, ale asocjacja z Unią umożliwi doścignięcie polskich rezultatów w tej kategorii. Bez znaczenia jest to, że krajem bezpośrednio zarządzają amerykańscy okupanci.  Ważna jest jedynie „świetlana przyszłość”.
 
W III RP rządzą również  „patrioci” , gotowi na wszystko dla „świetlanej przyszłości”, którą widać już na horyzoncie.  Tyle, że „horyzont” to jest hipotetyczna linia, która oddala się w miarę przybliżania się do niej”.  W Polsce nie udała się budowa drugiej Japonii, ani drugiej Irlandii, więc miejmy nadzieje, że nie powiedzie się też druga Ukraina.  Historia nadal przyspiesza.  Niezadługo Zachód obdarty zostanie ze swego blichtru, ukazując swe prawdziwe odrażające oblicze, cywilizacji która osiągnęła największe moralne dno ze wszystkich znanych w historii.  Być może skłoni to Polaków do przejrzenia na oczy.  Jednak, na razie trzeba im przywoływać gorzką prawdę, bez względu na to jak bardzo ich ona irytuje!
 


[i] http://www.investopedia.com/terms/f/financialization.aspstwa  
[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Sovieticus
[iii] http://www.fronda.pl/
[iv] http://www.fronda.pl/a/polska-bedzie-mocarstwem-proroctwo-wernyhory,64040.html
[v] http://www.fronda.pl/a/oredzie-s-lucji-o-poczatku-iii-wojny-swiatowej-polska-jako-jedyna-ocaleje,64155.html
 

 dr nowopolski - Unikający stereotypów myślowych analityk spraw politycznych i gospodarczych Polski i świata

Za: http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/129220,na-dzis-w-budowie-druga-ukraina-w-iii-rp
Źródła nie znaleziono