Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tytus Liwiusz: Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.

224292_jan_matejko_malarstwo_blazen_stanczyk
Z podręczników do historii: ‘Konfederacja targowicka to konfederacja generalna koronna zawiązana oficjalnie w nocy z 18 na 19 maja 1792 w przygranicznym miasteczku Targowica w porozumieniu z carycą Rosji Katarzyną II (w rzeczywistości 27 kwietnia 1792 w Petersburgu) przez przywódców magnackiego obozu republikanów w celu przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej, pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Konstytucji 3 maja, wprowadzającym monarchię konstytucyjną. Wedle oceny historyka Wojciecha Stanka była reakcją opozycji na konstytucyjny zamach stanu i reformy sejmu rewolucyjnego warszawskiego.

Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.

 

Sygnatariusze aktu konfederacji targowickiej oskarżali twórców Konstytucji 3 maja: ‘nigdy jeszcze sztuka zwodzenia w tym u nas nie była widoczna stopniu, w którym się okazała w ostatnich czasach. Tego szlachetny naród polski doświadczył, sztuką i zwodzeniem wolność mu wydarto. Częściowo tylko, gdzie się udać mogło podkopywano gmach Rzeczypospolitej, gotowano rzeczy, aby go raptem wywrócić’.

Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 pierwszej konstytucji ustrojowej, część wpływowej magnaterii nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację, w celu jej obalenia. W rzeczywistości spisek został zawiązany 27 kwietnia 1792 w Petersburgu, pod patronatem cesarzowej Katarzyny II, która od 1768 r. występowała jako gwarantka ustroju Rzeczypospolitej. Sam tekst aktu konfederacji zredagował generał rosyjski Wasilij Stiepanowicz Popow, szef kancelarii księcia Grigorija Potiomkina.

Większość czołowych przywódców konfederacji targowickiej zostało skazanych na śmierć i powieszonych w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

Oto politycy, którzy głosowali 13 kwietnia 2016 r. przeciwko Polsce, prosząc o interwencję obce państwa:

 1. Michał Boni
 2. Jerzy Buzek
 3. Andrzej Grzyb
 4. Krzysztof Hetman
 5. Danuta Jazłowiecka
 6. Jarosław Kalinowski
 7. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
 8. Barbara Kudrycka
 9. Janusz Lewandowski
 10. Elżbieta Łukacijewska
 11. Jan Olbrycht
 12. Dariusz Rosati
 13. Czesław Siekierski
 14. Adam Szejnfeld
 15. Róża Thun
 16. Bogdan Zdrojewski
 17. Jarosław Wałęsa
 18. Tadeusz Zwiefka
 19. Bogusław Liberadzki
 20. Janusz Zemke
 21. Danuta Hubner
 22. Julia Pitera
 23. Krystyna Łybacka
 24. Bogdan Wenta
 25. Adam Gierek
 26. Marek Plura
 27. Lidia Geringer de Oedenberg


 
Źródła nie znaleziono