Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Impreza ma się odbyć w 600 rocznicę wiekopomnego zwycięstwa Polaków pod Grunwaldem, które władze RP lekceważą, choć sąsiednie państwa - Litwa i Białoruś obchodzą je w swoich stolicach, z udziałem gości zagranicznych.

W dniu dzisiejszym, jako forma protestu złożyłem w warszawskim ratuszu 4  listy  z podpisami 43 osób  o  następującej  treści : 

Warszawa, 29  czerwiec  2010r.

Hanna  Gronkiewicz-  Waltz
Prezydent Miasta  Stołecznego Warszawy
Plac  Bankowy 3/5,pok.129
00-950 Warszawa

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy, protestujemy przeciwko planowanej w  dniach 9-18 lipca 2010r. imprezie pod  nazwa  "  Europride 2010" tj. światowemu spotkaniu  homoseksualistów w  Warszawie. Sprzeciwiamy  się prezentowaniu  na ulicach Warszawy  swojej orientacji seksualnej oraz  demonstrowaniu homoseksualnego  stylu życia.

Organizacja  tej  imprezy jest  sprzeczna  z dominująca  w naszym kraju  moralnością  chrześcijańską i  dojdzie  do  wywołania  zgorszenia, co  narusza  art. 51  par.1  Kodeksu  Wykroczeń. Ma  by  także propagandą  związków  jednopłciowych ,co  jest  sprzeczne z  art.18  Konstytucji oraz naraża  dzieci  na  demoralizację, co  narusza  art.72.1 Konstytucji. Impreza  ma się  odbyć w  600 rocznicę  wiekopomnego zwycięstwa Polaków pod  Grunwaldem, które  władze  RP  lekceważą, choć  sąsiednie państwa - Litwa i  Białoruś obchodzą  je  w swoich  stolicach,  z udziałem gości  zagranicznych.

Żądamy zakazu zorganizowania tej  imprezy w stolicy Polski, Warszawie.

                                                         Marian Barański

                                                         /     -        /

Za: http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=99&pid=2738

 

Źródła nie znaleziono