Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pod powyższym tytułem ukazał się w Czasie Krakowskim (nr 7) artykuł Witolda Gadomskiego, poświęcony eskalacji działań masonerii w Polsce oraz rozszerzaniu się jej jawnych struktur, jakimi są kluby "rotarian", "lwów" i "Soroptimist". Z tych trzech tylko "lwy" reprezentują tzw. ryt szkocki, który uchodzi za mniej agresywny wobec religii. W Słowie (nr 25) pisała niedawno na ten sam temat (Ofensywa "złotej międzynarodówki") Małgorzata Rutkowska. Obydwie publikacje przynoszą cenne wiadomości - cytuję za M. Rutkowską: "Oficjalne cele masonerii ujmowane są (...) jako szukanie prawdy, praktykowanie cnót moralnych i solidarności. W rzeczywistości kierunek masonerii wyznacza walka z Kościołem i religią katolicką. Masoneria działa zgodnie z zasadą, że o ile masoneria nie powinna być nigdzie widoczna, to masoni powinni być wszędzie (...) uwypukla humanitarne i etyczne tendencje, bez motywacji religijnej (...) przyjmuje możliwość wyznawania każdej religii i stawia je wszystkie na tym samym poziomie (...). Masoneria Wielkiego Wschodu Francji (obecnie dominująca w Polsce) od dawna walczy o skrajnie rozumianą laickość państwa (...)".
Czołowi znawcy i badacze masonerii w skali światowej, A. de Lassus i o. H. Gruber, twierdzą, że naczelnym celem masonerii jest odkatolicyzowanie świata; walka z rodziną jako "instytucją w zaniku"; zniszczenie wpływu Kościoła i religii na życie społeczne przez tzw. rozdział Kościoła od państwa; sekularyzacja całego życia prywatnego i publicznego, a przede wszystkim nauczania; "ochrona" dzieci przed "zgubnym wpływem Kościoła, a nawet własnych rodziców".

Za najskuteczniejszy środek do realizacji swych idei uważają masoni niszczenie tradycyjnej moralności: "Człowiek nie ma innego celu poza sobą (...) moje ciało należy do mnie (...)". Dozwolone są: "nieskrępowane życie seksualne, nudyzm, homoseksualizm, aborcja, eutanazja (...) wolność dziecka należy uszanować bez stosowania przymusu (...) nie może też krępować człowieka wspólnota rodzinna (...)".
W. Gadomski wskazuje na powiązania ideowe polskich neomodernistów z masonerią, wymienia też nazwiska masonów i rotarian, wśród których są czołowi politycy, publicyści oraz inni prominenci polskiego życia społecz-nego. Dołączona do artykułu Gadomskiego ilustracja przedstawia godło krakowskiej loży masońskiej "Przesąd Zwyciężony" (jej sekretarzem był w latach 1991-1993 Bronisław Wildstein, obecny współredaktor Życia). U góry gwiazda, a w środku słońce z promieniami, połączone z będącym jego podstawą półksiężycem. Loża wchodzi, oczywiście, w skład "Wielkiego Wschodu", którego odrębną strukturę teraz się w Polsce tworzy. Nie mam najmniejszych wątpliwości, o jaki tu rzekomy "przesąd" chodzi oraz kto ma go i przy czyjej pomocy "zwyciężyć"...

AL

PS Teraz jeszcze lepiej rozumiemy, czemu narzuca się nam przemocą aborcję, swobodę obyczajów i lekcje "wychowania seksualnego"; broni pornografii, toleruje alkoholizm i zaleca eutanazję.

Za: http://www.niedziela.pl/zaw/archiwalne_strony_www/n09/9bracia.htm

 Zobacz też:

http://sowa.typepad.com/blog/2011/10/nie-ta-masoneria-nie-ten-kapitalizm-nie-ten-wa%C5%82%C4%99sa-z-doradcami-%C5%BCydowskimi.html

http://sowa.quicksnake.net/Masonry/Nie-ta-masoneria-nie-ten-kapitalizm-nie-ten-Wasa-z-doradcami-ydowskimi

 

 

Źródła nie znaleziono