Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Józef Bizoń

 

+

W PONURYCH LATACH

1939 – 1945

PRZEBYWAŁO W TYM OBOZIE

35 606 POLAKÓW

W TYM DUCHOWNYCH 1777

ZGINĘŁO 10 000

W TYM DUCHOWNYCH 859

 Z tablicy upamiętniającej męczeństwo Polaków w Dachau [Niemcy].

Prześladowani polscy duchowni ginęli z rąk niemieckich oprawców za swą polskość, za swą służbę Panu Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu - za ich nieugiętą postawę w tym działaniu.

Jednym z tych 1777 polskich duchownych - z których zginęło śmiercią męczeńską 859 – był ks.  Emil Szramek beatyfikowany 13 czerwca 1999 r.  

Zginął on w Dachau 13 stycznia 1942 r. śmiercią męczeńską oblewany strugami lodowatej wody. Zawsze szedł drogą kapłana i Polaka, konsekwentnie, odważnie, mądrze, z piękną i autentyczną prawością.

 

Niech postawa tych polskich kapłanów będzie wzorem do naśladowania dla nas świeckich, ale także dla księży dzisiejszego polskiego ‘dziś’ – bardzo trudnego ‘dziś’ - dla odbudowania ścisłych więzi Kościoła z Narodem Polskim. Więzi bardzo mocno poszarpanych, a w wielu miejscach wręcz zerwanych w ostatnim 20-leciu - ku zgubie Kościoła Chrystusowego i Narodu Polskiego.    

 

Niech dzień 13 stycznia stanie się dniem Polaków szczerze oddanym Panu Bogu, Kościołowi Chrystusowemu i Polsce – Ojczyźnie Polaków.

Każdego roku dnia 13 stycznia łączmy się wszyscy Polacy w modlitwie i we Mszy Świętej, a na co dzień tym posileni w swym nieugiętym działaniu dążyli do odzyskania Polski wolnej, suwerennej i niepodległej dla Polaków.

 

13 stycznia 2011 r. [po raz pierwszy z tego blogu Sursum Corda] łączyliśmy się w modlitwie, gdy w Dachau o godz. 7:00 rano odprawiana była Msza Święta w 69 rocznicę bestialskiego zamordowania ks. Emila Szramka.

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2975 

 

 

 

 

„Bł. ks. Emil Szramek urodził się 29 września 1887 r. w Tworkowie k. Raciborza. W 1907 r. rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1911 r. pracował jako wikariusz w Miechowicach k. Bytomia, gdzie zapoznał się z twórczością wybitnego kapłana ks. Norberta Bonczyka zwanego Górnośląskim Homerem. Od stycznia 1912 r. przeniesiony został do Tychów. U boku słynnego duszpasterza i działacza religijno-politycznego ks. inf. Jana Kapicy pogłębił zainteresowania folklorem i historią Śląska. W 1926 r. został proboszczem parafii NMP w Katowicach.

 

Mocno zaangażował się w ruch religijno-narodowy w okresie powstań śląskich i plebiscytu. Był redaktorem czasopisma "Głosu znad Odry", w którym zamieszczał artykuły na temat historii Śląska i jego związków z Macierzą. We wszystkich publikacjach bronił naturalnego prawa Górnoślązaków do języka polskiego. Był krzewicielem oświaty i kultury polskiej na Śląsku.

 

Założył Towarzystwo Oświaty im. św. Jacka w Katowicach. Był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. Organizował wieczory dyskusyjne, dużo pisał, wygłaszał odczyty. Należał do najwybitniejszych śląskich bibliofilów i koneserów sztuki. Należał do grona inicjatorów utworzenia Biblioteki Śląskiej w Katowicach, był przewodniczącym Rady Muzealnej Muzeum Śląskiego w Katowicach. Od 1926 r. był odpowiedzialny za całokształt prac przy budowie katowickiej katedry. Nade wszystko był gorliwym kapłanem całym swoim życiem spełniającym istotę swego powołania.

 

Już w 1939 r. dotknęły go represje ze strony gestapo. Dnia 8 kwietnia 1940 r. został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. W obozie nadal pełnił swoją duszpasterską posługę, był przywódcą księży śląskich. Dodawał odwagi, podnosił na duchu, głosił kazania dające wyraz przekonaniu o niezniszczalności chrześcijańskiej misji w świecie i nadziei na odrodzenie Polski. Przygotowywał się na śmierć przez modlitwę różańcową, brewiarzową i cierpliwe znoszenie cierpień.

 

Zginął 13 stycznia 1942 r. Zawsze szedł drogą kapłana i Polaka, konsekwentnie, odważnie, mądrze, z piękną i autentyczną prawością.

Całe jego życie było przeniknięte głęboką duchowością, z której czerpał siły do swej wielorakiej działalności.

Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. beatyfikował ks. Emila Szramka wśród 108 Męczenników z czasów II wojny światowej.” – [źródło za: http://www.ocds.org.pl/publik/0403_03.html  ]

 

Boguchwała, A.D. 15 stycznia 2011 r. – mgr inż. Józef Bizoń

.

Ps.

Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2937  

 

Niepowtarzalna szansa – Polska może pójść własną drogą!

http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=2964