Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
BezTabu – Co Piszą „Inni”- Krajoobrazy Putinistanu. Tego nie dowiesz się ze Sputnika. Dziś artykuł Walentina Jurewicza Katasonowa ( Катасонов) (ur. 5 kwietnia 1950 roku, ZSRR) — rosyjskiego naukowca-ekonomisty,…

 

…doktora nauk ekonomicznych, profesora katedry finansów międzynarodowych MGIMO. Profesor Katasonow znany jest również jako publicysta. Jest specjalistą w dziedzinie ekonomii zasobów naturalnych, międzynarodowego ruchu kapitału, finansowania, zarządzania inwestycjami, systemów pieniężno-kredytowych, finansów, socjologii ekonomicznej, historii gospodarczej i historii badań gospodarczych.

***

Przed Noworoczny Psychiczny Atak na Rosję

USA dają Moskwie do zrozumienia, że w nowym roku sankcje gospodarcze wobec Rosji mogą ulec zaostrzeniu. W pierwszej kolejności chodzi o możliwe nowe akcje, przewidziane w ustawie, podpisanej przez prezydenta Trump’a 2 sierpnia 2017 roku. Ustawa nazywa się „Akt nr 115-44- o przeciwdziałaniu wrogom Ameryki za pomocą sankcji”. Dla właściwego zrozumienia sytuacji: w tekście tego amerykańskiego postawowienia w stosunku do Korei Północnej, Iranu, i Federacji Rosyjskiej, używa się jednego  wspólnego terminu – adversaries, czyli przeciwnicy, wrogowie.

Już wtedy, w Rosji – ową regulację, odebrano jak zimny prysznic. Przecież ten „Ktoś” bawi się oczekiwaniami ludzi, że dziś-jutro sankcje się skończą i będzie można znowu żyć po staremu: gnać z Rosji na Zachód kapitały, gotować sobie zapasowe lotniska, aby przenieść się tam, na stałe miejsce zamieszkania.


Szczególnie wzburzył rosyjską „offszorną arystokrację”, ów passus amerykańskiej ustawy, w którym czytamy, że Departament Stanu, Ministerstwo Finansów, służby specjalne USA mają obowiązek, w pół roku przygotować i przedstawić w Kongresie raport o najbliższym otoczeniu prezydenta Rosji. Raport powinien zawierać listę konkretnych osób bliskich wobec Putina i posiadających za granicą konta bankowe oraz inne aktywa. W miarę możliwości, informacje te powinny być uzupełnione szczegółami na temat: najbliższych krewnych tych osób, ich finansowych powiązań z innymi fizycznymi i prawnymi osobami, oraz przeprowadzonych transakcjach, itp.

Amerykańskie służby specjalne, zwłaszcza  wywiad finansowy (wchodzący w skład Ministerstwa Finansów USA), nie śpią. Obszerne dossier, było u nich gotowe, jeszcze przed podpisaniem wspomnianej regulacji. A głównym celem ustawy- byłodać sygnał rosyjskim oligarchom i czynownikom-kleptomanom, że nadszedł czas, aby się opowiedzieć: za czyją elitą się uważają – rosyjską czy zachodnią. Dla kogo będą pracować – dla Moskwy czy dla Waszyngtonu? Epoka schizofrenicznej lojalności, dla tej warstwy społecznej, skończyła się – postawiono jej ultimatum.

USA: „USUŃCIE GO ALBO  WSZYSTKO UTRACICIE”

Termin wprowadzenia ultimatum – koniec stycznia 2018 roku. Pozostaje jeden miesiąc, a w zachodnich mediach, coraz częściej pojawiają się publikacje na temat przyszłego dokumentu, który zaczęto nazywać „Raportem Kremlowskim”. W tych publikacjach omawia się: niektóre postacie, które na pewno trafią do raportu;możliwe reakcje obronne ze strony rosyjskiej elity; prawdopodobieństwo obalenia Putina przez tych, którzy obawiają się tafienia na  czarne listy Waszyngtonu. Nikt nie ma wątpliwości, że ten raport  to – broń psychicznego ataku na rosyjską elitę. Jednak  istnieją również pewne dalsze okoliczności, związane z przygotowywanym atakiem.

W szczególności, jest to wiadomość o zamrożeniu znacznej części Narodowego Funduszu Kazachstanu (НФК). Ten fundusz należy do kategorii suwerennych funduszy, których aktywa, zwyczajowo przyjęto lokować w obcej walucie. Podobnie, jak w formie dłużnych papierów wartościowych (głównie skarbowych), a także na depozytach banków zagranicznych. Większość suwerennych funduszy funkcjonuje – nie bezpośrednio, a poprzez swoje banki centralne, które w rzeczywistości są agentami funduszy. Aktywa banków centralnych zapewniają wysoką odporność na zamrożenia, odpisów, ekspropriacji itp. Narodowy Fundusz Kazachstanu (НФК) , na przykład, działa za pośrednictwem Narodowego Banku Kazachstanu (NBK). W tym roku aktywa НФК przekraczały 60 mld dolarów – to głównie ta waluta, którą Kazachstan otrzymał w należności, za eksport ropy naftowej i gazu.

Areszt (zamrożenie) aktywów НФК ma swoją historię. Od lat ciągnie się sprawa sądowa między rządem Kazachstanu a mołdawskim biznesmenem Anatolijem Stati ( Стати). Spór wybuchł z powodu wzajemnych roszczeń na gruncie wspólnych projektów inwestycyjnych w Kazachstanie. Cztery lata temu spór wszedł na arenę międzynarodową. Anatolij Stati złożył pozwy do międzynarodowych sądów arbitrażowych. spodowało to kontr-pozwy ze strony władz Kazachstanu. Historia ciągnęła się przez cztery lata, ale decyzje sądów zaczęły rodzić się dopiero pod koniec 2017 roku. Decyzją sądu okręgowego w Amsterdamie w październiku 2017 roku został nałożony areszt na akcje o łącznej wartości 5,2 mld dolarów w holenderskiej kompanii
KMG Kashagan B. V., która posiada prawie 17% udziału w konsorcjum, eksploatującym największe pole naftowe w Kazachstanie – Kaszagan( Кашаган). Aresztu kapitału, dokonano na poczet zabezpieczenia roszczeń Anatolija Stati. W tym samym czasie w Szwecji, w egzekucji wyroków sądowych, zaresztowano akcje rządu Kazachstanu w 33 szwedzkich firmach o łącznej wartości około 100 milionów dolarów. Warto zauważyć, że kwota roszczenia samego Anatolija Stati wynosiła jedynie 5 mld usd. Sądy podjęły werdykty, uznające roszczenia mołdawskiego biznesmena , ale jej kwota zmniejszyła się w czasie postępowania.

I nagle w październiku taki prezent dla powoda: zajęcie aktywów,  wielokrotnie przekraczających kwotę przyznaną przez sąd w sprawie roszczenia. Dziwne, oczywiście, ale na tym chyba należałoby postawić kropkę. Jednak kropki nie postawiono. Dziesięć dni temu ogłoszono że: sąd w Amsterdamie wyraził zgodę na aresztowanie środków Narodowego Funduszu Kazachstanu, które przekazano w zarządzanie holenderskiemu oddziałowi amerykańskiego banku Bank of New York Mellon.

Co prawda, gdy zacząłem się rozglądać, okazało się, że wyrok sądowy opiewał jedynie na kwotę 5 mld dolarów. A kwota aresztowanych aktywów funduszu wyniosła 22 mld usd. To około 40% wszystkich aktywów НФК na dzień dzisiejszy.

Pytań więcej, niż odpowiedzi. Dlaczego bank zamroził pieniądze w wysokości, wielokrotnie przekraczającej kwotę, wskazaną przez sąd? Dlaczego ignorował fakt, że pieniądze miały immunitet na zamrażanie, skoro były w zarządzaniu Banku Centralnego Kazachstanu? Dlaczego zdecydowano zamrażać pieniądze w banku amerykańskim, jeśli został nałożony areszt na inne aktywa, przy czym, w wystarczającej wysokości?

Większość prawników nie jest w stanie wyjaśnić tego irracjonalnego postępowania w odniesieniu do aktywów НФК. Myślę, że chodzi o wykazanie gotowości Zachodu, do gry – bez zasad.

Bez zasad, ale nie bez celu. Celem jest nastraszenie, przy czym w pierwszej kolejności nie Astanę, a Moskwę.Nie sądzę, że Bank of New York Mellon mógł zdecydować się na samosąd w odniesieniu do pieniędzy kazachstańskiego funduszu bez polecenia z Waszyngtonu. Tak więc okazuje się, że wiatr wieje nie z Amsterdamu i nie ze Sztokholmu, a z za oceanu. Minister Finansów Federacji Rosyjskiej, Anton Siłuanow (Силуанов) niedawno roztrząsał temat ewentualnego zamrożenia rezerw międzynarodowych RF i skonkludował słowami podobnymi do bohatera Czechowa : „To nie może być, bo tak nigdy nie może być”. Mam wrażenie, że Bank of New York Mellon, jasno odpowiedział Siłuanow’u: „Nie, to – bardzo możliwe – może być, i to w najbliższym czasie”.

A oto jeszcze jedna historia, która wydarzyła się w ostatnich dniach w wielkiej Brytanii. W 2017 r. uchwalono tam ustawę „O kryminalnych finansach”. W całości zostanie wprowadzona w życie, od 1 stycznia 2018 roku. Jednak w Londynie nie czekano do nowego roku. 20 grudnia brytyjskie władze aresztowały aktywa dwóch ukraińskich oligarchów – Kołomojskiego i Bogoljubowa( Боголюбова) na łączną kwotę 2,5 mld usd. Zamrożenie nastąpiło na żądanie „Privatbank’a”(«Приватбанка»), który został znacjonalizowany rok temu. W pozwie stwierdza się, że wyżej wymienieni panowie, wycofali z banku nielegalnie  około 2,5 mld usd.

Pozostała kwota roszczenia – to naliczone odsetki. Sądzę, że aresztowanie aktywów Kołomojskego i Bogoljubowa też można zaliczyć do serii przed noworocznych operacji – zastraszenia obecnej rosyjskiej elity.

Wprowadzenie w życie przez Londyn ustawy „O kryminalnych finansach” zsynchronizowano z kampanią nacisku Waszyngtonu na Moskwę. Brytyjskie sądy już dawno są gotowe stemplować decyzje o zamrożeniach, a nawet konfiskatach aktywów należących do czynowników-kleptomanów i oligarchów z Rosji. Londyńscy prawnicy dobrze wyćwiczyli się w 2012 roku w sądowym sporze między Bierezowskim i Abramowiczem. Wtedy dowiedzieli się wielu tajemnic rosyjskiej prywatyzacji z lat 90-tych. Rosyjski serwis BBC tak skomentował wyniki tego skandalicznego procesu: „Dla rosyjskiego biznesu to zła wiadomość, bo faktycznie w sądzie zostały udowodnione fakty bardzo wątpliwego pochodzenia większości aktywów, którymi teraz oligarchowie próbują dysponować, w tym, w swoich projektach międzynarodowych”.

Kilka słów o tej angielskiej ustawie. Wprowadzenie jej w życie, może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, gdyż pozwala pociągnąć do odpowiedzialności firmy, spółki i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z całego świata. Jeśli na osobie  prawnej, jej partnerze lub współpracowniku, ciąży w Wielkiej Brytanii wyrok w sprawie uchylania się od płacenia podatków, to taka osoba prawna, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej w wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, gdzie przestępstwo zostało popełnione.

I jeszcze na ostatek. W 2018 roku, w pełnym zakresie, zostanie wprowadzona umowa o automatycznej wymianie informacji o charakterze finansowym. Umowę podpisało  ponad sto krajów, w tym Rosja. Umowa ramowa, zakłada zawarcie dwustronnych umów, pomiędzy poszczególnymi krajami, o wymianie informacji finansowych. Wiele krajów europejskich podpisało już dziesiątki takich umów. To stwarza dodatkowy dyskomfort dla tych, którzy wywozili kapitały z Rosji za granicę, za pośrednictwem  szarych kanałów.Rosja, między innymi, do tej pory ani jednego dwustronnego porozumienia nie podpisała, co powoduje również pytania na Zachodzie. I prawdopodobnie w celu zmuszenia Rosji do podpisania dwustronnych umów o automatycznej wymianie informacji finansowych, nastąpi zaostrzenie sankcji.

——————-

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=dTsVTQicSy4
ФСК – Валентин КАТАСОНОВ – 30.12.2017 –
Предновогодняя психическая атака на Россию
——————
FSK- Federalna Kompania Sieciowa – Walentin Katasonow
30.12.2017- „Przed noworoczny psychiczny atak na Rosję”
Zapis artykułu w audio. Automatyczny lektor.

——————————-

Источник:

Предновогодняя психическая атака на Россию
Валентин Катасонов
31.12.2017

https://narzur.ru/prednovogodnjaja-psikhicheskaja-ataka-na-rossiju/

———————-

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:
dozwala się wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych,
ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

Za: https://wiernipolsce.wordpress.com/2018/01/01/rok-2018-i-co-dalej/

Źródła nie znaleziono