Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stanowisko Ligi Polskich Rodzin
w sprawie dyrektywy UE dotyczącej przechowywania danych
połączeń internetowych i korespondencji elektronicznej


Unia Europejska wdrożyła dyrektywę nakazującą firmom telekomunikacyjnym i dostawcom Internetu, operującym w państwach UE, przechowywanie szczegółowych danych połączeń internetowych oraz korespondencji elektronicznej.

Specjaliści i przedstawiciele firm telekomunikacyjnych obawiają się poważnych problemów z zachowaniem tajemnicy korespondencji. Podobne inicjatywy godzą w nasze prawa do nienaruszalności korespondencji i są przejawem tendencji ku całkowitej władzy nad społecznościami europejskimi za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy. Kontrolowanie przez aparat Unii Europejskiej wszystkich dziedzin życia człowieka i ingerencja w prywatną korespondencję, przekonania i zachowania obywateli, musza budzić sprzeciw wszystkich sił demokratycznych w Europie!

Liga Polskich Rodzin kategorycznie sprzeciwia się tego typu totalitarnym praktykom, godzącym w wolność człowieka i przypominającym najgorsze wzorce modelu sowieckiego.
Nasz sprzeciw budzi też bierna postawa polskiego rządu w tej skandalicznej sprawie i milczenie opozycji parlamentarnej. Polski rząd i polski parlament nie ma politycznych i moralnych praw do implementacji podobnych zaleceń do prawa polskiego. Żądamy stanowczego sprzeciwu i odrzucenia dyrektywy Unii Europejskiej, która godzi w wolności obywatelskie Polaków.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ukazały się dziś pierwszy artykuł na temat organizowanego protestu. Proszę zwrócić uwagę na absurdalne tłumaczenie się rzeczniczki KUL, która twierdzi, że doktoraty są nie dla osób, ale ... dla państw. Nawiasem mówic, czemu doktorat "dla Białorusi" odbiera Szuszkiewicz, a nie urzędujący prezydent Aleksander Łukaszenka?

Kresowianie: Nie dla Juszczenki honory KUL
(LEW)
Środowiska kresowe będą protestować przeciwko przyznaniu doktoratu honoris causa prezydentowi Ukrainy. Władze KUL zapewniają, że nie robią wyjątku dla Wiktora Juszczenki,a w rocznicę Unii Lubelskiej chcą uhonorować przedstawicieli państw, które przed wiekami tworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

- Wiktor Juszczenko ma w Polsce niewielkie prawo do dobrego imienia - uważa ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Od kilku lat nie tylko gloryfikuje katów społeczności polskiej, żydowskiej i ormiańskiej, ale nadaje też zaszczyty zbrodniarzom, stawia im pomniki oraz walczy o ich prawa "kombatanckie”. Dlatego też przeciwko żenującej decyzji KUL mam zamiar protestować wraz z potomkami Kresowian.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Protestują Szwedzi, protestują Anglicy, protestują nawet Niemcy. A polski rząd znów milczy, mimo iż brukselscy bolszewicy żądają rejestracji i przechowywania szczegółowych danych połączeń internetowych oraz korespondencji elektronicznej obywateli państw UE, a więc także obywateli polskich. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wręcz rozpoczęcie prac nad ustawą urzeczywistniającą dyrektywy Unii Europejskiej do polskiego prawa.

W świąteczny poniedziałek weszła w życie unijna dyrektywa nakazująca firmom telekomunikacyjnym i dostawcom Internetu przechowywanie przez rok szczegółowych danych połączeń internetowych oraz korespondencji elektronicznej. Unijni bolszewicy tłumaczą ten krok …zamachami w Londynie w roku 2005. Firmy telekomunikacyjne już obawiają się niezachowania tajemnicy korespondencji.
       Nikt nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych klientów i wykorzystywania ich w sposób zgodny z prawem. W przypadku rozmów telefonicznych każdy z ponad stu operatorów rozmaitych telefonii robi billingi. Ale tego wszystkiego mało. Architekci porządku, jaki ma obowiązywać w unijnym obozie ponawiają po komunistach próbę państwowego panowania nad prywatnością każdego z nas.
       „Wiele z poglądów, które wciąż bezkarnie wyrażacie w Polsce, są już karane w państwach „starej Unii” – powiedział niedawno pewien dziennikarz z Belgii. – Kiedy unijne normy zostaną implementowane do waszego prawa i staniecie się:

1) taką samą prowincją państwa UE jak np. Belgia, tyle że bardzo odległą od „centrum”;
2) wielu z polskich polityków zostanie oskarżonych z mocy obowiązującego już wtedy prawa UE – przestaniecie się śmiać”.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Wstęp:

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie i opis akcji zorganizowanej w USA na znak protestu przeciwko marnotrawieniu podatków, i rozbudowie rządu federalnego, nawiązującej do historycznego protestu „opodatkowani ale nie reprezentowani”. Dzisiejszy protest odbywa się w ponad 500 miejscach i w 50 stanach USA.

Dziś możemy również zastanowić się nad faktem jak to jest możliwe że w kraju tak zróżnicowanym etnicznie, jakim są Stany Zjednoczone, można zorganizować protest na taką skalę, a nie odbywają się tego rodzaju protesty na terenie całej Polski.

To w Polsce płacimy podatki znacznie wyższe, naród nie ma reprezentacji, a z jakiegoś powodu godzimy się z tym faktem i rozbudową rządu. Mimo bardziej rabunkowej polityki UE i polskiego rządu, mimo niesprawiedliwości jaką przeciętny obywatel dostrzega niemal na każdym kroku, mimo poniżania i zakłamywania naszej przeszłości.

Pytam więc co stało się z naszym narodem, gdzie podział się zmysł samozachowawczy i samoobronny, umiłowanie ojczyzny i chęć lepszego jutra dla przyszłych pokoleń.

Być może dziś... potrzebujemy przykładu innych, aby zapragnąć tego samego dla siebie ?

zjw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Autor: Redakcja Fronda.pl

Potrzebujemy Kościoła katolickiego jako moralnego odniesienia w wielu kwestiach, które dotyczą chrześcijaństwa i religii mojżeszowej – twierdzi amerykański rabin. Według niego Benedykt XVI przeprosi w maju za grzechy Kościoła wobec Żydów.

Nowojorski rabin Artur Schneier gościł w Watykanie na audiencji, jakiej Papież udzielił przedstawicielom amerykańskich żydów w lutym tego roku. W rozmowie ze szwajcarsko-żydowskim miesięcznikiem „Aufbau” stwierdził, iż Benedykt XVI chce w czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej prosić o przebaczenie za prześladowania Żydów przez Kościół. W ten sposób chce powtórzyć modlitwę swojego porzednika z 2000 roku, która, jak miał podkreślić, była także jego modlitwą.

Benedykt XVI z rabinem Arturem Schneierem.

Rabin uznał stosunki chrześcijańsko-żydowskie za dobre. - Nasze relacje mają za sobą długą drogę. Kościół katolicki jest potrzebny jako moralne odniesienie w wielu kwestiach, które nas dotyczą – stwierdził Schneier. Rabin Artur Schneier jest od lat zaangażowany w promocję dialogu międzyreligijnego. To w synagodze na Park East w Nowym Yorku, którą się opiekuje, gościł w ubiegłym roku Benedykt XVI w trakcie swojej amerykańskiej podróży.

Źródła nie znaleziono