Drukuj
Kategoria: Państwo
Odsłony: 2436

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Czy Żydzi we współczesnej Polsce to problem wyimaginowany, czy niebezpiecznie narastające, rzeczywiste, zagrożenie dla naszego bytu narodowego i państwowego?

Na zdjęciu: Żydowska Liga Obrony Polski. Od prawej: Monika Krawczyk, Prezes Fundacji na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce, liderka likud Polska (likud – partia syjonizmu rewizjonistycznego).

Dla bardzo wielu Polaków zindoktrynowanych poprzez system oświaty, media, Kościół, reżim polityczny IIIRP, nie istnieje problem żydowski. Nie pozwala go dostrzec także nieznajomość historii własnego kraju. Dość powszechnie wyrażana opinia głosi, że przecież Żydów w Polsce prawie nie ma, niemal wszyscy przepadli w holokauście. Historyczna niewiedza nie pozwala na prostą refleksję, że podawana przez Żydów liczba 6 mln ofiar ich holokaustu kłóci się w oczywisty sposób z danymi z 1938r. o wielkości żydowskiej populacji w Europie. W Polsce, gdzie Żydów było najwięcej, stanowili ok. 10% ludności kraju – było ich 3,5 mln. Na drugim miejscu pod względem wielkości populacji Żydów lokowała się IIIRzesza niemiecka z ok. 500 tys. społecznością żydowską. A zatem, żeby absurdalna liczba 6 mln mogła być prawdziwa należałoby przynajmniej od 1-1,5 mln Żydów dowieźć do Europy (?). Nie zapominajmy uwzględnić w rachunku, że w latach 1931 – 46 kilkaset tys. Żydów (ponad 0,5 mln) opuściło Europę i osiedliło się w Palestynie. Ale zostawmy tę żydowską mitologię lub raczej mitomanię.


Polacy, którzy nie dostrzegają żydowskiego zagrożenia z pewnością nie są w stanie postawić sobie pytania, jak to możliwe, że niemal nie istniejąca w Polsce mniejszość żydowska posiada w naszym kraju własną organizację zbrojną, działającą oficjalnie i legalnie – Jewish Defense League, czyli Żydowska Liga Obrony.

.

.

Warto tu dodać, że organizacja ta została zdelegalizowana nawet w USA, a we Francji jest uznawana za organizację terrorystyczną. Tymczasem w Polsce członek tej organizacji występuje w publicznej TVP, opowiada, że JDL jest spadkobierczynią istniejącego w IIRP przed II wojną żydowskiego Betaru.

Żydowskie bojówki Betaru w Polsce przed 1939r. liczyły ok. 50 tys. członków umundurowanych, wyszkolonych i dobrze uzbrojonych. Dziesięciokrotnie mniejsze bojówki ONR wypadały przy tej organizacji wyjątkowo blado – ale istniały – !. W dzisiejszej Polsce nie istnieją polskie bojówki, mało tego, w dzisiejszej Polsce nie mogą uzyskać sądowej rejestracji niezależne, czyli nie stworzone i nie kontrolowane przez Żydów, polskie organizacje narodowe. Te, które istnieją po 1989r. oficjalnie i mają w nazwie przymiotnik „narodowy” zostały przez Żydów reaktywowane lub stworzone od podstaw i są przez nich kontrolowane (MW, ONR, RN, itd., itp.)

Z wypowiedzi członka JDL dowiadujemy się o zagrożeniu islamskim, przed którym organizacja ta zamierza bronić mniejszość żydowską w Polsce mimo, że oficjalnie mniejszość żydowska prawie nie istnieje – nie posiada przecież, jak mniejszość niemiecka, swojego przedstawiciela w sejmie. Mało tego, ze spisu powszechnego GUS z 2011r. wynika, że islam jako religię deklaruje zaledwie 5 tys. osób, a więc nie ma w Polsce zagrożenia islamskiego. Czemu więc mają służyć legalnie funkcjonujące w Polsce żydowskie zbrojne bojówki JDL, z kim rzeczywiście zamierzają walczyć? Co ciekawe, wedle prawa IIIRP takowe polskie bojówki istnieć nie mogą (?). A więc Żydzi w Polsce są ponad prawem – czy to Polacy ustanowili takie prawa w swojej ojczyźnie?

W Polsce istnieje od 1925r. Muzułmański Związek Religijny w RP skupiający społeczność tatarską zamieszkującą nasze ziemie od kilku co najmniej stuleci. MZR w RP posiada swoje świątynie od dawna i nie zamierza budować nowych z prozaicznego powodu – z powodu braku wyznawców. Tym bardziej musi zaskakiwać fakt budowy w Polsce nowych meczetów przez Ligę Muzułmańską w RP, powstałą w 2001r., która w 2006r. deklarowała zaledwie 208 wyznawców, ale w 2010r. już 3800. Budowę meczetów finansuje zaprzyjaźniona z Izraelem Arabia Saudyjska. Rejestrację Ligi Muzułmańskiej w Polsce, wydanie pozwoleń na budowę meczetów – dla na razie nie istniejącej społeczności islamskiej -, dokonały zaprzyjaźnione z Izraelem władze IIIRP, które jednocześnie zezwoliły na działanie żydowskich, zbrojnych, bojówek JDL mających bronić Żydów w Polsce przed zagrożeniem islamskim (?).

No, więc szanowni Rodacy, istnieje w Polsce żydowskie zagrożenie, czy nie?

Jeśli Żydzi maja prawo posiadać zbrojne bojówki do walki z wyimaginowanym – przynajmniej na razie – islamskim zagrożeniem, to dlaczego my, Polacy, nie mamy mieć prawa do walki z rzeczywistym i narastającym zagrożeniem żydowskim?

.

Czym zajmują się terroryści z Jewish Defense League?

Jewish Defense League” prowadzi działalność wywiadowczą, kontrwywiadowczą inwigilacyjną, szkoleniową, śledczą propagandową i rekrutacyjną.

Komórki wywiadu i kontrwywiadu swoje działania i zgromadzoną wiedzę materializują w postaci prokurowania doniesień o popełnionych przestępstwach na nie korzyść społeczności Żydowskiej w Polsce za pośrednictwem wszelkiego typu fundacji, stowarzyszeń, mających w statucie walkę z ksenofobią i rasizmem.

Przykładowymi organizacjami tego typu, które są sponsorowane również przez „Jewish Defense League” i ściśle z nią współpracują są: „Hejt Stop”, „Nigdy Więcej”, „Stop Mowie Nienawiści”, „Miłość nie Wyklucza”, „Otwarta Rzeczpospolita”, „Bez Nienawiści”, „Fundacja Dialog”, „Mowa Miłości”.

JDL, utworzona w 1968 dla samoobrony Żydów na Brooklynie przed antyżydowskimi atakami (głównie Afroamerykanów), w styczniu 1971 przeprowadziła pierwszy zamach bombowy na radziecki ośrodek kultury w Waszyngtonie – była to zemsta za udaremnienie żydo-rebeli z 1968r. w Europie środkowo-wschodniej. Potem dokonywała ataków na przedstawicielstwa ZSRR, a także niektórych krajów zachodnioeuropejskich i arabskich.

http://jdl-poland.org/

Po zabójstwie szwedzkiego premiera, Olafa Palme (nie chciał wprowadzić Szwecji do UE), ADL – Bńai Brith, oskarżyła Lyndona LaRouche’a o zorganizowanie tego mordu. Rzekomym powodem miała być zemsta LaRouche’a za demaskowanie przez o Olafa Palme „amerykańskiego” establishmentu, czyli syjonistycznej mafii spod znaku ADL – Bńai Brith. LaRouche’a oskarżano więc nie tylko o współpracę z KGB oraz STASI, lecz również z Mossadem, co wyraźnie pokazuje, jakie perfidne metody oszczerstw i dyskryminacji stosuje ADL – B’nai B’rith.

Grupa 400 komandosów, policji, CIA, agentów FBI, z użyciem helikopterów i wozów opancerzonych, 16 października 1987 roku, dokonała desantu na siedzibę Instytutu LaRouche w Leesburg (Wirginia).

 

Historia potyczek WPS z syjonistycznym żydo-reżimem IIIRP

(Istnieje w Polsce żydowskie zagrożenie, czy nie?)

Tu trzeba podkreślić, że WPS nie jest ani liczebnie wielką organizacją, ani nie dysponuje funduszami, ani nie posiada mediów, ani tym bardziej nie aspiruje do bycia zbrojna bojówką, prezentuje jedynie polskie narodowe poglądy polityczne, które żydowski reżim IIIRP usiłuje wyeliminować z przestrzeni publicznej.

  1. W 2009r. D.Kosiur został usunięty z ProPolonii.pl za prezentowanie narodowych poglądów.
  1. W 2009r. podejmujemy trwającą kilka lat, bezskuteczną, próbę sądowej rejestracji Stowarzyszenia WPS. Sąd kwestionuje statut WPS w punktach, których identyczną treść posiada zarejestrowane Stowarzyszenie im. St.Brzozowskiego na mocy, którego działa żydowska, syjonistyczna, Krytyka Polityczna. Mimo nie zarejestrowania Stowarzyszenia WPS, sąd rejestrowy w Warszawie kradnie naszą opłatę rejestrową w kwocie 1500 zł.
  1. Niedopuszczenie D.Kosiura do udziału w wyborach prezydenckich przez odmowę rejestracji komitetu wyborczego – zakwestionowano część list z podpisami, nie dopuszczono przewodniczącego komitetu wyborczego do uczestniczenia przy liczeniu i weryfikacji podpisów, skarga w trybie wyborczym złożona do SN do dzisiaj pozostaje bezodpowiedzi.
  2. TVN24 robi D.Kosiurowi „reklamę” w wyborach samorządowych 2010r. – „antysemita startuje w wyborach”. Fałszowanie głosów w komisjach wyborczych. (W skali kraju 8 mln głosów nieważnych.)
  1. 2013r. czerwiec – delegacja Stowarzyszenia WPS zostaje usunięta z I kongresu Ruchu Narodowego.
  1. 2014r. maj – agentura żydo-reżimu przejmuje stronę Wierni Polsce – wiernipolsce.wordpress.com.
  1. 2014r. listopad – agentura żydo-reżimu blokuje stronę Wierni Polsce Suwerennej – suwerenna.worpdress.com

 

Dariusz Kosiur

Za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/10/iiirp-syjonizm-tak-polski-nacjonalizm-nie/