Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

177 Broadway, Clark, NJ 07066

 
Oświadczenie w związku z planowanymi demonstracjami 11 Maja 2019

 

W dniu 9 Maja 2019 mija rok od podpisania przez Prezydenta Donalda Trumpa Ustawy S.447 Senatu USA.  Ustawa ta znana jako „Justice for Uncompensated Survivors Today” (JUST) Act of 2017 stanowi podstawę prawną i zobowiązuje Departament Stanu USA do monitorowania prawodawstwa i praktyk dotyczących zwrotu mienia, lub wypłaty odszkodowań za mienie, w tym również mienie bezspadkowe, dla ofiar II Wojny Światowej pochodzenia żydowskiego.  Ustawa dotyczy 45 państw, w tym Polski, które uczestniczyły w Konferencji Terezińskiej w 2009 roku.

Ustawa S.447 i wynikające z niej roszczenia nie mają żadnego uzasadnienia ani na poziomie prawnym, ani na poziomie moralnym.  Ponadto jest to prawo w swojej istocie rasistowskie, gdyż wyróżnia wśród ofiar II Wojny Światowej jedną grupę, która domaga się specjalnego traktowania.  Pomimo tego może ona ta ustawa być narzędziem nacisków i wymuszania nieuprawnionych odszkodowań od Państwa Polskiego za mienie bezspadkowe.  Właśnie dlatego, a także  m.in. ze względu na skalę wymuszanych odszkodowań (wg. World Jewish Restitution Organization jest to suma przeszło 300 miliardów dolarów US), ustawa S.447 stanowi wielkie zagrożenie dla Państwa Polskiego i jego suwerenności.  Warto też podkreślić fakt, że wszystko to dzieje się to w czasie kiedy Polska zabiega o militarne oraz gospodarcze zaangażowanie USA.

Z wielką ulgą przyjęliśmy niedawne wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, w których zapewnili oni, że Rząd Polski nie ugnie się przed roszczeniami majątkowymi organizacji żydowskich oraz przed naciskami ze strony Departamentu Stanu USA.  To jasno wyrażone stanowisko ze strony polskiej powinno jednak być wzmocnione i uwiarygodnione odpowiednimi uchwałami Sejmu RP.
Uważamy, że sprawa ustawy S.447 („JUST Act”) wymaga porozumienia wszystkich organizacji i środowisk polonijnych ponad podziałami.  Dlatego też Koalicja Polonii Amerykańskiej wyraża poparcie oraz wzywa naszych członków do uczestnictwa w organizowanych w najbliższą sobotę 11 Maja 2019 protestach i manifestacjach polonijnych w Waszyngtonie oraz w innych miastach USA.   Jednocześnie zwracamy się z prośbą do organizatorów oraz uczestników tych protestów o powstrzymanie się podczas tych manifestacji od krytyki Rządu Polskiego, a także od krytyki planów zwiększenia obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce.

 

Board of Directors

Coalition of Polish Americans                                                                      May 8, 2019

 
Za zgodność:

Andrzej Burghardt, Sekretarz