Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Bardzo zły rok w zakresie polityki i zagadnień społecznych.  Światowy neo-Marksizm pokazuje swe prawdziwe oblicze, intensyfikuje terror moralny coraz bardziej otwarcie rozpalając nienawiść do osób i środowisk o odmiennych poglądach (nie będąc w stanie udowodnić swoich racji w uczciwym dialogu), i coraz bezczelniej stosując kłamstwo w mediach (fake news).  W efekcie, terror moralny zaczyna się przeradzać w terror rzeczywisty.  Podsycanie nienawiści na tle religijnym prowadzi do eskalacji prześladowań chrześcijan, zwłaszcza katolików, w wielu krajach.

1.    USA:
a.    Zmasowane ataki na prezydenta Donalda Trumpa, których już nie sposób śledzić, przez środowiska tzw. deep state, brak sukcesów w eliminowaniu bezprawnej władzy deep state.
b.    Przeprowadzenie „chyłkiem” ustawy S.447 (115171) w Kongresie.
c.    Żydowski senator (Chuck Schumer) zaproponował ustawę penalizującą więzieniem „krytykowanie Izraela”: zapowiedź trendu atakowania wszelkich wolności i dalszych poprawek do Konstytucji na podstawie słabo zdefiniowanych, dowolnie interpretowanych przewinień.
d.    „KODziarz” Lewandowski wygrywa w New Jersey wybory do Kongresu USA.

2.    Unia Europejska:
a.    Francja i Niemcy wzywają do utworzenia sił zbrojnych UE, dla uwolnienia się od kurateli USA i ułatwienia sobie wprowadzania dyscypliny wobec krajów opierających się zacieśnianiu unifikacji i eliminacji suwerennych państw narodowych.
b.    Sytuacja etniczna, nielegalna imigracja (hadżira) w Europie Zachodniej, islamizacja, wzrost bezprawia i przestępczości.
c.    Podwójne standardy w postępowaniu wobec państw członkowskich, bezprawne ingerencje w sprawy wewnętrzne Polski przy ignorowaniu identycznych zjawisk w „starej” Unii.
d.    Trudne negocjacje w sprawie Brexitu, być może nie będzie osiągnięta ugoda.

3.    Polska:
a.    „Rekonstrukcja rządu” (po co ona była?) budzi obawy o powodzenie „Dobrej zmiany”, eliminacja polityków cieszących się dużym zaufaniem społecznym.
b.    Zastój i regres pozytywnych przemian partii rządzącej prowadzić może do utraty części „żelaznego” elektoratu, a argument o „zbliżających się wyborach za rok” nie przekonuje.
c.    Przegrane wybory samorządowe w wielu dużych miastach.
d.    Kontynuowanie sesji rządu w Izraelu (po co?  Jakie korzyści?  Wyniki?  Tajemnica).
e.    Sprawa anglojęzycznej telewizji polskiej o zasięgu światowym nadal nieruszona.
f.    Nadal brak jasnej i zdecydowanej polityki historycznej.
g.    Dziwaczne zachowania Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawach odważnego ustawodawstwa, torpedowanie wysiłków Sejmu w oparciu o wątpliwe podstawy.
h.    Wycofanie się z istotnych zapisów poprawki do ustawy o IPN, brak reakcji na wykwity antypolonizmu które to wycofanie wymusiły.  Służalcza postawa wobec Izraela.
i.    Ustępstwa wobec UE w ważnych wewnętrznych sprawach, jak wiek emerytalny w Sądzie Najwyższym (już skutkuje rozpasaniem sędziów komunistycznego autoramentu, np. NSA w sprawie dekomunizacji nazw ulic w Warszawie).
j.    Unikanie przez Sejm prac nad prawodawstwem chroniącym życie poczęte.
k.    Niszczenie przez Sejm całych segmentów polskiego przemysłu hodowlanego, w ramach „praw zwierząt”.

4.    Polonia:
a.    Bezsensowna afera w sprawie Pomnika Katyńskiego odwraca uwagę od spraw bardzie istotnych:
I.    Podział w Polonii związany z aferą Pomnika Katyńskiego.
II.    Kompromitacja środowisk Strefy Wolnego Słowa i Klubów Gazety Polskiej, prowadząca do spadku ich wiarygodności.
b.    Kontynuacja negatywnych trendów: spadek członkostwa i aktywności organizacji polonijnych:
I.    Nadal brak powszechnej lustracji działaczy.
II.    Słabe wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych.
III.    KPA: kontynuacja uwiądu, pomimo pozorów odrodzenia.
IV.    Nowa organizacja (Koalicja): powolny start, brak spektakularnych sukcesów, słaby wzrost członkostwa, kłótnie, pomówienia, gadulstwo na forach.
V.    Brak skuteczności w integrowaniu Polonii wokół kluczowych spraw.

5.    Świat:
a.    Relatywizacja, eliminacja pojęcia prawdy obiektywnej opartej na faktach, prowadzić może do niewyobrażalnych zniszczeń w umysłowości młodych pokoleń.
b.    Sukcesy w tresowaniu umysłów w duchu neo-Marksizmu.
c.    Sukcesy w deprawowaniu społeczeństw, zwłaszcza młodzieży (apoteoza zboczeń seksualnych).
d.    Rosyjska agresja na Ukrainie trwa, a światu jest to obojętne.
e.    Nasilające się prześladowania chrześcijan, zwłaszcza katolików.

6.    Optymistyczne, choć nieliczne:
a.    Dobra koniunktura gospodarcza w USA, i wielu innych krajach, szczególnie w Polsce.
b.    Sukcesy w walce w nielegalną imigracją w USA.
c.    Wstępny sukces w wyrównywaniu taryf celnych USA z Chinami.
d.    Wzrost świadomości i odwagi konserwatystów: coraz liczniejsze i skuteczniejsze akcje godzące w lewicowy terror moralny.
e.    Uchwała Kongresu USA przeciw Nord Stream II.
f.    Sukcesy (?) w postępowaniu z Koreą Północną.
g.    Wzrost liczby wiernych chrześcijan w krajach Cywilizacji Zachodniej (?).
h.    Sukcesy Komisji Sejmowej ds. prywatyzacji nieruchomości, choć trudna droga dla Komisji ds. wyłudzeń VAT.
i.    Sukcesy w walce z terroryzmem islamskim.
j.    Wojna w Syrii: ku końcowi?Tytuł orginału:
Wstępne podsumowanie roku 2018
Andrzej Burghardt, 2018/12/12Nadesłał: Artur