Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pod   hasłem   „Strategia   dla   Polski”   na   Zamku   Królewskim   w   Warszawie   trwa
    I Światowy Kongres Polaków. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął marszałek
    Senatu Stanisław Karczewski.
    W I Światowym Kongresie Polaków udział biorą przedstawiciele Polonii m. in. z
    Niemiec, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych, parlamentarzyści oraz eksperci z dziedzin
    takich jak prawo czy medycyna.
    Podczas spotkania podejmowane są kwestie dotyczące najistotniejszych problemów
    Polaków mieszkających poza ojczyzną, a także spraw wewnętrznych.
    Ideą   Kongresu   jest   jednoczenie   Polaków,   bez   względu   na   to,   gdzie   żyją.   Prezes
    stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków, mec. Stefan Hambura, który jest organizatorem
    wydarzenia wskazuje: chcemy wypracować wspólną strategię współpracy w zakresie kultury,
    gospodarki, prawa i medycyny.

    – Chcemy otworzyć się na propozycję osób, które przyjdą na kongres i chcemy, żeby
    był on takim wyjściowym – pierwszym spotkaniem, po którym sformułujemy nasze następne
    pomysły czy projekty, z którymi będziemy chcieli pójść do wszystkich Polaków na świecie.
    Pragniemy poruszyć kwestie tego to, co dzieje się w kraju, to co teraz Polaków boli tutaj w
    Polsce i z czym się borykają. Jesteśmy otwarci na bardzo szeroką dyskusje – akcentuje mec.
    Stefan Hambura.
    Podczas   Kongresu   przedstawiony   zostanie   postulat   dotyczący   ustanowienia   20-
    osobowej   reprezentacji   Polonii   w   polskim   Senacie.   Stowarzyszenie   Światowy   Kongres
    Polaków podkreśla, że obecnie poza granicami kraju żyje ok. 20 milionów Polaków. Stąd
    konieczne jest, aby mieli oni swoich przedstawicieli w parlamencie.
    Organizatorzy  Kongresu  zaznaczają, że  kolejne   takie spotkania będą  odbywać  się
    cyklicznie, także poza granicami Polski.

Nadesłał: USOPAŁ


3 listopada w Warszawie odbędzie się Światowy Kongres

Obecnie część obywateli Polski mieszka w różnych krajach. Faktem jest, że w czasie kryzysu niektóre z nich szukały wysokich zarobków, a także poprawy warunków pracy.

W związku z tym niektórzy ludzie pozostali w stałym miejscu zamieszkania.

Aby zjednoczyć siły niemal 60 milionów Polaków żyjących w kraju i za granicą, postanowiono zorganizować to wydarzenie. Światowy Kongres, który odbywa się po raz pierwszy.

Organizatorzy oczekują przybycia do Polski Polonii wielu rodaków mieszkających w Polsce, nie tylko w krajach europejskich, ale też na całym świecie. W wyniku poprawy koniunktury gospodarczej w kraju tworzone są nowe miejsca pracy i wzrasta pensja, z każdym rokiem wzrasta liczba Polaków, którzy chcą powrócić do ojczyzny.

Dlatego jednym z rozważanych kwestii na kongresie będzie udzielanie pomocy tym osobom. Współpraca Polaków mieszkających w różnych krajach umożliwia rozwinięcie stosunków kulturalnych i naukowych.

Za: http://www.finhelp.pl/3-listopada-w-warszawie-odbedzie-sie-swiatowy-kongres/