Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Oświadczenie

Obóz Wielkiej Polski odmawiał, odmawia i będzie odmawiał uznania narzuconego przez rządzący od 1989 r. polskojęzyczny establishment obcego i niebezpiecznego tworu jakim jest Unia Europejska.
Nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy akceptować oszukańczego procederu nadawania legitymizmu dla budowanego na naszych oczach superpaństwa europejskiego przez udział w eurowyborczej farsie. Nie wybieraliśmy, nie wybieramy i nie będziemy wybierać "mniejszego zła", a przez to utwierdzać w bezkarności wszystkich tych, którzy doprowadzili do ruiny Państwo Polskie i Naród Polski
Nie uczestniczyliśmy, nie uczestniczymy i nie zamierzamy uczestniczyć w przeniesieniu w ogólnej świadomości społecznej centrum władzy z Warszawy do Brukseli.

Udział w wyborach jest niczym innym jak działaniem zmierzającym do wyłonienia głosami społeczeństwa instytucji samej Unii Europejskiej -  Parlamentu Europejskiego. Na celu sił kierujących tym ponadnarodowym molochem afiszującym się hasłami  społeczeństwa otwartego  i demokracji jest ukazanie akceptacji społecznej wobec ich poczynań. Akceptacje wyraża się poprzez uczestnictwo, zaś sprzeciw poprzez bojkot.

Przypominamy, że Parlament Europejski nie ma mocy ustawodawczej. Jego faktyczna rola jest czysto reprezentacyjna polega bowiem na zatwierdzaniu tego co uchwalą Rada i Komisja Europejska. Nawet sprzeciw całego Parlamentu nie gwarantuje, że dana ustawa nie wejdzie w życie.

Pozostaje w nas duma, że jako jedyna ogólnopolska organizacja narodowa od początku głosiliśmy powyższe stanowisko. Dziś część z tych, którzy jeszcze nie dawno pełnili role klakierów dla europarlamentarnej polskojęzycznej chołoty - zmieniła zdanie.
Tym, którzy wcześniej zmanipulowani poddali się propagandzie karierowiczów i pseudo pragmatyków a aktualnie szczerze zmienili stanowisko w tej sprawie, witamy w naszych szeregach.
Zaś tych, którzy z przypływu braku faktycznych możliwości konkurowania w wyścigu do koryta Eurokołchozu dziś chcą być bardziej narodowi od nas i w ten sposób budują polityczny kapitał bądź też tych którzy zwodzą ludzi "euroscepytyczymi"  bzdurami namawiając do wzięcia udziału w eurowyborach nazwać możemy tylko koniunkturalną bandą oszustów i szarlatanów grającą na uczuciach naszych Rodaków.

Niech żyje Wielka, Narodowa i Suwerenna Polska!

Za: http://www.owp.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=138438434