Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

15 lipca  umiera Święty Bonawentura, biskup i doktor Kościoła (zm. 15 lipca 1274 w Lyonie)
15 lipca 1099 r I wyprawa krzyżowa: armia krzyżowców zdobyła Jerozolimę
15 lipca 1410 r Bitwa pod Grunwaldem (pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) Całością wojsk unii dowodził król Polski Władysław Jagiełło
Wojska polskie prowadził marszałek  Zbigniew  z Brzezia (przodek hrabiny  Karoliny Lanckorońskiej świadka w mordzie profesorów w Lwowie) Pomnik milenijny przedstawiający Króla Jagiełłę z Jadwigą i Zbigniewa z Brzezia znajdujemy w Szarowie k / Niepołomic  

15 lipca 1515 r rozpoczął się zjazd wiedeński spotkanie trzech władców z rodziny Króla Władysława Jagiełły, po stracie Smoleńska  w bitwie pod Orsza września  1514 r zamiast ataku niemiecko-moskiewskiego w 1515 odbył się zjazd wiedeński. Zatrzymana też została ofensywa Moskwy.
W spotkaniu wzięli udział: Wnukowie   Władysława Jagiełły -Zygmunt I Stary  król Polski i wielki książę Litwy i Władysław II Jagiellończyk  król Czech i Węgier oraz prawnuk  siostry  Władysława  Jagiełły -Aleksandry  Olgierdówny -Maksymilian I Habsburg  cesarz Świętego Cesarstwa Niemieckiego (dziadek Cesarza Karola V i  Cesarza Ferdynanda I ). Głównymi tematami pertraktacji były: rozbicie sojuszu zaczepno-odpornego z lutego 1514, zawartego pomiędzy cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem, a wielkim księciem moskiewskim Wasylem III ,walka o niezależność wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego prawnuka Władysława Jagiełły -Albrechta Hohenzollerna( prapradziadka Krystyny Królowej Szwecji ), który od 1511 odmawiał złożenia hołdu lennego królowi Polski Zygmuntowi I Staremu

Maksymilian przyrzekł uroczyście zerwać swe stosunki z Albrechtem i wielkim księciem moskiewskim Wasylem, a Zygmunt uznał pewne umowy spadkowe i małżeńskie. Na zjeździe zapadła decyzja podwójnego małżeństwa: Ludwika II Jagiellończyka, królewicza Czech i Węgier, z arcyksiężniczką Marią, wnuczką cesarza oraz ślub Anny Jagiellonki, królewny Węgier i Czech, z arcyksięciem Ferdynandem
15 lipca 1646 r została koronowana na Wawelu Ludwika Maria Gonzaga, żona Władysława IV Wazy, potem Jana Kazimierza.
15 Lipca 1737 r urodziny św. Teresy od św. Augustyna córka króla francuskiego Ludwika XV. i królowej Maryi, córki Stanisława Leszczyńskiego, króla polskiego ..jej życiorys  dla umocnienia polskich rodziny wydał św. Rafał Kalinowski  http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Ludwika-Marya.htm
15 lipca 1809 r wojska Józefa Poniatowskiego podczas wojny polsko-austriackiej zajęły Kraków.
15 lipca 1818 r uroczyste wręczenie Senatowi i Zgromadzeniu Reprezentantów konstytucji Wolnego Miasta Krakowa.
15 lipca 1823  r spłonęła bazylika św. Pawła za Murami w Rzymie-Obdarzona 47 lat charyzmatem widzenia wydarzeń na świecie BŁ ANNA MARIA TAIGI widziała pożar Bazyliki Św. Pawła za Murami jako karę za grzechy kapłanów w tej świątyni -kilka miesięcy później w nocy 15/16 lipca 1823 stało się to rzeczywistością.http://pielgrzymka1.w.interia.pl/taigi.htm
15 lipca 1854 r w Radomiu urodziny Jacka Malczewskiego bratanka wizjonerki  sługi bożej Wandy Malczewskiej .
15 lipca 1910 r Jan Matejko przekazuje  Matce Bożej na Jasnej Górze .
Plakietkę  pamiątkowa wykonana z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem
daty 1410-1910 umieścił na sztandarze widocznym u dołu kompozycji. Więk¬szą część plakiety zajmuje przedstawienie kobiecej alegorii Polski (Po¬lonii), z tarczą z herbami Polski, Litwy i Rusi u stóp, zakutej w kajdany i z ufnością zwracającej się ku Chrystusowi stojącemu przed krzyżem, na którym widnieje kotwica - symbol Nadziei i wyżej przedstawienie Serca Jezusa, otoczone cierniową koroną. W prawym górnym naroż¬niku plakietki dwa anioły podtrzymują ryngraf z przedstawieniem Jas¬nogórskiej Matki Bożej, poniżej którego w powietrzu unosi się Orzeł Biały; w tle widać budowle dwóch zamków królewskich - w Warsza¬wie i na Wawelu

15 lipiec 1910 r Kraków z okazji pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem odsłonięto ufundowany przez Ignacego Paderewskiego Pomnik Grunwaldzki, co stało się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej, jednym z organizatorów  był  Stanisław Tomaszewski http://mariateresa.pl/test( moj dziadek )

15 lipca 1910 roku zjechało do Krakowa około 100 000 Polaków ze wszystkich zaborów i z emigracji. Przybył również najbardziej wówczas znany w świecie nasz rodak, wielki pianista Ignacy Jan Paderewski. Вуł on także fundatorem pomnika Władysława Jagiełły, który tego dnia, podczas uroczystości 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, miał być odsłonięty przy placu Matejki. (Pomnik zaprojektował artysta-rzeźbiarz Antoni Wiwulski.)
Ро mszy dziękczynnej w kościele Najświętszej Marii Panny, podczas której między innymi Feliks Nowowiejski improwizował na organach na temat melodii Bogurodzicy - tysięczne tłumy zebrały się na placu Matejki. Owacje po przemówieniu Paderewskiego przerwały nagłe fanfary. W tym momencie 600-osobowy chór (wyłoniony z 6000 śpiewaków z różnych chórów działających we wszystkich trzech zaborach) pod dyrekcją Feliksa Nowowiejskiego po raz pierwszy wykonał publicznie Rotę, z towarzyszeniem orkiestry. Kilka lat później, podczas I wojny światowej, stała się ona jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych, а emigracja polska przyjęła ją jako swój hymn. Po odzyskaniu niepodległości Rota kandydowała do miana hymnu państwowego.

15 lipiec 1910 r Niepołomice k/ Krakowa. Na Wężowej Górze w 1902 r. usypano niewielki kopczyk dwumetrowej wysokości, dla uczczenia dzieci z Wrześni, prześladowanych przez rząd pruski za walkę o prawo do używania w szkole języka polskiego. Na początku 1910 r. działacze Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Niepołomicach podjęli inicjatywę odnowienia tego kopczyka z okazji pięćsetnej rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Kopiec początkowo miał wznosić się na wysokość 6 m, ale wobec entuzjazmu miejscowego społeczeństwa, postanowiono podwyższyć go do 14 m. [...] Przywieziono ziemię spod Grunwaldu, z Księstwa Poznańskiego i innych polskich ziem we wszystkich zaborach, a także z mogił zmarłych w Ameryce emigrantów polskich. Na szczycie postawiono obelisk z prostym, ale znaczącym napisem: Grunwald 1410-1910."

15 lipca  1927 r w Wiedniu od strzałów wojska i policji zginęło 89 demonstrantów.

15 lipca  1939 r  początek Operacji Tannenberg (niem. Unternehmen "Tannenberg") akcji, mającej na celu przeprowadzenie eksterminacji polskiej warstwy przywódczej (niem. Liquidierung der polnischen Führungsschicht) i inteligencji w 1939 roku.Na listach znalazły się nazwiska 61 000 Polaków. Wśród nich byli przedstawiciele duchowieństwa, politycy, ludzie kultury, nauki i sztuki, przedsiębiorcy, powstańcy wielkopolscy i śląscy, działacze plebiscytowi na Warmii i Mazurach i na Górnym Śląsku, członkowie Związku Polaków w Niemczech, Partii Narodowo-Demokratycznej i Polskiego Związku Zachodniego.25 sierpnia 1939 stworzono w gestapo specjalny Referat do Spraw Operacji "Tannenberg" Od 1 września do 25 października 1939 w wyniku przeprowadzenia ponad 760 masowych mordów, życie straciło ponad 20 000 Polaków. Ogółem, w następnych latach, z polskich terenów wcielonych do Rzeszy wysiedlono 1 000 000 osób, w tym 750 000 Polaków, pozostałe ponad 8 mln. ludności polskiej stało się automatycznie obywatelami Rzeszy.
 
15 lipca 2007 r Szimon Peres ( Shimon Peres, urodzony jako Szymon Perski. Przyp. WW.) został prezydentem Izraela w 2008 r oświadczył .." Gospodarka Izraela jest w doskonałej kondycji. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie, a Izrael notuje w tej chwili bezprecedensowe ekonomiczne sukcesy. Obecnie osiągnęliśmy gospodarczą niezależność i wykupujemy Manhattan, wykupujemy Polskę, Rumunię oraz Węgry. I wedle mojej wiedzy nie mamy z tym żadnych problemów''

 

Drodzy Przyjaciele. Przekazuje, nieco z historii dnia 15 lipca zebrane przez Marie Terese Tuszyńską

Wojciech Właźliński