Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Oświadczenie ws. projektu wystąpienia Zgierza ze Związku Miast Polskich

W związku ze złożonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza Radosława Gajdę projektem uchwały o wystąpieniu Zgierza ze Związku Miast Polskich Klub im. Romana Dmowskiego wyraża głębokie zdziwienie powyższym zamiarem.

Przewodniczący Rady Miasta uzasadnia swój projekt „upolitycznieniem Związku i utratę przez niego pluralistycznego charakteru”, podkreślając ten fakt uchwałami, jakie zapadły na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym ZMP w Serocku tydzień temu. Czytając uzasadnienie nie możemy się oprzeć stwierdzeniu, że autor projektu uchwały sam naśladuje swoim gestem zachowanie ludzi, z którymi się nie zgadza. Idzie z tym w parze uboga naszym zdaniem zawartość merytoryczna przejawiająca się niewielką liczbą konkretów z wydarzenia, na które projektodawca się powołał. Prezentacja tych szczegółów mogłaby pomóc wyrobić sobie własne zdanie mieszkańcom Zgierza, aby ocenili, czy uwagi podnoszone przez włodarzy miast zrzeszonych w Związku są pozbawione podstaw i nadają się tylko na polityczne etykietowanie. Unikanie tego będzie oznaczało, że to właśnie opuszczenie grona ZMP świadczy o skrajnym upolitycznianiu relacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez autora projektu uchwały.

Taka decyzja nie może być podejmowane pod wpływem chwili. Nie oceniamy uchwał Zgromadzenia Ogólnego ZMP, lecz reakcję przewodniczącego Rady, o którym wolelibyśmy sądzić, że podejmuje decyzje przemyślane i szeroko konsultowane. Takie zachowanie budzi obawy, iż planowane posunięcie może być pustym gestem mającym zadowolić przedstawicieli partii rządzącej.

Chcemy wierzyć, że nasze podejrzenia nie mają podstaw, dlatego apelujemy o odłożenie głosowania nad tym projektem na następną sesję Rady Miasta oraz gruntowne przeanalizowanie zysków i strat, jakie ten krok przyniesie. Uważamy, że na podjęcie tej decyzji będziemy mieli jeszcze wiele czasu i okazji. Zawsze zdążymy wystąpić ze Związku Miast Polskich, jeśli dojdziemy do wniosku, że rzeczywiście jest to wyjście najlepsze, a tymczasem odłóżmy na bok emocje i sprawdźmy, co kryje się za uzasadnieniem proponowanej uchwały.


Kamil Klimczak,

prezes Klubu im. Romana Dmowskiego,
asystent społeczny posła Tomasza Rzymkowskiego

Za: http://klubdmowskiego.blogspot.com/2017/03/oswiadczenie-ws-projektu-wystapienia.html