Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Miłosierdzie Boże nie jest nowością. Było od zarania dziejów. (Zobacz: MIŁOSIERNY BÓG STAREGO TESTAMENTU)

+++
Koronka do Miłosierdzia Bożego – pierwotnie z 1894 r.

„Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.

Modlitwa.

O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami, jest to rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami, użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy, przez Niepokalane i bolejące Serce Marji, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.

10 razy: O mój Jezu miłosierdzia.

Modlitwa wraz z westchnieniem powtarza się pięć razy, na końcu dodaje się Ojcze nasz i Zdrowaś Marjo.”

 

Za: Nowy Brewiarzyk Tercjarski, ułożony przez O.L.K., wydanie trzynaste, Kraków 1928
Imprimatur: Kraków 28.III.1894, kard. A. Dunajewski, Reimprmiatur: Kraków 26.IV.1928, bp Adam Stefan Sapieha


MIŁOSIERNY BÓG STAREGO TESTAMENTU

Niektórzy zaczynają czytać Pismo św. od Starego Testamentu i prędko zniechęcają się jego lekturą. Twierdzą, że opisany tam Bóg jest okrutny, mściwy, surowy w wymierzaniu kar, niemiłosierny . A jednak nie jest to pełna prawda. Już od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju widać, że Bóg troszczy się o człowieka, o dobro i szczęście tego, którego stworzył na swoje podobieństwo.

Pierwszym symbolem tej troski jest umieszczenie człowieka w ogrodzie Eden, gdzie miał on wszystkiego pod dostatkiem. To prawda, że po grzechu pierworodnym na świat spłynęły nieszczęścia, cierpienia i śmierć, lecz nawet wtedy Bóg nie zapomniał o swym pierwotnym zamyśle. Co więcej, właśnie wtedy okazał człowiekowi swe wielkie Miłosierdzie przez to, że wybrał spośród wszystkich ludów jeden naród, objawił się mu i zawarł z nim przymierze, opiekował się nim i kierował, bronił go przed wrogami i przed demoralizacją, przypominając przez proroków, jaką drogą może dojść do zbawienia. Gdyby nie ta wierna troska o Naród Wybrany, być może nie doszłoby do przyjścia na świat Jezusa Chrystusa i do powstania Kościoła.

Izrael dobrze odczytał miłosierne oblicze swego Boga. Wskazuje na to choćby piękny tekst z Wj 34,6, gdzie Mojżesz woła z uwielbieniem: "Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania". Nawet samo imię "Jahwe", mające wyrażać Jego najgłębszą istotę, wskazuje na nieustającą, łaskawą i niosącą błogosławieństwo, obecność Boga pośród swego ludu (por. Wj 3, 14).

Izrael doświadczył Miłosierdzia Bożego głównie w czasie wyjścia z Egiptu i od tamtego czasu nie przestał nazywać swego Boga Bogiem Miłosierdzia i łaski. Dla niego Bóg jest łaskawy, ponieważ zlitował się nad nim, gdy on uginał się pod jarzmem niewoli, wybawił go "z ręki faraona" i dał na własność ziemię opływającą "w mleko i miód" (por. Pwt 7; Ps 136). Jest On miłosierny, gdyż w czasie ucisku Izraelitów posyłał "wybawicieli, żeby ich wybawić z ręki wrogów" (Ne 9, 27). "Pan jest litościwy i miłosierny, dlatego odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia" (Syr 2, 11).

Całe, tak bardzo złożone i barwne dzieje starotestamentalne mają za zadanie pokazać między innymi to, jak bardzo Bogu zależy na dobru człowieka. Niczym ojciec pochyla się On nad ludzką biedą, bierze w obronę uciskanych, wdowy i sieroty, napomina grzeszników, aby ich podnosić z upadku ku doskonałości. "Uznaj w sercu - stwierdza wręcz autor Księgi Powtórzonego Prawa - że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie".

Stary Testament, oczywiście, nie objawił jeszcze wszystkiego o Bogu.
Dopiero Nowy Testament ukazał Go w pełni jako Boga miłosiernego i nieskończenie kochającego.

Ks. Franciszek Mickiewicz SAC

Kwartalnik "Apostoł Milosierdzia Bożego"
Nr. 1(5)/1995

Św. Augustyn pisał: "Stary Testament jest osłoną Nowego Testamentu, Nowy Testament zaś jest odsłoną Starego Testamentu".


+++

O Bożym Miłosierdziu w Nowym Testamencie.

Niedziela zamykająca Oktawę Wielkiej Nocy, zwana w Tradycji Kościoła Niedzielą Białą, lub też Niedzielą Przewodnią - pierwsza niedziela po Wielkanocy. Wg. nowego kalendarza jest to druga niedziela Wielkanocna, od 30 kwietnia 2000-go roku decyzją Jana Pawła II, jest przeżywana jako Święto Bożego Miłosierdzia.

 

Za: http://bractwomodlitewne.blogspot.com/2016/03/katolicka-koronka-do-miosierdzia-bozego.html

Za: http://www.traditia.fora.pl/milosierdzie-boze,39/milosierny-bog-starego-testamentu,2307.html

 

RadioMaryja.pl

14 lipiec 2024

Katolicki Głos w Twoim domu