Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Liberalizm, agoryzm , minarchizm, libertarianizm to tylko ścieżki uwodzenia  promowane przez użytecznych idiotów traktujących swoje obsesje jako źródło zaspokojenia.”Liberté, Unité, Egalite” to dzisiaj antyteza UE czyli Nieograniczony Układ Elitarny.

Każda myśl liberalna jest jak zaraza jej pochodne są zarazą jej źródła są jak przeklęty pomiot   pochodzący z plugawej wylęgarni jaką jest inteligencja samego chyba lucypera. Nad ideologią liberalną pracowały wielkie umysły oddane satanistycznemu kultowi. Cała ta chora gra prowadzi do jednego celu, którym jest absolutne zniewolenie wszystkich społeczeństw. Liberalizm, agoryzm , minarchizm, libertarianizm to tylko użyteczne ścieżki uwodzenia stworzone dla zapatrzonych w ekonomię fanatyków materializmu traktujących swoje obsesje jako źródło zaspokojenia. Czy ludzie promujący te doktryny ekonomiczne nie dostrzegają , że otwierają szerokie wrota do globalizacji, do władzy monopolu sprawowanej w imieniu mega-korporacji ? Do zniszczenia majątku narodów w imię konsumpcji?

Rewolucyjne okrzyki „Liberte , egalite , fratre”, należy dzisiaj przetłumaczyć jako upodlenie , zniewolenie , nienawiść gdyż na tym opierała się rewolucja francuska i wszelkie jej „osiągnięcia”.

Inne wezwanie rewolucjonistów inspirowanych przez „wolną masonerię” ma dokładne odniesienie do bieżącej sytuacji każdego kraju UE.

Liberté, Unité , Egalité można dzisiaj odczytać jako myśl celowo sprofanowaną, odwróconą i wypaczoną jak wszystkie masońskie tajemne plany. Jak wszystkie działania marionetek zwanych politykami. Dzisiaj to wezwanie się spełniło i mamy UE czyli Nieograniczony Układ Elitarny .

Obojętnie czy nazywają siebie freemasonry, wolnomularstwo, wolna masoneria to wszędzie ich lucyferyczna ideologia łączy się z propagowaniem doktryny liberalnej. Cały społeczny lub gospodarczy liberalizm jest ich spójnym , dopracowanym i niezwykle podstępnym wytworem. Dziwnym trafem najważniejsze założenia liberalizmu dają się odnaleźć w samosprawdzającej się przepowiedni jaką są „Protokoły mędrców Syjonu”.

Co oferują pochodne liberalizmu : minarchizm, libertarianizm, agoryzm ? Jakie tezy głoszą ?

Prostytucja jest świetna bo to tylko wzajemne porozumienie więc nie przynosi szkody, a wręcz pożytki. Hazard jest dobry , narkomania powinna być sprawą własnego  wyboru każdego człowieka.

Czy to nie wygląda jak legalizacja wszystkich sfer , które dzisiaj zdominowała tzw. „mafia” czy „zorganizowana przestępczość” ?

Podażą pieniądza winny kierować prywatne banki. Czym ta ideologia różni się od tej jaką uprawia dzisiejszy system finansowy ? Czy całą informacją mają władać wyłącznie korporacyjne grupy interesów ? Nauka ma być dyktowana przez prywatny interes, O tym czego będą uczyły się nasze wnuki będą decydowały prywatne koncerny. Tak właśnie powstało szkolnictwo medyczne. Warto zastanowić się chwilę nad pytaniem kto zdeprawował system medyczny. Byli to Rockefellerowie , Rothschildowie i inne rody syjonistyczne oraz ich koncerny chemiczne, które utworzyły specjalne placówki produkujące bardziej lub mniej skuteczną chemię farmaceutyczną. Co się stało z ludźmi , że godzą się na dyktaturę koncernów , wierzą im bo wyleczyli katar czy zatwardzenie ? Czemu zatruwają ludzi brudnymi szczepieniami ?

Liberalizm ma pochodzenie masońsko syjonistyczne czyli lucyferiańskie i powszechnie, wielotorowo jest propagowany przez te sekty . Ideologia liberalna ma wpływ wyłącznie jako akt deprawacji w każdej dziedzinie społecznej. Wyzwolenie od wszelkich ograniczeń jest pretekstem do przyjęcia lucyferycznego kultu elit. Deprawacja dzisiaj ma synonimy liberalne : wyścig szczurów, egoizm, pazerność , pogoń dla zaspokojenia każdej  żądzy, korupcja , niska prymitywna „rozrywka”, medialna dezinformacja i dezorientacja, wyemancypowana samotność.

Każdy propagujący masońską liberalną myśl ekonomiczną jest albo użytecznym idiotą, albo próżnym ignorantem, albo działającym celowo , zaangażowanym sabotażystą.

Ekonomia opierająca się o konsumpcję , o pochłanianie plastyku i krzemu jest dzisiaj fundamentem klęski całej światowej gospodarki. Jest przy okazji podstępnym narzędziem ogłupienia społeczeństw, ale jest przede wszystkim mechanizmem kontroli polegającej na samo zniewoleniu, na pławieniu się w wyrafinowanej” bo pozornej wygodzie świętego spokoju.

https://www.youtube.com/user/PRZEBUDZATOR528#p/u/17/ixuicqPQY9Q

Liberalna ekonomia prowadzi do całkowitej globalnej klęski, nędzy społeczeństw, degradacji każdej wartości od środowiska naturalnego po duszę . Kim są ci , który nadal szerzą tę „zbawczą” wizję powszechnego dobrobytu ? Nie są głupcami ,czy są więc tylko pazernymi cwaniakami , hienami liczącymi na więcej przy okazji panującego zamieszania ? W liberalnej doktrynie nie chodzi wyłącznie o pieniądze , ale o władzę absolutną nad każdą dziedziną życia szarego Kowalskiego. Władzę dającą „elitom” poczucie nieograniczonej wolności.

Liberalizm jest napiętnowany znamieniem klęski , która musi ten układ i wszystkie jego poczwarki doprowadzić do anihilacji. Wobec tego nawet próba „przetrzymania” tego systemu choć tak niepopularna i w zasadzie najgorsza z dróg ma większy sens niż opiewana dzisiaj „jedynie słuszna” droga liberalizmu.

Protokoły mędrców Syjonu -liberalizm .

http://www.youtube.com/watch?v=gJ4sn0nUim8

http://palestyna.wordpress.com/2011/03/11/dariusz-ratajczak-protokoly-medrcow-syjonu-falszerstwo-oparte-na-faktach/

Hasła rewolucji francuskiej

http://en.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%A9galit%C3%A9,_fraternit%C3%A9

Bankowy liberalny terroryzm

https://www.youtube.com/watch?v=Ue_lzEIVhnE

Korporacje w rozwoju medycyny :

https://www.youtube.com/watch?v=7oRFNbhbJoE

http://www.stopcodex.pl/2011/02/szczepienia-a-epidemie-chorob-mozgu-u-dzieci/

https://www.youtube.com/watch?v=tY-HsoJ0gr0

Polskojęzyczne  liberalne media :

https://www.youtube.com/watch?v=ptBp6QrxEqM&feature=feedf

przedruk: http://avepatria.nowyekran.pl/post/27973,ekonomia-lucyfera

 

Za: http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/03/ekonomia-lucyfera/

 Dodane przez Stanislaw Papiez