Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
5 Luty 2018
Żydzi znani są ze swej przebiegłości i pokrętnej polityki, nie tylko w dziejach nowożytnego świata, ale znacznie wcześniej. Wadzili się, jeśli wierzyć Staremu Testamentowi z samym Panem Bogiem i to często jak równy z równym, uciekając się wobec Stwórcy nawet do oszustw. Takie pomysły, nawet najodważniejszym katolikom nie przyszłyby do głowy.
Żydzi, w swym podboju świata – nie znają co to hamulce. Mają na swych usługach Stany Zjednoczone. Od wielu już dekad realizują plan podboju Polski [zmiana nazwisk na polskie, „Okrągły stół”, „transformacja ustrojowa”, reforma Balcerowicza].
To że PiS wygrał wybory, to nie przypadek, tylko żydowski sposób na sprowadzenie do Polski wojska amerykańskiego, które zrobi wszystko co będzie trzeba w interesie Izraela, uciekając się choćby do „fałszywej flagi”, tak typowej dla „amerykańskich” wojen. Tak właśnie  zdestabilizowany został prawie cały Bliski Wschód.

Swoim „wyskokiem” w Auschwitz-Birkenau, Żydzi wpadli jednak we własne sidła; Izrael zabronił Polsce ochrony jej dobrego imienia, mimo nasilającej się na świecie zorganizowanej fali oszczerczych zarzutów o sprawstwo Holocaustu.
Izrael zagroził Polsce, że wpisze ją na listę krajów negujących Holocaust, jeśli tak potrzebne Polsce prawo wejdzie w życie – logiczne z punktu widzenia Izraela! W 1996 roku Israel Singer w Buenos Aires zapowiedział, że czeka Polskę fala zniesławień i upokorzeń, jeśli nie zapłacimy Żydom zawrotnej dla państwa polskiego kwoty rzędu 65 miliardów dolarów. Nie po to oczerniano przez wiele lat Polskę i Polaków, na wszystkie możliwe sposoby [twórcy filmowi, dziennikarze akademicy], żebyśmy teraz im się wypsnęli ze szponów. Po takim finansowym wydrenowaniu, plus nieruchomości, lasy i WODA! która już jest w Polsce ich własnością, najróżniejsze świadczenia które im wypłacamy, Polacy będą we własnym kraju obywatelami drugiej kategorii. To z żydowskiego punktu widzenia sukces. Państwo Izrael na terenie Palestyny, ma ogromne problemy i z wodą i z ujarzmianiem Palestyńczyków, a Polacy, są i pracowici i dobrze ułożeni no i przede wszystkim mają mnóstwo cennych bogactw naturalnych.

Załóżmy że Izrael wpisuje Polskę na listę krajów negujących Holokaust. To oznacza, że państwo Izrael wyśle tym samym do świata takie oto wielopunktowe przesłanie:

    Nieistotne jest, że w czasie II wojny światowej, obok 3 mln Żydów zginęło również 3 mln Polaków. Są bowiem życia więcej warte i te mniej warte.
    Prawo do nagłaśniania, upamiętniania [muzea, pomniki, festiwale] i powszechnego nauczania w szkołach wszystkich szczebli ma tylko i wyłącznie „Religia Holocaustu”. Jej podstawowym dogmatem jest to iż Holocaust żydów jest sprawą wyjątkową we współczesnym świecie i żaden inny naród nie ma prawa porównywać swego cierpienia, do cierpienia narodu żydowskiego. Żaden kraj, żaden naród, gdyż wtedy stałaby się niemożliwa eksploatacja „Przedsiębiorstwa Holocaust”. Tak to przedsięwzięcie dosadnie nazwał żydowski historyk i obrońca praw narodu palestyńskiego, Norman Finkelstein, którego rodzice przeżyli autentyczny Holocaust, ale nie zobaczyli złamanego grosza od organizacji używających ofiary Holocaustu, dla nabijania własnych kieszeni.
   
Nigdy pod Holokaust nie zostaną podciągnięte takie zbrodnie jak: – Kongo [po 1884 r. – 3-10 mln ludzi], Ormianie [po 1912 r. – 1,8 mln], Japończycy [lata 30-te – 8 mln], Chińczycy [po II wojnie światowej – 10-43 mln], Korea [po 1945 r. – 1,5 mln], Uganda [po 1966 r. – 800 tysięcy], Etiopia [po 1987 r. – 1,5 mln], mieszkańcy Kambodży [po 1975 r. – 2,5 mln spośród 7,5 mln w ciągu 3 lat], Sudańczycy [po 1990 r. – 2,5 mln plus 7 mln uchodźców], Ukraińcy [prawie 4 mln wskutek Wielkiego Głodu], Rosjanie [4,5 mln wskutek Wielkiego Głodu], Kazachstan [1,2 mln wskutek Wielkiego Głodu], Rwanda [w ciągu 100 dni 1994 r. – 1 mln].


Nieistotnym jest, że Polacy jako jedyny naród w czasie II wojny światowej, karani byli przez Niemców śmiercią za pomoc udzielaną Żydom. Nieważne jest też, że uratowali z zagłady najwięcej Żydów [najliczniejsza grupa „Sprawiedliwych wśród narodów świata” w Yad Vashem]. Tym bardziej nigdy nie było i nie będzie ważne z punktu widzenia Izraela, wyróżnić w jakikolwiek sposób tych, którzy zginęli próbując pomóc Żydom, jeśli oni nie ocaleli. Taka ofiara nieżyda, nie ma dla Żydów żadnego znaczenia. Tak samo jak i fakt, że ktoś uratował więcej istnień ludzkich [np. Irena Sendlerowa która uratowała 2,5 tysiąca dzieci żydowskich].
    Nieważne że to Polacy wielokrotnie interweniowali u prezydenta USA w sprawie zagłady Żydów, dostarczając szczegółowych danych na temat obozu i możliwości uwolnienia więźniów w ramach wspólnej akcji wojsk alianckich z konspiracyjnym ruchem oporu zawiązanym na terenie Obozu Auschwitz. Churchill ani Roosevelt nie byli zainteresowani udzieleniem pomocy Żydom w okupowanej przez Niemców Polsce. Może z powodu przeświadczenia, iż Jahwe czeka na ofiarę z 6 milionów Żydów, by mogła zostać odbudowana Świątynia Jerozolimska? Stąd te całkiem liczne szóstki pojawiające się w żydowskiej historii. Także przy okazji I wojny światowej.
    Nieważne jest, że Polska, jako jedyny podbity przez III Rzeszę kraj, stworzyła Polskie Państwo Podziemne, które obok walki z okupantem zajmowało się likwidowaniem zdrajców narodu i osób donoszących do Niemców, także i tych, którzy donosili na Żydów.

    Nieważne jest, że Polska jako jedyny kraj w Europie utworzyła konspiracyjną organizację pod nazwą Żegota, zajmującą się udzielaniem pomocy Żydom [dożywianie, ratowanie, broń itp.].
    Nieważne jest, że Polska jako jedyna w Europie nie miała Polaków, którzy by służyli w szeregach SS. Za to, np.: Albania – 3 000 osób, Belgia – 23 000, Wl. Brytania – 50 000, Bułgaria – 1 000, Chorwacja – 30 000, Dania – 10 000, Estonia – 20 000, Łotwa – 76 000, Indie – 3 500, Finlandia – 1 000, Węgry – 30 000, Holandia – 50 000, Norwegia – 6 000, Francja – 8 000, Włochy – 20 000, ZSRR – ponad 90 000, Rumunia – 3 000, Serbia – 15 000, Hiszpania – 15 000, Szwecja – 10 100, Szwajcaria – ok. 800. Ani jeden Polak nie służył w SS.

    Nieważne że 200 katolickich zgromadzeń zakonnych ukrywało żydowskie dzieci i tak z żydowskiego punktu widzenia, opieka zakonnic jest postrzegana jako krzywdy wyrządzone dla duszy żydowskiej.
    Nie ma najmniejszego znaczenia świadectwo Żydów, nawet powszechnie szanowanych przez innych Żydów jak np. Hannah Arendt i wielu innych], którzy podkreślali wyjątkowo heroiczny udział Polaków, biorących udział w ratowaniu żydów.

Ponadto:

    11. Nieważny jest żydowski udział w przekształcaniu Polski w 1920 roku w sowiecką republikę.
    Nieważne że Żydzi kwiatami witali Armię Czerwoną.
    13. Nieważne że chcieli wprowadzać jidysz jako język urzędowy.
    Nieważne, że zakładali w Polsce komitety partyjne.
    Nieważne że szpiegowali na rzecz i Niemców i Sowietów, na co są dokumenty.
    Nieważne, że dzięki donosicielstwu Żydów po 17 września 1939 r. wywieziono z wschodniej Polski prawie pół miliona ludzi.
    Nieważne że jako ‘milicja obywatelska’ przez okres kilku lat po wojnie, wysługiwali się Sowietom: wskazywali na tzw. kułaków do wywózek, na ukrytą żywność.
    Nieważne, że Lenin, Trocki, Beria, Zinowiew, Kamieniew, Swierdłow, Dzierżyński i wiele innych kanalii wprowadzających komunizm w krajach Europy Środkowej to byli Żydzi, i że byli i są nadreprezentowani we wszystkich rządach, tyle że ukrywali swoje pochodzenie.
    Nieważne że w Polsce wojna trwała jeszcze przez wiele lat po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej. Nieważne, że ludzie nagle znikali. Tylko niektórych z nich udało się odnaleźć po latach np. na Powązkowskiej Łączce. Nieważne, że ludzie byli torturowani, zastraszani, szykanowani przez aparat takich indywiduów jak Berman, Minc, Światło, Różański, Fejgin, Stefan Michnik, Rosenbaum, Wolińska, Brystygierowa i innych sadystycznych oprawców.
    20. Nieważne że w składzie sędziowskim orzekającym karę śmierci dla rotmistrza Witolda Pileckiego byli tylko i wyłącznie Żydzi. – A był to, największy obrońca Żydów przed Holocaustem, dobrowolny ochotnik do Auschwitz. On sam porównując obóz zagłady w Auschwitz do UB-ckiej kaźni, powiedział że ten pierwszy to był drobiazg, w porównaniu z tym drugim.
    Nieważne, że gdy w Parlamencie Europejskim padła propozycja by ustanowić dzień 25 maja, rocznicę śmierci W. Pileckiego Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, Jerzy Buzek [ukryty żyd] i mu podobni wznieśli sprzeciw.
    Nieważne, że Bronisław Geremek, ocalały dzięki Polakom, minister w polskim rządzie, poseł do Parlamentu Europejskiego, to jeden z filarów Fundacji Batorego, doktoryzowany w temacie francuskich prostytutek, odpowiedzialny za antypolskie i antykatolickie działania Unii Wolności.
    Nieważne, że istniała żydowska policja i judenraty w gettach. Np. szefem policji w gettcie warszawskim, był przechrzczony Żyd Józef Szeryński który rodaków miał za „bydło” i prowadził tysiące na śmierć. Ostatecznie sam się zabił.
   
To nic że istnieją udokumentowane świadectwa na temat ‘różnej’ działalności żydowskiej policji. Przytacza je od lat prof. J.R. Nowak który jest autorem książki przywołującej 600 żydowskich świadectw w różnych językach, o udziale Żydów w eksterminacji swych współbraci. Pomimo tych dowodów – rząd Izraela skłania się raczej ku „zpalcotwórczemu” Janowi Grossowi. To nic, że istnieją świadectwa Annah Arendt, Baruch Milch, Emanuel Ringelblum, Baruch Goldstein, Klara Mirska, Chaim Kaplan, czy też znanego w Polsce i popularnego Szpilmana, który w Pianiście napisał bez złudzeń, o prawnikach i lekarzach z niemieckimi pejczami w dłoni w warszawskim gettcie. Tę kwestię oczywiście dyżurny kinematograf Hollywoodu oczywiście pominął milczeniem.
    To nic, że szef getta w Łodzi Chaim Mordechaj Rumkowski ma na swych rękach krew 1 500 niewinnych dzieci.

    Nieważne, że „najskuteczniejsi” byli w obozach żydowscy kapo.
    To nic że mówimy o ściganiu zbrodniarzy, ale i tak nie pozwolimy żeby włos z głowy spał jakiemukolwiek żydowskiemu oprawcy. Tak jak nie wydaliśmy Polsce oprawcy Morela i umarł spokojnie w Izraelu, tak jak Wielka Brytania nie wydała Polsce Wolińskiej, Szwecja nie wydała Stefana Michnika, tak nigdy nie pozwolimy skrzywdzić żadnego innego Żyda, choćby był najgorszym zbrodniarzem. Może wydać na śmierć nawet najbliższą rodzinę – a jeśli wyzna szczerze, że sądził iż w ten sposób – uda mu się ocalić siebie samego – to w naszych oczach jest to człowiek w porządku.

Wskutek żydowskich knowań i „zabiegów”, wobec polskiej gospodarki i w sferze polityki polskojęzycznych elit na terenie Polski, niestety miliony Polaków, zostało w ekonomiczny sposób zmuszonych do emigracji, żyją teraz i pracują można powiedzieć że we wszystkich krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej i Australii.
W tej chwili na szczęście dla Polski są najlepszymi ambasadorami polskiej sprawy – gdyż wszędzie generalnie cieszą się szacunkiem i poważaniem, tak w miejscu pracy i zamieszkania. Każdy normalny człowiek chce mieć Polaka za swego sąsiada, gdyż wciąż reprezentujemy i kłaniamy się zasadom łacińskiej cywilizacji, jej moralności i jej etosu pracy.

Nikt nie uwierzy obecnej żydowskiej histerii, próbującej odwrócić fakty do góry nogami.
Nikt nie uwierzy w „Kłamstwo Oświęcimskie” któremu jest poddawana Polska ze strony bardzo wpływowych środowisk żydowskich.
Może jest to właśnie początek ich końca? Mamy bowiem do czynienia z obnażaniem zakłamania które stało się udziałem tego świata, z ich gorącym udziałem w to „dzieło”.

Sylwester Żółkiewski – {5.II.2018}

Za: http://www.wicipolskie.org/?p=30102