Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Obecny marszałek Sejmu to Komorowski-bis, czyli człowiek, który dla kariery poświęci wszystko. Wątpię więc, aby miał on na tyle szlachetności, aby ustosunkować się pozytywnie do wniosku Kresowego Ruchu Patriotycznego.
Jednak sam wniosek, jak i projekt uchwały, jest godny rozpowszechnienia. Tylko konsolidacja rożnych środowisk może cokolwiek zdziałać.

 Komunikat Kresowego Ruchu Patriotycznego

 

Informujemy, że dnia 22 lipca br. do Marszałka Sejmu RP – Grzegorza Schetyny został złożony projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian. Projekt stanowi wypełnienie dyspozycji Uchwały Sejmu z dn. 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków      na Kresach Wschodnich. Został on złożony przez Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kresowianie, ich rodziny, kombatanci oraz kręgi patriotyczne składają serdeczne podziękowanie Kierownictwu i działaczom PSL za wsparcie tej i poprzednich inicjatyw Kresowego Ruchu Patriotycznego. Jednocześnie apelujemy do innych klubów i kół poselskich o wsparcie tego projektu, który stanowi kolejny krok w walce o prawdę historyczną oraz upamiętnienie ofiar banderowskiego ludobójstwa na Kresach. Wyrażamy przekonanie, że jest to sprawa ogólnonarodowa i jako taka w równym stopniu dotyczy wszystkich sił politycznych reprezentowanych w Sejmie.

 

Przewodniczący Kresowego Ruchu Patriotycznego

Jan Niewiński

 

Zał.: projekt Uchwały

 

Projekt

Uchwała

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia………………… 2010 r.

- w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddając trwały hołd ofiarom banderowskiego ludobójstwa na ludności polskiej kresów wschodnich ustanawia  dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Uzasadnienie

11 lipca przypada rocznica apogeum ludobójstwa dokonanego przez Organizacje Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię na ponad 200 tys. obywateli Polskich Wołynia i Małopolski Wschodniej.

Była to najokrutniejsza masowa zbrodnia jaką odnotowano w historii naszych dziejów, bowiem zwyrodniali szowiniści ukraińscy mordowali bezbronną ludność polską, nie oszczędzając nikogo, od niemowląt w łonie matek do starców.

To trzecie, obok sowieckiego i niemieckiego ludobójstwo na Narodzie Polskim do dziś nie zostało ukarane ani potępione. Natomiast za oceanem i na Ukrainie, a nawet w Polsce postawiono już setki pomników sławiących zbrodniarzy-terrorystów. Dzieje się w to w czasie, kiedy cywilizowany świat walczy z terroryzmem.

Tymczasem, mimo upływu 67 lat Ofiary tej zbrodni wciąż czekają na godne upamiętnienie ich męczeńskiej śmierci. Większość z nich nie miała pochówku, a ich szczątki poniewierają się w nieoznaczonych i nieznanych miejscach.

15  lipcu 2009 roku Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich w której zawarta była dyspozycja :

Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię lepszej przyszłości i porozumienia narodów naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukraińców.”

Przedłożony projekt uchwały stanowi wypełnienie tej dyspozycji.

 

W załączeniu: Uchwała Sejmu RP z dnia 15 lipca 2009 r. Projekt

 

Za: Blog - Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Źródła nie znaleziono