Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Iwona Klimczak   

piątek, 18 marzec 2011 Image

9 marca rozpoczęliśmy 40-dniowy Wielki Post, czas przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” – mówił do nas kapłan w Środę Popielcową, posypując nasze głowy popiołem. Tego dnia Kościół nawołuje też wiernych: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Wielki Post jest czasem pokuty, jałmużny i nawrócenia. Z liturgii znika radosne „Chwała na wysokości” i „Alleluja”, kapłan przywdziewa fioletowe szaty, uczestniczymy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali”, a do Świąt przygotowuje nas też liturgia Triduum Paschalnego.

Na znaczenie Wielkiego Postu zwraca uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu Wielkopostnym. Wielki Post ma nas skłonić „aby przeżyć głębokie nawrócenie naszego życia: pozwolić się przemienić przez działanie Ducha Świętego (...) uwolnić się od naszego egoizmu, pokonując instynkt panowania nad innymi i otwierając się na miłość Chrystusa. Okres wielkopostny jest dogodnym momentem, aby uznać na nowo naszą słabość, przyjąć, ze szczerą rewizją życia, odnawiającą Łaskę Sakramentu Pokuty i podążać w zdecydowany sposób w stronę Chrystusa”.

Papież zwraca też uwagę na łączność okresu Wielkiego Postu z darem Chrztu Świętego oraz ze Słowem Bożym, które „prowadzi nas do szczególnie intensywnego spotkania z Panem”. Ojciec Święty nawiązuje do Ewangelii, która „stanowczym wezwaniem, by przypomnieć, jak wiara chrześcijańska implikuje, na wzór Chrystusa i w jedności z nim, walkę z «władcami tego świata pogrążonego w ciemnościach» ”.

Ewangelia o Przemienieniu Pańskim „stawia przed naszymi oczami chwałę Chrystusa, która antycypuje zmartwychwstanie i która zwiastuje przebóstwienie człowieka”. Papież podkreśla, że, „to zaproszenie do oddalenia się od codziennego szumu, aby zanurzyć się w obecności Boga”.

Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza zaś zwraca uwagę, że „wiara w zmartwychwstanie umarłych i nadzieja na życie wieczne otwierają nasze spojrzenie na ostateczny sens naszej egzystencji: Bóg stworzył człowieka dla zmartwychwstania i dla życia”; jeśli świat jest „pozbawiony światła wiary”, to „zostaje zamknięty w grobie bez przyszłości, bez nadziei”.

Ojciec Święty podkreśla też znaczenie Triduum Paschalnego, szczególnie „Wielkiej Wigilii Świętej Nocy”, gdy „odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, ponownie wyznajemy, że Chrystus jest Panem naszego życia, tego życia, które Bóg nam podarował, gdy zostaliśmy odrodzeni «z wody i z Ducha Świętego», i potwierdzamy nasze mocne postanowienie, by odpowiadać działaniu Łaski, by stawać się Jego uczniami”. Ojciec Święty wzywa więc: „odnawiajmy w tym Wielkim Poście przyjmowanie Łaski, którą Bóg dał nam w owym momencie, aby oświecała i prowadziła wszystkie nasze działania. Jesteśmy powołani, by przeżywać każdego dnia to, co ten Sakrament oznacza i realizuje, w coraz hojniejszym u autentycznym naśladowaniu Chrystusa”.

Za: Aspekt Polski