Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Zaniepokojeni faktem, że Ruch Autonomii Śląska uruchomił swoje biuro w Opolu w budynku Biblioteki Caritas przy ul. Szpitalnej 7 zwracamy się w liście otwartym z prośbą o wyjaśnienie do Księdza Biskupa Andrzeja Czai Ordynariusza Diecezji Opolskiej.

 


Czcigodny Księże Biskupie!

Jako wierni Kościoła Katolickiego zwracamy się do Czcigodnego Księdza Biskupa

Ordynariusza Diecezji Opolskiej Andrzeja Czai z zapytaniem

Czy prawdą jest, że Biuro Ruchu Autonomii Śląska tak zwane „Pogotowie Spisowe” uruchomione zostało w budynku Biblioteki Caritas przy ulicy Szpitalnej 7a - biuro RAŚ w Opolu?

Od kwietnia 2011 r. zapraszamy do biura Ruchu Autonomii Śląska w Opolu. Dyżury w każdy wtorek od 15.00 do 17.00. Biuro mieście się na ul. Szpitalnej 7a, w budynku Biblioteki Caritas im. Eichendorffa (wejście od strony Radia Plus), na II piętrze. Podczas dyżurów RAŚ będzie można zaopatrzyć się w prasę śląską (Jaskółka Śląska i Nowa Gazeta Śląska), materiały RAŚ oraz dowiedzieć się więcej o naszym stowarzyszeniu. Zapraszamy! (za stroną http://www.rasopole.org/index.php)

Czym kierował się ewentualny zarządca budynku, dyrektor opolskiego oddziału Caritas, ksiądz Arnold Drechsler lub Dyrektor Biblioteki Caritas ks. Wolfgang Globisch?

Czy pomieszczenia te są własnością opolskiego oddziału Caritas lub Centralnej Biblioteki Polsko-Niemieckiej Caritas im. Josepha von Eichendorffa? Jak dowiadujemy się ze stron internetowych „Celem Biblioteki jest użyczenie dobrych mediów, których brak jest w bibliotekach publicznych, dotyczących zwłaszcza historii, literatury polskiej, niemieckiej, czeskiej, pisarzy śląskich, dziejów regionu, książek dla dzieci, literatury religijnej, hagiografii, Caritasu, pojednania polsko-niemieckiego …”.

Jaki szlachetny cel przyświecał Dyrektorowi Biblioteki księdzu Globischowi udostępniając ten lokal Ruchowi Autonomii Śląska?

Czy ksiądz Arnold Drechsler dyrektor opolskiego Caritasu działa zgodnie ze statutami Caritasu, zatwierdzonymi przez księdza bp. Alfonsa Nossola dnia 29 września 2007 roku? Do zadań Caritas należy:

1. Kierowanie z mandatu Biskupa Ordynariusza działalnością charytatywną na terenie diecezji opolskiej oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Opracowywanie i koordynowanie programów działalności charytatywnej w diecezji w oparciu o wskazania Biskupa Ordynariusza, aktualną sytuację Kościoła i konkretne potrzeby ludzkie.
3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz szerokiego grona potrzebujących, niezależnie od ich narodowości, wyznania, pochodzenia, koloru skóry czy statusu społecznego.
4. Prowadzenie działalności humanitarnej i społecznie użytecznej, respektującej nienaruszalną godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.
5. Organizowanie formacji duchowej i edukacji dla pracowników i wolontariuszy Caritas.
6. Tworzenie własnych struktur i jednostek organizacyjnych w diecezji, rejonach, dekanatach, parafiach i innych środowiskach.
7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością wszystkich jednostek Caritas na terenie diecezji.
8. Współpraca z Caritas Polską, Caritas innych diecezji oraz Caritas poza granicami kraju.
9. Współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz innymi partnerami w kraju i za granicą przy zachowaniu własnej autonomii i tożsamości.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.
11. Prowadzenie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki, wychowania i edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom socjalnym.

Czy wynajem lokali będącymi własnością Caritasu, podmiotom prowadzącym działalność polityczną, odbywa się w nawiązaniu do Statutów tejże kościelnej organizacji?

Czy RAŚ zaliczany jest do organizacji charytatywnych lub instytucji pomocy społecznej? Może promuje nasze zdrowie?

Czy taka decyzja nie wpłynie negatywnie na obraz Kościoła lokalnego? Przecież nie wszyscy tutejsi katolicy utożsamiają się z tym Ruchem, nawet jeśli czują się ślązakami?

Czy takie jątrzenie, dzielenie Polaków na ślązaków, kaszubów, podhalan jest wpisane we współczesną Misję Kościoła w Polsce?

Kościół od wieków współdziałał w budowie cywilizacji, nazywany był Wielkim Wychowawcą Narodów (prof. Feliks Koneczny). Czy w dzisiejszych czasach Kościołowi w Polsce przypadnie udział w odwrotnym procesie? Nadmieniamy, iż do tego dążą wszelkie ruchy separatystyczne działające w Unii Europejskiej. Na oficjalnych stronach RAŚ czytamy:

Ruch Autonomii Śląska umiejętnie kojarzy tradycje z nowoczesnością. Opowiada się za Europa zjednoczona, Europa stu flag, w której znikną państwa narodowe, większość kompetencji przekazując historycznym regionom. Będzie to Europa ludów: Ślązaków, Morawian, Szkotów, Basków, Bretończyków, itd, a więc Europa wracająca do swych korzeni. Cohiba Esplendidos.Ruch Autonomii Ślaska już działa na rzecz takiej Europy, utrzymując rozlegle kontakty zagraniczne. RAS występuje konsekwentnie w interesie Śląska, rozumianym jako interes wszystkich mieszkańców śląskiej ziemi.

Księże Biskupie jesteśmy zaskoczeni tą informacją, pragniemy usłyszeć, czy faktycznie ma to miejsce? Czy dzieje się to za wiedzą i zgodą Księdza Biskupa? I czy Ksiądz Biskup przewidział ewentualną odpowiedzialność Kościoła za takie niefrasobliwe decyzje? Przypominamy czcigodnym księżom dyrektorom, że Kościół Katolicki nie jest ich prywatną własnością. Będąc Jego duszpasterzami bierzecie odpowiedzialność przede wszystkim za nasze zbawienie, ale i za przyszłość Kościoła w Polsce i na świecie. Przypominamy równocześnie, że logo Caritas jest własnością całego Kościoła Katolickiego i jako wierni ofiarodawcy nie wyrażamy zgody na łączenie tego znaku z jakąkolwiek organizacją prowadzącą niejasną i dwuznaczną działalność polityczną.

Mamy nadzieję, że ten list pozytywnie wpłynie na zmianę miejsca siedziby przez Ruch Autonomii Śląska w Opolu.

 

Tomasz Kwiatek, wydawca NGOpole.pl

Jacek Bezeg, Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej

Marianna Kowalska

 

 Do wiadomości:

1. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski
    Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
    01-015 Warszawa     

2. Caritas Polska
    ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
    01-015 Warszawa

 

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w tej sprawie, :

    http://ngopole.wordpress.com/2011/04/08/list-otwarty-do-biskupa-opolskiego-ws-biura-ras-w-opolu/

 Podpisanie listu na stronie:

http://www.petycje.pl/petycja/6963/list_otwarty_do_biskupa_opolskiego_ws_biura_ra%C5%9A_w_opolu.html

 

  List opublikowano na:  

http://ngopole.wordpress.com/2011/04/08/list-otwarty-do-biskupa-opolskiego-ws-biura-ras-w-opolu/

 

Nadesłał: Jacek