Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Komitetu Obrony Wiary i Tradycji Narodowych „ Pro Polonia”, wniósł do Głównej Komendy Straży Granicznej, o powstrzymanie wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej uczestników rajdu sławiącego pamięć katów Narodu Polskiego.
Warszawa, 31 lipca 2009 r.
Pan ppłk SG Leszek Elas
Komendant Główny Straży Granicznej
Warszawa; Al. Niepodległości 100


Szanowny Panie Pułkowniku,

Zawiadamiamy Pana, iż według dostępnych nam informacji podawanych przez portal Kresy.pl na początku sierpnia 2009r., przez jedną z organizacji ukraińskich planowane jest przedsięwzięcie, którego realizacja wiąże się z przekroczeniem polskiej granicy państwowej przez jego uczestników. Żeby odnieść się do faktów pozwalamy sobie  na wstępie przytoczyć za portalem Kresy.pl, uzasadnienie i program w/w przedsięwzięcia:

„ Dnia 1 sierpnia wystartuje pierwszy międzynarodowy dziecięcy kolarski rajd „Europejskimi śladami Stepana Bandery” – poinformowała Rada Miasta Lwowa. Młodzi rowerzyści wystartują spod pomnika Bandery w Czerwonogradzie, a następnego dnia przyjadą pod jego pomnik we Lwowie. Dalsza część rajdu prowadzi m.in. przez polskie miasta Sanok, Kraków i Oświęcim. Finisz zaplanowano na 24 sierpnia (Dzień Niepodległości Ukrainy) w Monachium, przy grobie Bandery. "Cel naszej akcji nie polega tylko na tym, żeby uhonorować Stepana Banderę, ale także aby popularyzować wśród ukraińskiej młodzieży zdrowy tryb życia, którego on surowo przestrzegał" - powiedział prezes Fundacji Dobroczynnej "Eko-Miłosierdzie", organizator rajdu. Wcześniej poinformowano, iż Iwanofrankowska Obwodowa Administracja Państwowy wydała stronicowy przewodnik turystyczny "Ścieżkami Ukraińskiej Powstańczej Armii".

tr/korespondent.net/Kresy.pl.”

Patron tego przedsięwzięcia, Stepan Bandera był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), której zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dopuszczało się zbrodni ludobójstwa. W wyniku dokonywanych czystek etnicznych od wiosny 1943 roku na Wołyniu i w Galicji Wschodniej przez siepaczy z OUN-UPA zostało bestialsko zamordowanych  ok. 200 tys. osób, w tym 80 tys. Polaków i Ukraińców nieposłusznych wobec OUN/UPA lub solidarnych z Polakami, kilkadziesiąt tysięcy pomordowanych Żydów, Ormian, Czechów i Cyganów, stu pięćdziesięciu pomordowanych księży, zakonnic i zakonników rzymskokatolickich oraz kilkunastu księży greckokatolickich i prawosławnych wiernych przykazaniu "nie zabijaj".

Cynizm ukraińskich organizatorów - zamierzony, bo przecież nie wynikający z niewiedzy - którzy posługują się formułą rajdu dla dzieci, aby sławić pamięć mocodawcy ludobójców, wymaga zdecydowanego potępienia i reakcji kompetentnych instytucji władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.


Dobrym komentarzem do tego „wydarzenia” jest treść listu Ks. Tadeusza Isakowicza -Zalewskiego, jaki skierował On w przedmiotowej sprawie do polskiego MSZ:

"Szanowny Panie Ministrze!

       Z obowiązku obywatelskiego jestem zmuszony po raz kolejny zwrócić Panu Ministrowi uwagę, że Pańska obojętność, jak i Panu podległych służb, na skandaliczne promowanie na polskiej ziemi nacjonalizmu i faszyzmu ukraińskiego co jest  sprzeczne z polską racją stanu. Z powodu tej obojętności nacjonaliści i faszyści ukraińscy mogę bezkarnie organizować takie prowokacje jak  rajd kolarski, którego trasa prowadzi m.in. przez Polskę, a za którego patrona obrano - uwaga! - kata polskich i żydowskich dzieci i kobiet Stepana Banderę.

       Dlaczego Pańskie służby konsularne wydały na to zgodę?
       Czy byłoby możliwe, aby Hitlerjugend w koszulkach ze swastykami organizował rajd po Europie szlakiem Hitlera i Himmlera, a Komsomoł w koszulkach z sierpem i młotem szlakiem Stalina i Berii? Oczywiście, że nie. Ale w wypadku Bandery "polscy  politycy, twierdząc, że niczego nie widzieli i nie słyszeli.

       Wysyłam dziś kolejne powiadomienie do prokuratury. Od Pana Ministra oczekuje nie tylko oficjalnej odpowiedzi na moje pismo, ale i reakcji na odbywający się rajd."


 

Szanowny Panie Komendancie,
Pragniemy Pana poinformować, że w dniu 15 lipca 2009 r. Sejm RP podjął uchwałę w związku z rocznicą  ludobójczych mordów OUN-UPA na Kresach II Rzeczypospolitej. Oto treść tej uchwały:

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich

W lipcu 2009 roku mija kolejna - 66. rocznica rozpoczęcia przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach II Rzeczypospolitej tzw. antypolskiej akcji - masowych mordów o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójczych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pomordowanym Rodakom i obywatelom polskim innych narodowości oraz członkom Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej i Batalionów Chłopskich, którzy podjęli dramatyczną walkę w obronie polskiej ludności cywilnej i przywołuje bolesną pamięć o ukraińskich cywilnych ofiarach.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególne uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy często z narażaniem własnego życia pomagali i ratowali swych polskich sąsiadów.
Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię lepszej przyszłości i porozumienia narodów naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukraińców.

MARSZAŁEK SEJMU
/ - / Bronisław Komorowski

 

Panie Pułkowniku,

              Konstytucja RP, jako najwyższe prawo w Polsce, w art. 5 określa, że Rzeczpospolita, a zatem i jej funkcjonariusze publiczni, „(...) strzeże dziedzictwa narodowego”, w art. 13 określa ona, że zakazane jest istnienie organizacji( ukraińska Fundacja Dobroczynności „Eko-Miłosierdzie” zapewne jest organizacją),odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program działania zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową(...)”, w art. 43. określa, że „Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu”, w art. 157 pkt 2 określa ona wreszcie, że „ Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów”.

              W dniu 1 sierpnia czcić będziemy pamięć o bohaterskich żołnierzach Powstania Warszawskiego oraz pamięć setek tysięcy mieszkańców Nieujarzmionej Warszawy, którzy ponieśli śmierć nie tylko z rąk niemieckich, hitlerowskich oprawców, ale i z rąk szczególnie bestialskich oddziałów ukraińskich SS Galizien. Tym ostatnim stawia się prowokacyjnie pomniki nieopodal panteonu bohaterskich obrońców polskiego, zawsze wiernego, królewskiego Lwowa. na cmentarzu Orląt. Urąga to pamięci młodzieży polskiej która oddała swoje życie dla obrony polskości na Kresach, a także urąga pamięci bohaterskich dowódców Wojska Polskiego, których pochowano na cmentarzu Orląt Lwowskich – wielkiego dowódcy, głównego autora zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 15 sierpnia 1920 r., gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego oraz dowódcy obrony Lwowa, płk. Czesława Mączyńskiego

Panie Pułkowniku,

My, członkowie Komitetu Obrony Wiary i Tradycji Narodowych „ Pro Polonia”, w przeddzień rocznic sierpniowych, tak ważnych dla historii i narodowego trwania Polaków i Polski, zwracamy się do Pana o jedyną naszym zdaniem możliwą reakcję, jaką jest powstrzymanie wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej uczestników imprezy sławiącej pamięć katów Narodu Polskiego.

              Tak rozumiemy nasz patriotyczny i narodowy obowiązek. Wierzymy, iż Pana obowiązkiem, jest działanie zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, czego się domagamy.

 
Marian Brudzyński

Przewodniczący Komitetu Obrony Wiary i

Tradycji Narodowych "Pro Polonia”

Do wiadomości:

Kancelaria Premiera RP
Kancelaria Sejmu
Opinia publiczna

 

 

Za:  http://www.propolonia.pl/article.php?art=330