Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nasilająca się antyrosyjska medialna kampania ma związek ze zbliżającymi się wyborami i z faktem, że gospodarczo doganiamy Grecję.
http://www.sekretyameryki.com/?p=4305 Z "zielonej wyspy" ostał się nam spustoszony powodziami "drugi Bangladesz".
Mamy gigantyczne zadłużenie, konieczne są cięcia budżetowe i "dociskanie pasa". Choć tych, u których jest jeszcze coś do "dociskania" ta kuracja nie obejmie. A na pewno nie obejmie tych, którzy do katastrofy gospodarczej doprowadzili (dziwne jest, że w takiej sytuacji nikt z polityków nie zaproponuje zakończenia kosztownej dla nas pomocy w okupacji Afganistanu). Aby odwrócić naszą uwagę od katastrofalnego stanu polskiej gospodarki epatuje się społeczeństwo katastrofą smoleńską i "wojną o krzyż". A winą za "kłopoty gospodarcze" (efemizm ukrywający faktyczny stan katastrofy gospodarczej) obciąża się np. Rosję nagłaśniając sprawę gazowej umowy polsko-rosyjskiej. Celowo zapomina się przy tym, że to Bruksela kazała nam likwidować stocznie i duże zakłady przemysłowe. To Bruksela ingeruje w czysto polskie sprawy - to ona narzuca nadzorcom naszego baraku np. - czy i jak wysoki mamy mieć WAT na książki. To ona zmusza nas do dalszego zadłużania i cięć budżetowych - a więc proponuje nam "grecką" kurację, przy okazji strasząc nas sankcjami. A agenturalne media nie ustają w zachwalaniu Unii - jaka ta Unia jest dobra! Ile to dopłat unijnych i na co płynie do nas z Brukseli! Nie informują nas "nasze" załgane media o tym, że te "dopłaty" to po prostu część naszych własnych pieniędzy wpłacanych do unijnej kasy. Groteskowość tej sytuacji polega na tym, że Unia oddaje nam część naszych własnych pieniędzy i jeszcze narzuca nam, na co, jak i kiedy możemy je wydać. Bo inaczej ich nie dostaniemy. Często za owe "dotacje" realizowane są inwestycje drugorzędne lub prestiżowe, ale nie wzmacniające naszej gospodarki. Bo ta, pod unijnym dyktatem, nadal jest niszczona, szabrowana i wyprzedawana obcym za psie pieniądze.
Sprawą tabu jest, że winę za ruinę Polski ponoszą:

- Marionetki polityczne POPiS/SLD/PSL - wszystkie będące agenturą zachodnich interesów. Wszystkie te polityczne agentury są prozachodnie, prounijne, proamerykańskie, proNATO-wskie. Uwypuklane różnice programowe i ideologiczne pomiędzy nimi mają zasłonić fakt, że wszystkie one grają w tej samej drużynie, u żydowskiego aferzysty i filantropa Sorosa.
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2467

- Faszystoidalna Unia będąca etapem w realizacji światowego państwa i światowego rządu - a więc NWO. Tzw. "prezydent" Unii jest agentem grupy Bilderberga. Wszyscy ważniejsi politycy unijni i politycy ważniejszych krajów unijnych nominowani są prze to tajemnicze gremium. W zamian za umożliwienie kariery realizują oni otrzymane wytyczne. Zgodnie z obietnicami Unia miała gwarantować nam postęp gospodarczy i świetlaną przyszłość. A tak naprawdę gonimy Grecję. Włochy, Hiszpania, Portugalia i parę innych krajów też są na tej drodze. Ciekawe, kto pierwszy osiągnie greckie dno? A najbogatsze w Unii Niemcy mają gigantyczne, rosnące zastraszająco szybko zadłużenie. Ponadto z dnia na dzień rośnie tam liczba osób pracujących za głodowe wypłaty z "pośredniaków". I to jest oto ten obiecywany nam unijny raj i dobrobyt.

- Kompleks jot czyli ideolodzy NWO. Są to najbogatsi światowi banksterzy z klanem Rothschildów na czele. Do spisku banksterów należą też klany Rockefellerów, Morganów, Warburgów. Obok nich mamy (często skoligaconych z banksterami) syjonistów, judeocentryków i talmudycznych sekciarzy, jak np. lubawiczerów.
http://grypa666.wordpress.com/category/lubawiczerowie/page/3/
http://piotrbein.wordpress.com/2010/09/04/prof-james-petras-kompleks-jot-w-ameryce/

Ich pasami transmisyjnymi na politykę światową są:

- Grupa Bilderberga.
- Komisja Trójstronna.
- CFR (Rada Stosunków Międzynarodowych założona przez Rockefellera w
1921 roku).
- Masoneria.
- ONZ, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, praktycznie
wszystkie organizacje i instytucje ponadnarodowe zakładane z inicjatywy
Zachodu i USA.

Pasem transmisyjnym na politykę USA są PNAC i FED.
http://pl.wikipedia.org/wiki/PNAC

Sama USA jest rządzona przez Żydów i usłużnych im szabas-gojów. Jest po prostu żydowskim kastetem do podboju świata gojów. https://piotrbein.wordpress.com/2010/09/04/prof-james-petras-kompleks-jot-w-ameryce/
http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.html
http://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-paj

Militarnym narzędziem USA (a więc Żydów) do podboju świata jest NATO, które stało się żydowskim światowym żandarmem. Bezprawne bombardowania Serbii, czy napady i zbrodnicze okupacje Iraku i Afganistanu na podstawie wyssanych z palca powodów pokazują, że ideolodzy NWO są w trakcie realizacji ich szaleńczych planów. A zachodnie, sprzedajne, żydowskie marionetki polityczne i agenturalne media udają, że Zachód i NATO bronią bezpieczeństwa, wolności i demokracji.

Narzędziami podboju świata są:

- Polityczne instytucje ponadnarodowe (ONZ, UE itp.), instytucje "prawa międzynarodowego".
- Podległa ideologom NWO kasta polityków, sejmy, sądownictwo, policja i tajne służby państw będących  politycznymi i militarnymi sojusznikami USA.
- Kontrola finansów światowych i giełd, prawo emisji pieniądza i bandyckie prawo banksterów do tworzenie pieniędzy z powietrza (ponad 90% pieniędzy na świecie stworzyli banksterzy z niczego).

http://marucha.wordpress.com/2010/08/28/wywiad-z-bylym-szwajcarskim-bankierem/

- Przemysł i gospodarka koncentrowane powoli w rękach żydowskich potentatów.
- Kontrolowane przez Żydów media. Służą one ogłupianiu, urabianiu opinii publicznej, kreowaniu polityków posłusznych a niszczeniu tych
niepokornych i nieagenturalnych.  Kreują fałszywą "rzeczywistość". Notorycznie odwracają uwagę od spraw istotnych.

http://davidicke.pl/forum/wiatowe-media-pod-czyj-kontrol-t3576.html

- Kontrolowane przez Żydów lub ich agentów przeróżne organizacje (z  postępem, tolerancją i prawami ludzkimi na sztandarach). Związki
wyznaniowe, "postępowe" i "otwarte" kościoły. Organizacje ekologiczne, pacyfistyczne, związki twórcze.
- Politycznie poprawne, narzucone przez żydostwo formy "oświaty i wykształcenia".

Metody podboju świata.

1. Niszczenie państw narodowych.


- Odgórnie poprzez tworzenie "wspólnot ponadnarodowych" (np. Unia
Europejska)
- Oddolnie - rozbijanie więzi narodowych poprzez wymuszoną migrację
(i zasiedlanie Europy i USA muzułmanami i rasami kolorowymi).
- a wszystko to przy akompaniamencie propagandy antynarodowej i
antyreligijnej.

2. Propagandowe wywoływanie  poczucia zagrożenia poprzez:

- zamachy terrrystyczne wykonywane przez własne służby, a zwalane na fundamentalistów związanych z wymyśloną przez propagandę CIA Al-Kaidą lub inne muzułmańskie fikcyjne grupy.

- Inscenizowane inne "udaremnione" zamachy.
- Nagłaśnianie kolejnych rzekomo planowanych przez muzułmanów zamachów.
Celem tej kampanii jest stopniowe ograniczanie praw obywateskich i oddanie pełnej kontroli nad społeczeństwem w ręce policji i służb.
- wymyślanie fikcyjnych pandemii (świńska grypa) i innych fikcyjnych zagrożeń (np. spowodowany rzekomo ludzką działalnością nadmierny efekt cieplarniany).
- celowe wywoływanie kryzysów finansowych i gospodarczych.
- celowe podsycanie wojen regionalnych i domowych, oraz konfliktów
plemiennych i religijnych.
- celowe wywoływanie głodu, klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych.

Wszystkie te zagrożenia, prawdziwe czy fikcyjne, mają za zadanie przekonanie społeczności świata, że tylko globalny światowy rząd poradzić sobie może z globalnymi problemami i zagrożeniami.
Najbardziej zbrodnicze zamiary kompleksu jot, związane z talmudycznym przekonaniem, że  nie-Żydzi to nie-ludzie, dotyczą tzw. depopulacji. Warstwą rządzącą i uprzywilejowaną będą Żydzi. Aby na długi czas starczyło dla nich bogactw naturalnych planują oni zmniejszenie populacji gojów do ok. miliarda ludzi (w różnych planach padają liczby od 700 milionów do maksymalnie 1,5 miliarda sztuk ludzkiego bydła roboczego).

Metodami depopulacyjnymi obok wojen i głodu mają być głównie:
- Codex Alimentarius i jego główny trzon - GMO.
- Opryski chemiczne - czyli tzw. chemtreils.
- "Leczenie" zabójczą chemią.
- Szkodliwe, w przyszłości planowane jako przymusowe, szczepienia.
- Planowane szczepionki lobotomiczne
http://www.sekretyameryki.com/?p=3957
http://davidicke.pl/forum/alex-jones-szczepionki-ktore-uczyni-ci-pos-usznym-t3503.html

Wszystkie te metody razem mają doprowadzić do znacznego zwiększenia śmiertelności, drastycznego skrócenia życia i utraty płodności u miliardów nie-ludzi. Jedynie rasa panów i wybrani szabas-goje będą mieli dostęp do naturalnej żywności i naturalnej medycyny.
Proces i metody podboju świata opisują Protokoły Mędrców Syjonu:
http://poliszynel.wordpress.com/protokoly-medrcow-syjonu/

Ostatnie przeszkody na drodze do światowego państwa to:

- Upór milionów ludzi trwających przy niemodnym patriotyzmie
i religiach.
- Coraz liczniejsza rzesza ludzi zdająca sobie sprawę (dzięki internetowi) z faktycznej sytuacji panującej na świecie.
- Rosja, a po niej Chiny, które trzeba albo zniszczyć, albo podporządkować woli żydostwa. Większy problem jest z Rosją ze względu na jej potencjał atomowy i odradzającą się Cerkiew.

I jeszcze kilka cytatów:

Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz
potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują Nowy
Porządek Świata.


David Rockefeller


Rząd Światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy
nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy Rząd Światowy stworzony
zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.

 
James Paul Warburg


Jesteśmy wdzięczni wydawcom “Washington Post”, “New York Times”,
“Time Magazine” i innym wielkim wydawnictwom, których menedżerowie
uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania
dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością
zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w
tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy…

 
David Rockefeller


Nad społeczeństwem dominować będzie elita… która dla osiągnięcia
swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem
najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i
utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.
 

Zbigniew Brzeziński


W tym rozdziale historii świata, nie istnieje coś takiego jak niezależna
amerykańska prasa. Wy to wiecie i ja to wiem. Żaden z was nie ośmieli
się szczerze wygłosić swojej własnej opinii - nawet jeśli ktoś z was
spróbuje to zrobić, może być z góry pewnym, że jego tekst nie ukaże
się w druku. Płacą mi za powstrzymywanie się od wyrażania moich
poglądów na łamach gazety, w której pracuję. Wam płacą mniej więcej
tyle samo za robienie mniej więcej tego samego - jeśli ktoś z was okaże
się na tyle naiwny, by napisać o tym, co myśli, będzie sobie musiał
poszukać innej pracy. Gdybym ja pozwolił sobie na taką szczerość,
straciłbym zajęcie przed upływem dwudziestu czterech godzin od
publikacji. W interesie dziennikarza leży niszczenie prawdy, kłamanie w
żywe oczy, perwersja, poniżanie, pełzanie u stóp Mammona i sprzedawanie
własnego kraju i własnego narodu za kromkę chleba. Wy to wiecie i ja to
wiem. Cóż to za szaleństwo - wznosić toast za niezależną prasę?
Jesteśmy narzędziami, wasalami bogaczy zza kulis. Jesteśmy mationetkami:
oni pociągają za sznurki, my tańczymy. Nasze talenty, nasze
predyspozycje i nasze życia należą do innych ludzi. Jesteśmy
intelektualnymi prostytutkami.

 
John Swinton, były szef personalny New York Times, ok. 1880 r.


Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie trzymane są w sekrecie
dzięki niedowierzaniu opinii publicznej.
 

Marshall McLuhan, medialny guru...


Poliszynel
Za: http://poliszynel.wordpress.com/