Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Klan Rothschildów składający się z wielu spokrewnionych rodzin jest najpotężniejszą rodziną bankierską na świecie. Jak pisze Chińczyk Song Hongbing w książce pt. „Wojna o pieniądz” – w XIX wiecznej Europie wyróżniano 6 mocarstw: Rosję, Anglię, Francję, Prusy, Austro-Węgry i… klan Rothschildów, których znawcy uważali za największe mocarstwo. Za wszystkimi wojnami od 2,5 wieku stała rodzina Rothschildów. W jej własności i/lub zarządzaniu znajdują się prawie wszystkie banki narodowe z wyjątkiem: Syrii, Iranu, Kuby, Korei Północnej i od niedawna, także Rosji. Taka potęga nuklearna jak Rosja, pod przywództwem Putina, dopiero odebrała Centralny Bank Rosji w marcu 2015 r. Było to związane ze zniknięciem Prezydenta Putina na blisko 10 dni, kiedy to się działo. W tym czasie, zabito jego szefa ochrony osobistej, który miał być mianowany na szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Ale zarządzanie Bankiem zostało odebrane i jego polityka zmieniła się radykalnie – ze szkodzącej gospodarce rosyjskiej – na wspierająca rozwój gospodarczy i dobrobyt obywateli.

Jak ważne jest opanowanie emisji pieniądza, w tym kredytowego w skali świata, do zarządzania krajami i globalnego, określił ponad dwa wieki temu założyciel klanu i jego żona:

Meyer Amschel Rothschild [Cytat z filmu „Money as Debt”]: „Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy ich Prawa”
  • Natomiast Gutle Schnaper, żona tegoż Mayera Amschela Rothschilda i matka jego pięciu synów stwierdziła: „Gdyby moi synowie nie chcieli wojen, to by żadnych nie było.
W poniższym tekście przedstawiono cześć kulis funkcjonowania tej rodziny i powiązań z innymi oligarchami i wpływowymi osobami, które im służą. Polecamy tą lekturę dla zrozumienia istoty globalnych powiązań w sieci globalistów, za pomocą najważniejszego narzędzia jakim jest zmonopolizowane przez bankierów w skali świata: emisja pieniądza, w tym kredytowego oraz kontrolowanie rynków finansowych.  Kluczowym, jawnym realizatorem budowy NWO jest klan Rothschildów, który ma nad sobą nadzór tajnych organizacji, których przywódcy nie są znani.
Jednak plany Nowego Porządku Świata,  coraz bardziej się załamują. Wpływ na załamywanie się realizacji planów ma rosnąca w przyśpieszającym tempie świadomość ludzi na całym świecie, przede wszystkim dzięki internetowi, który trudno jest ocenzurować.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

„Chrześcijanin wg Talmudu” oraz „Ks. Pranajtis i jego przeciwnicy” to dwa głosy w obronie obiektywizmu badawczego i rzetelności naukowej, głosy dwóch różnych osobowości, które dzieli blisko sto lat.

Jesteśmy spadkobiercami tych kilku odważnych myśli ś.p. dr Ratajczaka, ś.p. A, Niemojewskiego, ś.p. J. Pranajtisa i wszyscy jesteśmy im winni jedno: nie możemy dopuścić, wbrew wszystkiemu, aby odszukana przez nich prawda przepadła mimo wysiłków tych, którym oni tę prawdę rzucili w twarz. Polecamy dwa zamieszczone tutaj teksty celem ich dalszego rozpowszechniania.

Ale my, Polacy, mimo trudnych warunków miewamy ładne prywatne księgozbiory i wspomagamy się wzajemnie. (Andrzej Niemojewski – powinno być to mottem tworzonego na tej stronie księgozbioru Biblioteki Narodowej)

„…Kwestja naukowego zbadania, co Talmud mówi o Jezusie, wypłynęła dopiero w r. 1890, czego się podjął na życzenie Stracka Henryk Laible przy udziale Dalmana. Kto zna pracę Laiblego “Jesus Christus im Thalmud” z przedmową Stracka i z wyciągami tekstów hebrajskich Dalmana, oraz Stracka “Jesus, die Haeretiker und die Christen” wraz z tekstami hebrajskiemi — czego “Nowa Gazeta” nie przedrukowałaby za żadne moralne skarby świata — ten przyzna, że ks. Pranajtis pracował zupełnie samodzielnie. Wystarczy wspomnieć choćby to, co napisał o “krzyżu” w Talmudzie…”

„…Jeżeli żydzi dla wyperswadowania nam “odwiecznego przesądu” (wiary w mord rytualny) używają takich krętactw i kłamstw, jeżeli posługują się takiemi fałszerstwami, jeżeli ośmielają się tak szargać pozwanego przez sąd eksperta, to wprost sugestjonują nas, że są zdolni do wszystkiego…”

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dr Ewa Kurek potępiła pedagogikę wstydu uprawianą wobec Polaków. Na wtorkowym spotkaniu w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie podkreśliła, że wbrew wysiłkom zwolenników owej pedagogiki, powinniśmy dążyć do historycznej prawdy, nawet jeśli jest niewygodna dla innych. 

Ewa Kurek ubolewała nad nieudolnością i uniżonością polskich elit politycznych wobec niektórych środowisk żydowskich. Zwróciła też uwagę na odmienności cywilizacyjne między chrześcijanami a Żydami. Podkreśliła, że względem tych ostatnich nie należy stosować jakiejś specjalnej taryfy ulgowej. 

Historia się powtarza – wszak, jak zauważyła dr Ewa Kurek, radykalne roszczenia żydowskie pojawiały się już w II Rzeczypospolitej. Z kolei w PRL-u udawano – jej zdaniem – że Żydzi nie istnieją. Nadejście III Rzeczypospolitej nie poprawiło sytuacji.

Zdaniem dr Ewy Kurek do problemów w relacjach polsko-żydowskich przyczyniły się błędy naszej klasy politycznej. Tymczasem jeszcze 13 lat temu, w 2005 roku, Parlament Europejski uchwalił, że mówienie o polskich obozach koncentracyjnych stanowi bezprawie i powinno podlegać ściganiu. Ówcześni polscy ustawodawcy powinni – zdaniem Ewy Kurek – skorzystać z okazji i uchwalić wówczas prawo zakazujące kłamstw o polskich obozach śmierci. Wówczas nikt nie mógłby ich oskarżać o polityczną skrajność czy antysemityzm. Jednak się na to nie zdecydowali.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Artykuł (z roku 2002) dodano: 2015-04-20

 

Po wsiach mówi się, że Żydzi zabili Jezusa
Zevulun Hammer, minister ds. wyznań Izraela w wywiadzie dla „Polityki”[1]

Jeśli nie wierzysz słowu – wierz faktom!
św. Jan Chryzostom

Wstęp

Ogłoszona rok temu przez Kongregację Doktryny Wiary deklaracja Dominus Iesus zrazu wydawała się modernistom „łyżką dziegciu w garncu miodu”. Jednak praktyka religijna ostatniego roku pokazała, że stanowi ona łatwy do wkomponowania element watykańskiej polityki ekumenicznej. Początkowo wyolbrzymiany jednoznaczny, ostry, charakter deklaracji zastąpiła refleksja nad zawartymi w niej odniesieniami do filozofii dialogu międzyreligijnego[2]. Dyskusja wokół tekstu okazała się majową burzą, która równie gwałtownie i szybko rozgorzała, jak też błyskawicznie się zakończyła. Nie znaczy to bynajmniej, że skutki jej wydania nie są dziś widoczne. Polityka ekumeniczna Watykanu względem prawosławia, polegająca na głoszeniu zasady „Kościoła siostrzanego” i rezygnacja z misyjności, delikatna zmiana stosunków katolicko-protestanckich i katolicko-anglikańskich, wskazuje na fakt dużego znaczenia, jaki nadają deklaracji moderniści.

Dziwny, niejasny język deklaracji wzbudził sporo wątpliwości wśród wiernych. Deklaracja zawierała dość czytelne odniesienie do prawosławia i sekt protestanckich, często odwoływała się do enigmatycznego pojęcia „innych religii”, brakowało w niej jasnego ustosunkowania się do judaizmu, z którym łączą Kościół liczne więzy historyczne i religijne, nie zawsze radosne i pełne sympatii[3]. Ale analiza działań podejmowanych przez kościelną hierarchię w ciągu ostatnich lat na niwie dialogu międzyreligijnego z judaizmem, analiza działań Watykanu z szerokiej politycznej perspektywy dowodzi nieprzypadkowego pominięcia (?) żydów w tekście deklaracji, o czym wypadnie jeszcze napisać w dalszej części tekstu. Dialog z judaizmem w przeciągu ostatnich lat nabiera również nowego oblicza, stając się coraz wyraźniej synkretyzmem religijnym opartym na duchu tzw. judeochrześcijaństwa. Nowym elementem tego dialogu stało się coraz częstsze zastępowanie tradycyjnego judaizmu, niezmiennie negatywnie ustosunkowanego do chrześcijaństwa, współczesnym fenomenem religijnym i socjologicznym zwanym „religią Holocaustu”.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Tylko człowieka prawego nie da się złamać!
[ Obowiązkowe – dla chcących cokolwiek zrozumieć. J.B. ]

- Jaka jest przemilczana prawda o współudziale Żydów w holokauście, - Z imienia i nazwiska oraz z podaniem pochodzenia należy mówić o ludziach, którzy reprezentowali banki i firmy finansujące NSDAP i Hitlera oraz wyposażające m.in. niemieckie obozy koncentracyjne, - Podstawowe pytanie: gdzie był Izrael w czasie II wojny światowej?, - Jakie dobro będzie można wyprowadzić z obecnego napięcia na linii Polska-Izrael? - Ks. Tadeusz Guz - 4.02.2018, Warszawa