Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem się ogólnopolskiego protestu, pomimo wcześniejszych wypowiedzi ministrów prezydenckich Pawła Wypycha, Mariusza Handzlika i Władysława Stasiaka, pan Lech Kaczyński przerwał milczenie i zabrał głos jak na prezydenta Rzeczypospolitej przystało.

Oświadczenie to nie zawiera słowa "ludobójstwo", ale jest dla Kresowian dużym krokiem w ich walce o prawdę.
Oświadczenie to jest także osobistą porażką tych osób z kręgu prezydenckiego, którzy w sposób bezkrytyczny, wbrew głosom rodzin pomordowanych na Kresach , wspierali "pomarańczowego" gloryfikatora UPA, Mam tu na myśli przede wszystkim Michała Kamińskiego, Bogusławę Berdychowską,  Marka Kuchcińskiego i Pawła Kowala.  Niektórzy z nich za tę swoją postawę zostali wynagrodzeni przez Juszczenkę "błyskotkami" w postaci orderów.

Musimy więc walczyć dalej, a piątkowa manifestacja z pewnością uczyni kolejny wyłom w zmowie milczenia polskich i ukraińskich polityków.

Oświadczenie ws. nadania Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy

Decyzje Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko, dotyczące nadania członkom OUN/UPA statusu kombatantów oraz pośmiertne nadanie Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy budzą sprzeciw Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Ocena działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii są w Polsce jednoznacznie negatywne. Organizacje te dokonywały masowych mordów polskiej ludności na wschodnich terenach II RP, w których zginęło ponad 100 tys. Polaków tylko z tego powodu, iż byli Polakami. Mordy te budzą jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa polskiego.

Ostatnie działania Prezydenta Ukrainy godzą w proces dialogu historycznego i pojednania. Bieżące interesy polityczne zwyciężyły nad prawdą historyczną.

Tymczasem w Polsce mocne jest przekonanie, że trwałe i silne partnerstwo suwerennych, wolnych i demokratycznych Polski i Ukrainy jest racją stanu obu krajów. Nie możemy o tym zapominać.

Kaczyński krytykuje Juszczenkę za dekret o UPA

IAR, PAP

Lech Kaczyński skrytykował decyzję prezydenta Wiktora Juszczenki, dotyczącą nadania członkom OUN/UPA statusu kombatantów i nadaniu Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy.
Ocena działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii są w Polsce jednoznacznie negatywne - napisano w oświadczeniu opublikowanym na prezydenckich stronach internetowych - Organizacje te dokonywały masowych mordów polskiej ludności na wschodnich terenach II RP, w których zginęło ponad 100 tysięcy Polaków tylko z tego powodu, iż byli Polakami. Mordy te budzą jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa polskiego - czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem Lecha Kaczyńskiego nadanie Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy godzi w proces dialogu historycznego i pojednania.

Tytuł Bohatera Ukrainy przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepanowi Banderze Wiktor Juszczenko nadał pośmiertnie specjalnym dekretem 22 stycznia.
Bandera - bohater Ukraińców

Bandera był przywódcą jednej z frakcji OUN, której zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), obarczana jest odpowiedzialnością za prowadzone od wiosny 1943 r. czystki etniczne ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Decyzja Juszczenki wywołała protesty wśród ukraińskiej Polonii, w Polsce i Rosji. Bandera - jak napisano w prezydenckim dekrecie - uzyskał tytuł bohatera "za niezłomny duch w służbie idei narodowej, bohaterstwo i poświęcenie w walce o niezależne państwo ukraińskie". Decyzję o nadaniu tytułu wraz z medalem państwowym Juszczenko wręczył wnukowi Bandery.

Dekret Juszczenki

Tydzień później, w trakcie obchodów rocznicy bitwy pod Krutami, gdzie 29 stycznia 1918 r. wojska proklamowanej rok wcześniej Ukraińskiej Republiki Ludowej poniosły klęskę w nierównym starciu z wojskami sowieckimi, Juszczenko ogłosił dekret, w którym uznał członków OUN i UPA za uczestników walk o niepodległość państwa. Zgodnie z dekretem, rządowi i Radzie Najwyższej (parlamentowi) Ukrainy polecono opracowanie projektu ustawy potwierdzającej, że członkowie m.in. formacji zbrojnych Ukraińskiej Centralnej Rady Ukraińskiej Republiki Ludowej, Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, Hetmanatu i Ukraińskiej Wojskowej Organizacji prowadzili walkę o niepodległość państwa.

O jednoznaczne potępienie gloryfikacji na Ukrainie Stepana Bandery oraz członków UPA zwróciły się do prezydenta środowiska kresowe. Na ten temat ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski rozmawiał z szefem Kancelarii Prezydenta Władysławem Stasiakiem.

Oświadczanie Wspólnoty Małych Ojczyzn


Wspólnota Małych Ojczyzn z satysfakcją przyjmuje oświadczenie zamieszczone na oficjalnej stronie Prezydenta RP w sprawie gloryfikacji Stepana Bandery i OUN/UPA przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Reakcja Pałacu Prezydenckiego, choć spóźniona i wymuszona okolicznościami (powszechne oburzenie oraz zapowiadane protesty pod ambasadą Ukrainy i konsulatami, a także pod siedzibą Lecha Kaczyńskiego), jest właściwym krokiem w kierunku zatarcia przykrego wrażenia, jakie sprawił swoim długim milczeniem w tej sprawie Prezydent RP.

Wspólnota Małych Ojczyzn wyraża nadzieję, że wnioski płynące z tej sytuacji dla Pałacu Prezydenckiego (zbędna zwłoka oraz nieprzemyślane wypowiedzi ministrów informujące, że Prezydent RP nie odniesie się do tej sprawy), staną się asumptem do większej empatii z bólem Kresowian i ich rodzin ze strony wysokich urzędników kancelarii Prezydenta, a także samego Lecha Kaczyńskiego, który być może w natłoku obowiązków, nie zdołał na czas pochylić się nad tą bulwersująca sprawą. Mamy nadzieję, że naszymi dwoma listami jakie skierowaliśmy do Prezydenta RP, choć trochę przyczyniliśmy się do zrozumienia przez Kancelarię Prezydenta niestosowności jej postępowania.

W pełni zgadzamy się ze słowami zamieszczonymi na oficjalnej stronie Prezydenta RP, że ,,Ostatnie działania Prezydenta Ukrainy godzą w proces dialogu historycznego i pojednania. Bieżące interesy polityczne zwyciężyły nad prawdą historyczną". Cieszymy się, że ta oczywista prawda została tak mocno powiedziana i mamy nadzieję, że słowa te dotarły już do głównego adresata, Wiktora Juszczenki, który swoim bulwersującym zachowaniem sprawił tyle bólu Polakom, stawiając przy okazji w kłopotliwym położeniu polskiego Prezydenta, swojego, jak wielokrotnie deklarował, dobrego przyjaciela.

Panie Prezydencie, w imieniu Wspólnoty Małych Ojczyzn - dziękuję.

Maciej Eckardt
Prezes Wspólnoty Małych Ojczyzn

Za: Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Zobacz:

Relacje i zdjęcia z pikiet - część I


Źródła nie znaleziono