Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Nasza Ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie. Przestał funkcjonować polski rząd i parlament, zaś zasadnicze dyrektywy i wytyczne do realizacji wydają ośrodki władzy zagranicznej.

Podstępem i przemocą wrogowie Polski bezkarnie niszczą ład moralny, w który zostaliśmy wyposażeni od Chrztu Polski i jednocześnie dokonuje się wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych, naruszając równowagę gospodarczą i suwerenność Narodu. Polska gospodarka uległa całkowitej degradacji i dewastacji, czego dobitnym  przykładem jest sytuacja w sektorze energetycznym i forsowanie groźnej perspektywy instalowania elektrowni jądrowych. 

Widoczne są szkodliwe zmiany dla polskich rolników w prognozach Wspólnej Polityki Rolnej, albowiem po kryzysie finansowych zbliża się kryzys żywnościowy i brak jest narodowej polityki rolnej oraz jakiegokolwiek realnego planu i strategii państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. 

W tym miejscu podać należy, że już ponad milion hektarów ziemi rolniczej pozostaje w rękach cudzoziemców na podstawie umów dzierżawy, która to ziemia przejdzie w obce ręce bez przetargów po 2016 roku.


Ponadto, stwierdzić należy, że od dnia 1 lutego 2009 r. wydano: 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych i termalnych, 16 koncesji na wydobywanie rud: cynku, ołowiu, miedzi oraz siarki i soli. Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Razem stanowi to 394 koncesji na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce, co jednocześnie oznacza zniszczenie kilkaset tysięcy 

hektarów ziemi rolniczej, na której wytwarzana była zdrowa polska żywność. Nadszedł już czas mobilizacji i wspólnego działania, by położyć kres ciągłym aferom i rozkradaniu dóbr narodowych, które gromadzili w pocie czoła nasi przodkowie – spadkobiercy ojcowizny i prawowici właściciele polskiej ziemi.

    Obecny układ władzy wymaga rozliczenia, albowiem z takim bagażem zdrady, korupcji, złodziejstwa i zbrodni nie da się zbudować teraźniejszości ani przyszłości naszej Ojczyzny.

    Wierzymy w głęboki sens deklarowanej współpracy, zaś miarą zaangażowania w zmianę aktualnej sytuacji niech będą słowa Wincentego Witosa, że w najtrudniejszych czasach polska wieś zachowała trzy nadrzędne na naszej Ojczyzny wartości: wiarę, ziemię i narodowość.

    Jednocześnie deklarujemy poparcie wszystkich protestów w obronie polskiej ziemi i zakazu wyprzedaży ziemi cudzoziemcom, a w szczególności poparcie protestów rolników wielkopolskich z terenu  Krobii Wlkp. przeciwko planowanej lokalizacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, która doprowadzi do zniszczenia kilku tysięcy gospodarstw rodzinnych.

Podpisali :

 

- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Prezes Kazimierz Chorzępa;

- Przymierze Narodu Polskiego – Prezes Ryszard Henryk Kozłowski;

- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi – Pełnomocnicy Wieńczysław Nowacki, Zbigniew Gała, Antoni Grzebisz;

- NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Wielkopolska – Ryszard Majewski;

- Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” – V-ce Prezes Jan Piwowarski;

- Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO – Przewodnicząca Anna Szmelcer;

- Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników – Pełnomocnik Karol Teliga;

- Konwent Narodowy Polski – Koordynator Adam Bednarczyk;

- Klub „Gazety Polskiej” w Poznaniu – Prezes Zenon Torz;

- Redakcja „Wolna Polska” – Redaktor Zbigniew Rutkowski.