Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Organizatorzy protestu przeciwko nadaniu przez KUL doktoratu h.c. nacjonaliście Wiktorowi Juszczence ustalili wczoraj w Warszawie, że protest w Lublinie będzie miał miejsce we wtorek 30 czerwca 2009 r., czyli na dzień przed planowana uroczystością wręczenia owego doktoratu. W ramach protestu odbędzie się konferencja prasowa dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych. Odbędzie się też sesja popularno-naukowa, poświęcona ludobójstwu Polaków, Żydów i Ormian na Kresach Wschodnich, dokonanemu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Armię Powstańczą oraz SS Galizien.

W czasie konferencji i sesji przedstawione zostana materiały ukazujące gloryfikację zbrodniarzy wojennych, dziejącą się w ostatnich latach na Ukrainie. Przedstawiona zostanie także rola jaka w tym haniebnym procederze odgrywa prezydent Juszczenko, jeden z najbradziej fałszywcyh przyjaciół jakie go Polska w ostatnim czasie miała.

Co do uroczystości z doktoratem, to odbędzie się ona najprawdopodobniej na Zamku Lubelskim, który tak jak ostatnio Wawel zostanie przekształcony w twierdzę dla polskiego i zagranicznego establishmentu. Po raz kolejny więc hasło: "Tu stoi Polska, a tam ZOMO" stanie sie znów aktualne. Niestety!

Osoby, które chciałyby się włączyć do protestu proszę o kontakt osobisty lub e-mailowy ze mną. Organizatorzy będą wdzięczni za wszelką formę pomocy.

Informacje o całej sprawie będę systematycznie zamieszczać na swojej stronie internetowej.  

Za: http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=1858Protestują także Polacy z Australii   
 

Ciiągle nadsyłane są kolejne poparcia dla protestu, także od Polonii.

W dniu 6 czerwca 2009 w Ośrodku Jana Pawła II w Canberze odbył się XLI Zjazd delegatów organizacji członkowskich Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej, na który przyjechali delegaci z 17 organizacji, dysponujący łącznie 65 mandatami.

W piątek 5 czerwca w Klubie Orła Białego, w godzinach wieczornych, odbył się tradycyjny raut dla delegatów i zaproszonych gości, na którym wręczono specjalne medaliony Rady Naczelnej zasłużonym działaczom polonijnym.

W sobotę 6 czerwca o godz. 9 rano prezes RN Andrzej Alwast otworzył i zagaił obrady, witając delegatów oraz specjalnych gości, ambasadora RP Andrzeja Jaroszyńskiego i konsula generalnego Ryszarda Sarkowicza. Na przewodniczącego Zjazdu jednogłośnie wybrano Krzysztofa Łańcuckiego. Na asesorów wybrani zostali pp. Paweł Potapowicz i Edward Szczepański. Funkcje protokólantek przyjęły panie Halina Zobel – Zubrzycka i Wanda Horky. Następnie przewodniczący poprosił ambasadora i konsula generalnego o zabranie głosu, poczym przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęty został z drobną poprawką. Po odczytaniu i przyjęciu protokółu 40 Zjazdu, przewodniczący zawiesił Zwyczajny Zjazd i otworzył, wymagany prawnie, Zjazd Specjalny w celu uchwalenia dwu poprawek do Statutu RN. Poprawki zostały przyjęte z 6 głosami wstrzymującymi się.

Do Zjazdu zgłoszone zostały dwa wnioski specjalne. Pierwszy zgłoszony przez Janusza Rygielskiego aby Prezydium zwróciło się do Australian Dictionary of Biography z propozycją (żądaniem) uzupełnienia informacji o Pawle Strzeleckm biogramem opracowanym przez p. Lecha Paszkowskiego, (na co wyraził zgodę). Wniosek przeszedł jednogłośnie.

(Drugi wniosek aby Zjazd wystąpił z protestem do rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przeciw propozycji nadania prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence doktorat honoris causa, z okazji rocznicy podpisania Unii Lubelskiej, przeszedł z jednym głosem wstrzymującym się. W uzasadnieniu wniosku jego autor podkreślił, że prezydent Juszczenko jest zagorzałym zwolennikiem uznania band UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) które odpowiedzialne były za zamordowanie około 100 tys. Polaków na Wołyniu, za regularne narodowo – wyzwoleńcze wojsko ukraińskie.

Zjazd przyjął dezyderat Eugeniusza Bajkowskiego w sprawie utworzenia przy Radzie Naczelnej pionu informacyjnego szybkiego reagowania na różne dezinformacje i pomówienia w australijskich mediach na tematy polskie. Sprawa jest szczególnie pilna ze względu na zbliżającą się 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Zjazd zakończył się około godz. 16 odśpiewaniem hymnu narodowego. Po kolacji nastąpiły długie „rodaków rozmowy”, które przeciągnęły się do późnej nocy.

W niedzielę 7 czerwca delegaci wzięli udział we Mszy św. celebrowanej przez ks. Henryka Zasiurę T.Chr. Po Mszy i po obiedzie delegaci zaczęli się rozjeżdżać do swoich stanów.

Zbigniew Sudułł

Za: http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=1859
Źródła nie znaleziono