Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wszystkie obecne kryzysy są albo wytworami propagandowej fantazji, lub z premedytacją wdrożone w rzeczywistość przez globalistów.

Toczona obecnie wojna światowa jest swoistym ewenementem w dziejach Ludzkości. Jest to konflikt hybrydowy, którego główną broń stanowią zastrzyki „szczepionki” administrowane całej globalnej populacji przy pomocy przymusu pośredniego. Atak na Ludzkość prowadzony jest też przy pomocy innych środków „kryzysowych”, jak na przykład zaburzenia dostaw towarów, „problemy” ekologiczne, „niedostatki” energetyczne, itd.

Przy czym truizmem jest stwierdzenie, że wszystkie one są albo wytworami propagandowej fantazji, lub z premedytacją wdrożone w rzeczywistość przez globalistów.

Dla przykładu, rabunkowa globalna gospodarka, za którą odpowiada „elita finansowa”, polega ni mniej ni więcej tylko na przetwarzaniu zasobów Matki Ziemi na tandetne produkty rodem z Chin, czyli odpadki i zanieczyszczenia.

Jednakowoż, miast ograniczyć masowe wytwórstwo tandetnych produktów jednorazowego użytku, na korzyść towarów wysokiej jakości, które mogłyby służyć użytkownikom przez wiele lat, ograniczając zapotrzebowanie, a tym samym szkodliwą dla środowiska naturalnego produkcję, proponuje się…. zlikwidować hodowlę krów, które pyrkają szkodliwymi ekologicznie gazami. To nie żart! Zresztą ludzie również wydzielają gazy podobnej kompozycji, stąd zapewne pomysł „depopulacji”, czyli wyrażając się kolokwialnie wymordowania większości mieszkańców globu. O swych planach od lat bez ogródek publicznie informują najbardziej elokwentni zbrodniarze „Kill” Gates i Klaus Schwab.

Pomimo to nikt ze strony atakowanej Ludzkości nie artykułuje całego kontekstu obecnej sytuacji, czyli faktu rozpętania przez diaboliczną oligarchię finansową i jej siepaczy stanowiących „elity” poszczególnych państw, agresji na człowieka!

Szczegółowe omawianie kompozycji „szczepionek” i ich zabójczych efektów, demaskowanie innych zbrodni i mistyfikacji, dokonywanych na globie i jego mieszkańcach, na niewiele się zdadzą, bez jasnej konstatacji faktu totalnej agresji w ramach hybrydowej wojny światowej. Bez publicznej deklaracji powyższego przez wszystkich sprzeciwiających się tej zbrodni, otumanione i bezwolne masy, nadal będą biernie wykonywać polecenia „władz”, uznając je ciągle za autentycznych swoich reprezentantów. Utrzymywanie się takiego paradygmatu umożliwia oligarchii i jej zausznikom na wszystkich szczeblach władzy, prowadzenie jednostronnej wojny z Ludzkością, bez obawy o odwet ze strony ofiary.

Dopóki obywatele nie skonstatują tej prawdy i nie obrócą się przeciw swoim władcom, dopóty kontynuowana będzie zagłada Ludzkości i całego świata.

Sprawstwo kierownicze przynależy do diabolicznej oligarchii, która w swym obłędzie podcina gałąź na której również siedzi. Na jej usługach znajdują się administracje praktycznie wszystkich państw świata i jako takie stanowią pierwszą tyralierę ataku, którą należy zwyciężyć zanim uda się unieszkodliwić sprawców kierowniczych.

Rozgrywające się już na naszych oczach załamanie zdrowotne wyszczepionych ofiar reżimów „przodujących” państw, daje unikalną możliwość otwarcia oczu otumanianym masom.

Zaczynający się celebracją Wszystkich Świętych okres chrześcijańskich świąt, rozjusza i pobudza do agresji szatana i jego zauszników we „władzach” i niestety „hierarchów” KK z nimi otwarcie już współpracujących. Należy pamiętać, że od owocnego wykorzystania tego momentu zależy los całej Ludzkości.

Ignacy Nowopolski

https://drnowopolskiblog.neon24.pl/

Za: https://marucha.wordpress.com/2021/10/30/iii-wojna-swiatowa-wkracza-w-decydujaca-faze/