Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Negowanie różnic płci przez środowiska feministyczne i homoseksualne rozbija tradycyjny model rodziny – stwierdził 14 czerwca w podpoznańskich Tulcach wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki.

– Mężczyzna może zrozumieć własną męskość i realizować powołanie w nią wpisane tylko poprzez relację do kobiety, a kobieta przez relację do mężczyzny. Poważną przyczyną kryzysu obecnego czasu w tej materii jest ucieczka od prawdy o ludzkiej płciowości – mówił hierarcha w kazaniu do uczestników Archidiecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieży Męskiej.

Zdaniem metropolity poznańskiego, zjawisko to „jest w jakiejś mierze ubocznym efektem nacisku ze strony ruchów feministycznych i homoseksualnych”, ale – jak ostrzegał – „zacieranie dwoistości płci, zamiast wspierać, powoduje zgubne konsekwencje na różnych poziomach”.

– Walczące feministki próbują osiągnąć równouprawnienie płci przez uczynienie z kobiety kopii mężczyzny, czyli przez zanegowanie własnej kobiecości. Nie wierzą w to, iż mogą być kochane i szanowane przez mężczyzn jako kobiety. Usiłują więc realizować siebie w taki sposób, jakby były mężczyznami – ubolewał abp Gądecki.

Wiceprzewodniczący Episkopatu tłumaczył dalej, że „z kolei aktywiści z kręgów homoseksualnych usiłują negować potrzebę bliskich więzi z kobietą dla rozwoju człowieka, ponieważ z różnych względów bez terapii nie są zdolni do takich więzi”.

– Nauka o człowieku, która chciałaby wspierać równouprawnienie kobiety wyzwalające ją od wszelkiego determinizmu biologicznego, w rzeczywistości zainspirowała ideologie, które promują podważanie wartości rodziny tworzonej przez ojca i matkę, zrównanie homoseksualizmu z heteroseksualizmem, nowy model seksualności wieloforemnej – powiedział abp Gądecki.

Wskazywał, że „duchowość mężczyzny jest istotnym dopełnieniem duchowości kobiety”, a „płeć męska nie jest dla kobiet przeciwna, czy nawet nie jest odmienna, ale jest dopełniająca” i „dlatego piękno męskiego ducha ujawnia się dopiero w relacji miłości i oddania się kobiecie – i odwrotnie”.

– Rozważania o męskości jedynie przez mężczyzn z jednoczesnym unikaniem rozważań o kobiecości, jak też zainteresowanie przez kobiety własną kobiecością przy lekceważeniu refleksji dotyczącej męskości, owocuje egocentrycznym koncetrowaniem się na własnych potrzebach i oczekiwaniach, a zaniedbywaniem pragnień i oczekiwań płci uzupełniającej – zaznaczył hierarcha.

Metropolita poznański przypomniał uczestnikom pielgrzymki naukę Kościoła, według której „mężczyzna zostaje zobowiązany do budowania trwałego związku z kobietą i podejmowania z nią odpowiedzialności”.

Źródło: KAI

Za: http://www.piotrskarga.pl/ps,3707,2,0,1,I,informacje.htm