Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zjednoczeni Polacy

Rządy pokolenia solidarności skostniały. Brakuje wizji, brakuje wiedzy, brakuje sił, brakuje przywództwa. Liderzy obecnych głównych sił politycznych otoczyli się kamarylami skutecznie wykluczającymi powiew świeżości i młodości. Mierni, ale wierni zazdrośnie strzegą swojej pozycji, funkcji i dochodów. Odrzucają wszelką inicjatywę płynącą ze strony sympatyków, w szczególności młodego pokolenia.

Dla utrzymania się na scenie politycznej główne siły polityczne stosują starożytną zasadę divide et impera, dziel i rządź. Cztery partie zmonopolizowały władzę. Nie mając wizji przyszłości uwikłują Polaków w spory zastępcze. Prowokują, rozpalają emocje, jątrzą i judzą jednych przeciwko drugim.

Czas skończyć z chocholim tańcem.

W dniu 8 maja 2011 r. Ruch Wolność i Godność oraz Unia Polityki Realnej zawarli deklarację programową.

Ruch Wolność i Godność jest pierwszym przedsięwzięciem politycznym młodego pokolenia, które ze świata Internetu zaczyna działalność realną z misją i szczegółowym programem. Unia Polityki Realnej jest jedną z najstarszych partii politycznych w Polsce pielęgnującą wartości konserwatywno-liberalne.

W „Deklaracji 8 maja” strony dokonały kategoryzacji celów programowych. Wskazały, jakie są idee wspólne oraz gdzie występują różnice. Na bazie wspólnych celów strony zadeklarowały współpracę bez względu na sytuację polityczną. Wyartykułowane różnice nie są powodem do waśni, a wyrazem uznania dla odmiennych poglądów, które w ostateczności będą oceniać wyborcy.

Formuła „Deklaracji 8 maja” wykluczyła rozpoczynanie współpracy od bezpłodnych kłótni o nazwy, stołki, parytety i listy wyborcze. Wyklucza to wszystko, co rozbijało wszystkie dotychczasowe próby integracji mniejszych i większych partii, organizacji oraz środowisk centrowych i prawicowych.

Skupienie się u zarania na sprawach programowych pozwala do włączenia się do wspólnej pracy dla Polski wszystkich wykluczonych dotąd przez istniejący system polityczny. Więź programowa ułatwia nie tylko nawiązanie kontaktu, ale również jest zaczynem nieantagonistycznej współpracy w przyszłości. Łączymy, nie dzielimy!

„Deklaracja 8 maja” jest otwarta dla wszystkich sił politycznych i społecznych w Polsce i tych parlamentarnych i pozaparlamentarnych. Jej konstrukcja prawna ułatwia integrację programową na zasadzie działania sieci społecznościowej. Jej celem jest bowiem budowa więzi społecznych w dotychczas podzielonym środowisku centroprawicy.

Centroprawica ma historyczną misję. Stanie do niej silna i merytorycznie przygotowana programowo, jak nigdy dotąd. Deklaracji 8 maja patronuje św. Stanisław ze Szczepanowa, którego cuda zapowiedziały zjednoczenie Polski na przełomie XIII i XIV w. po rozbiciu dzielnicowym. Przed Polską ponownie stoją wielkie wyzwania.

Wszystkich patriotów zapraszamy do współpracy.

Tomasz Urbaś

Za: http://urbas.blog.onet.pl/