Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Decyzje rządu

30 października 2012 r.

Służba w NSR ma być bardziej atrakcyjna

Rząd przyjął założenia do ustaw, które usprawnią organizację i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Nowe regulacje powinny zachęcić do pełnienia obowiązków w ochotniczej służbie wojskowej oraz podnieść efektywność wykonywania zadań służbowych. Rezultatem wprowadzanych regulacji ma być także prostszy proces administrowania rezerwami osobowymi, który stanowi główny element ich przygotowania na czas mobilizacji i wojny, a także bardziej racjonalne wydatkowanie środków na uposażenia tej grupy żołnierzy.

Proponowane rozwiązania zasadniczo odnoszą się do kwestii naboru i uzupełniania stanowisk służbowych do Narodowych Sił Rezerwowych, szkolenia żołnierzy rezerwy oraz systemu motywacyjnego i zachęt do służby oraz podnoszenia kwalifikacji przez żołnierzy rezerwy w ramach NSR. Zmiany dotyczą również relacji z pracodawcami, organizacjami społecznymi o charakterze proobronnym i innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą na rzecz kształtowania i wykorzystania NSR.

Wszystkie decyzje Rady Ministrów z dnia 30 października 2012 r.

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/sluzba_w_nsr_ma_byc_bardziej_a,11494/


 WYSŁUCHAJ od 14 min.