Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kongres Stanów Zjednoczonych
Waszyngton, DC 20515

29 czerwca 2015

Szanowny Pan
John F. Kerry
Sekretarz Stanu
Departament Stanu Stanów Zjednoczonych
Waszyngton, DC 20520

Szanowny Panie Sekretarzu:

Mając przed oczyma obchody ostatniego Dnia Pamięci o Holokauście, podczas którego różne społeczności w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie upamiętniały sześć milionów Żydów, którzy zginęli w Holokauście, chcemy wyrazić nasze zdecydowane poparcie dla sprawy restytucji żydowskiej własności komunalnej, prywatnej i pozostawionej bez spadkobiercy w Europie Środkowej i Wschodniej.
Bezprecedensowa grabież majątku żydowskiego była głównym aspektem Holokaustu. Siedemdziesiąt lat po Holokauście i dwadzieścia pięć lat po upadku Żelaznej Kurtyny, znaczny odsetek dawnej własności żydowskiej, nieruchomości skonfiskowanych przez nazistów i ich kolaborantów podczas Holokaustu, nie został zwrócony, ani nie zrekompensowano jego wartości prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom.
Deklaracja Terezińska z 2009 roku w sprawie mienia okresu Holokaustu i zagadnień z tym związanych, którą Stany Zjednoczone zaaprobowały, stwierdza, że „ochrona praw własności jest istotnym elementem społeczeństwa demokratycznego i rządów prawa” i uznaje „wagę restytucji lub kompensacji mienia skonfiskowanego w związku z Holokaustem podczas trwania Holokaustu pomiędzy 1933 a 1945 rokiem”. Deklaracja podkreśla również „znaczenie przywrócenia wspólnotowej i religijnej własności nieruchomości celem ożywienia i rozwoju życia żydowskiego, zabezpieczenia jego przyszłości, wspierania potrzeb socjalnych tych, którzy przeżyli Holokaust (Shoah), oraz popierania wysiłków na rzecz zachowania żydowskiego dziedzictwa kulturowego.”

Niestety, wiele państw, które zaakceptowały tę deklarację nie przeprowadziło w pełni restytucji żydowskiego mienia komunalnego, prywatnego i pozostawionego bez spadkobierców. Polska, która była domem dla najliczniejszej społeczności żydowskiej przed Holokaustem, nie ustanowiła prawa dotyczącego własności prywatnej. Inne kraje, w tym Chorwacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia i Serbia wciąż nie w pełni zadośćuczyniły obowiązkowi restytucji mienia.
Uznajemy, że pozytywne działania związane z restytucją komunalnej, prywatnej i bezpotomnej własności odebranej Żydom, w niektórych z tych i w innych krajach, zostały podjęte, ale postęp, w przeważającej ich liczbie, jest w najlepszym wypadku powolny. Gros tego postępu jest bezpośrednim rezultatem ponadpartyjnego poparcia dla tej kwestii w całej Administracji i w Kongresie. Doceniamy Pańskie zaangażowanie w tej sprawie i zaangażowania poprzednich Sekretarzy Stanu, jak również wsparcie naszych ambasadorów w całej Europie. Musimy również pochwalić wzorową pracę Specjalnego Przedstawiciela ds. Holokaustu Nicholasa Deana i jego poprzedników w Biurze ds. Holokaustu w ciągu ostatnich 15 lat, a także działania pod kierownictwem Specjalnego Doradcy ds. Holokaustu, ambasadora Stuarta Eizenstata, wszyscy oni doprowadzili do tego, że kwestia zwrotu mienia okresu Holokaustu prawowitym właścicielom, rekompensaty zła uczynionego w czasie Holokaustu i upamiętnienia Holokaustu, stała się sprawą priorytetową dla naszej dyplomacji w Europie i na całym świecie.
Ofiary Holokaustu czekają wystarczająco długo. Poza fizyczną i emocjonalną traumą, której doznały 70 lat temu, i wpływu, jaki ta trauma odcisnęła na ich życiu, wielu spośród ocalałych z Holokaustu w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, żyje w ubóstwie, mając świadomość tego, że własność, którą skradziono im i ich rodzinom pozostaje w rękach rządów i prywatnych właścicieli, którzy nie mają do tego tytułu. Nadszedł czas, aby rządy te przeprowadziły legislacje, które zapewnią znaczącą i szybką możliwość wystąpienia z roszczeniami, bezstronnego ich rozpatrzenia, oraz zwrotu własności lub jej kompensaty w odpowiedni sposób.
Jak dawaliśmy temu wyraz w całym 2015, roku 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia obozów koncentracyjnych, zapewniamy o naszym zaangażowaniu we współpracę z Panem, z naszymi ambasadorami, i z Biurem Specjalnego Przedstawiciela ds. Holokaustu, w uzyskaniu właściwego rozwiązania kwestii restytucji mienia ofiar Holokaustu z naszymi współpracownikami w Europie.
Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby mówić głośno o tej sprawie i dążyć do podnoszenia jej w kontaktach z naszymi sojusznikami w Europie, i zachęcamy Pana do tego samego, tak, abyśmy mogli wyrazić nasz zjednoczony głos na rzecz sprawiedliwości dla ocalonych i ich rodzin bez dalszej zwłoki.

Dziękujemy Panu za uwagę poświęconą tej ważnej kwestii. Oczekujemy na Pańską odpowiedź.

Z poważaniem

Kongresmeni:

Partia Demokratyczna: Joseph Crowley, Theodore Deutch, Grace Meng, Alan Lowenthal, Carolyn Maloney, Sean Patrick Maloney, Mark DeSaulnier, Steve Cohen, Brad Sherman, Sander Levin, Judy Chu, Charles Rangel, Susan Davis, Nita Lowey, Kathleen Rice, Albio Sires, Ted Lieu, Patrick Murphy, James P. McGovern, Derek Kilmer, Lois Frankel, Jose E. Serrano, Eric Swalwell, Alcee Hastings, David Cicilline, Jerrold Nadler, Steve Israel, Debbie Wasserman Schultz, Frederica Wilson, Juan Vargas, Bill Pascrell, Marc Veasey.

Partia Republikańska: Leonard Lance, Chris Smith, Jeff Fortenberry, Bob Dold, Bill Johnson, Tom Price, Lee Zeldin, Trent Franks, Brett Guthrie, Randy Weber, Curt Clawson, Dan Newhouse, Bob Latta, Ron DeSantis.

Tłum. Adam Śmiech

Za:http://www.jednodniowka.pl/news.php