Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
"Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwanie narodu od religii i od Kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu"
- Roman Dmowski "Kościół , Naród i Państwo" 1927r.

"Rozdział Kościoła od państwa może wyjść na dobre Kościołowi, jest jednak zgubny dla państwa, gdyż wydaje je na łup czystego makiawelizmu."
-Nicolas Gomez Davilla

"By uczynić z ludzi niewolników, należy im wmówić, że wszystkie problemy, to problemy społeczne"
-Nicolas Gomez Davilla

"Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa."
- Roman Dmowski

"Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana."
-Jan Paweł II

"Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm."
- Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

"Według wszystkich zdolny do rządzenia - dopóki nie zaczął rządzić."
-Tacyt (Publius Cornelius Tacitus)

"Święta miłości kochanej ojczyzny Czują cię tylko umysły poczciwe..."
-J.E. ks. biskup Ignacy Krasicki

"Ekstremizm w obronie wolności nie jest żadnym występkiem, a umiarkowanie w dążeniu do sprawiedliwości nie jest żadną cnotą."
- Dawid King

"Prawda nieraz jest bardzo trudna do ustalenia, ale nigdy nie jest tak niedostępna jak wówczas kiedy jest niewygodna. "
- prof. Iwo Cyprian Pogonowski
( w artykule: Jedwabne Polityka przeproszeń i skruchy - oszczerstwa zapłatą za bohaterstwo)

"Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć."
- Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

"-Faktem jest, że nawet większość ludzi wykształconych, słabo sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje za kulisami demokracji fasadowych w USA i UE. Obecny kryzys gospodarczy jest spowodowany przez lichwiarski charakter dzisiejszego kapitalizmu."
- prof. Iwo Cyprian Pogonowski ( w artykule: Lichwiarski kapitalizm)

"W świecie wcale nie dzieje się aż tak źle, uwzględniając, kto nim rządzi." - ?

"Jestem Polakiem - to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi, niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno."

-Roman Dmowski "Myśli nowoczesnego Polaka" ( 1903r.)."

"Polak miłujący Boga i Ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed Bogiem."

- ks. Jerzy Popiełuszko; 30.01.1983r

"Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro - Ojczyznę."

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

"Najważniejsze to być człowiekiem odpowiedzialnym za swoje czyny, a więc za swoje poznanie, za swoje działanie i za swoje życie, bo człowiek rodzi się w czasie, ale żyje na wieczność. Dzisiaj robi się wszystko, aby tę drugą partykułę: "żyje na wieczność", wyrzucić ze świadomości człowieka."

- o. prof. dr hab. M.A. Krąpca

"Rządy kierowane przez nie-wybieranych i nieodpowiedzialnych biurokratów, których nie możecie ani wybierać, ani usunąć."
- Roger Helmer
(Brytyjski deputowanym do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Konserwatywnej, do Polaków o rządach Brukseli)

Aldous Huxley, autor klasycznej antytotalitarnej książki ''Nowy Wspaniały Świat'', wyjaśnia, że w idealnym systemie totalitarnym władcy nie muszą stosować przymusu, aby kontrolować populacje, gdyż sami poddani lubią swoje poddaństwo. W idealnym państwie totalitarnym Huxley'a społeczeństwo jest kontrolowane poprzez wykorzystanie seksu, narkotyków, niewyszukaną rozrywkę, slogany oraz zaspokajanie sztucznie tworzonych zachcianek.

''Amerykańska demokracja przetrwa do czasu, kiedy Kongres odkryje, że można przekupić społeczeństwo za publiczne pieniądze''.
- Clerel de Tocqueville ( Democracy in America )

" Rodzaj zysku usprawiedliwia kupca lub oskarża: istnieje bowiem i uczciwy zysk i haniebny".
- Papież Leon Wielki

''Do najgłówniejszych zadań należy szerzenie przywiązania do państwa czy tradycji i idei państwowej narodu, obrona instytucji, stanowiących o odrębności i samoistności jego politycznego bytu, pogłębienie poczucia jedności i ciągłości bytu narodowego, jego związku z przeszłością, która naród stworzyła, uczyniła z niego zwartą całość duchową.''
- Roman Dmowski ( R. Dmowski, Pisma, Tom IX )

''Zło samo z siebie siły twórczej nie wytwarza i jest pod tym względem jałowe. Runęłoby też od razu w gruzy, gdyby mu się nie powiodło wyprowadzić w pole odpowiedniej ilości bezinteresownych, którzy naiwnie uwierzą, że chodzi o dobro.''
- Feliks Koneczny

"Wielki naród, jak już było gdzie indziej powiedziane, musi nosić wysoko sztandar swej wiary. Musi go nosić tym wyżej w chwilach, w których władze jego państwa nie noszą go dość wysoko, i musi go dzierżyć tym mocniej, im wyraźniejsze są dążności do wytrącenia mu go z ręki."
– Roman Dmowski"

Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie by polityka najbardziej zbawienna, najwyraźniej odpowiadająca interesowi narodowemu, miała cały naród za sobą."
– Roman Dmowski

"Tradycja naszych powstań i polityki powstańczej nie sprzyjała dojrzewaniu politycznemu ludzi i ci, co na tej tradycji kształcili swe pojęcia, nie mogli rozumieć polityki jako czynności, która sobie stawia jasny, konkretny cel i wybiera do niego odpowiednie drogi."
- Roman Dmowski

"Bezczynność polityczna nigdy nie uwalnia od odpowiedzialności za klęski spadające na naród z powodu czynów niedojrzałych i lekkomyślnych, bo wtedy jest się odpowiedzialnym za to, że się w ważnej chwili dziejowej nic nie robiło".
- Roman Dmowski

"Czy ktoś chce czy nie - niepodległość zawdzięczamy głównie Romanowi Dmowskiemu. To On, wiązał sprawę Polską z ententą, dzięki temu byliśmy na Konferencji Pokojowej - a Piłsudski chciał wiązać sprawę Polską z Niemcami - gdyby tak się stało - po wojnie Polska byłaby w obozie państw pokonanych, a nie zwycięskich. "
- cytat ze strony OWP

"Gigantyczna skala tragedii Narodu Polskiego jest w karykaturalny sposób pomniejszana przez żydowski ruch roszczeniowy i takich pisarzy jak J.T.Gross i Jerzy Kosiński."
- prof. Iwo Cyprian Pogonowski

"Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska była Polską! Aby w Polsce po polsku się myślało!"

- Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński

"Inaczej niż życie, śmierć nie może zostać człowiekowi odebrana i dlatego możemy uważać ją za dar Boga."
- Seneka

"Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei."
- Św. Augustyn

"Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej."
- Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński

"Jedną z korzyści naszego obecnego położenia, tego niesłychanego ucisku, w którym żyjemy, tego rozćwiartowania politycznego, przy silnym poczuciu narodowej jedności, jest większa, niż u innych narodów konieczność zastanawiania się nad istotą narodowego bytu, nad znaczeniem więzi narodowych, nad rozległością narodowych zadań i obowiązków. Żaden naród nie ma tylu co my pobudek do zwracania swej myśli w tym kierunku. Dzięki temu wydaliśmy swego czasu poezję patriotyzmu, jakiej żaden naród nie posiada, poezję, której siła i głębokość uczucia miłości ojczyzny nie znajduje w żadnym piśmiennictwie przykładów sobie równych."

- Roman Dmowski
"Myśli nowoczesnego Polaka"

"Ale wiemy i to, że wśród narodu naszego jest wiele jednostek szlachetnych i silnych, które na rozmaitych stanowiskach pracują w odosobnieniu dla tej samej, co nasza, sprawy i w ten sam, co my, sposób. Tym wszystkim posyłamy braterskie pozdrowienie i wzywamy do energii i wytrwania. Rozszerzając zakres swej działalności, spotkamy się kiedyś, by iść razem po tej drodze, z której się nikomu nie wolno cofać i na której czeka pewne zwycięstwo."
-Roman Dmowski ''Nasz patriotyzm'' (1893r.)

"- chodzi mi o dalszą pracę dla Narodu w przekonaniu, że służba dla Rzeczypospolitej Kapłaństwem jest a nie kramem, w którem o zarobku myśleć przystało."
- Ks. Bp Władysław Bandurski (Biskup Legionów)

"Nie drażnijcie ofiary, która sama się pcha w nasze ręce. Zawierzcie mej metodzie, ja wam dostarcze wschodnie landy w taki sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostali europejczykami."
-Gerhard Schroeder
(na spotkaniu z ziomkostwami)

"Za warunek dobrej polityki w cywilizowanym świecie uważam szacunek dla indywidualności i aspiracji narodów, nawet gdy chodzi o wrogów, i sprawiedliwą ocenę ich dążeń i działań."
- Roman Dmowski

"Zorganizowany należycie naród jest potęgą, której nic na świecie przeciwstawić się nie zdoła. Wobec tego organizacja narodowa ma obowiązek działać uczciwie i otwarcie. Tylko obozy, działające przeciw narodowi i jego dobru, mają potrzebę uciekania się w walce o swe cele do środków nikczemnych - do kłamstwa, obłudy, oszczerstwa, nawet do skrytobójstwa."
- Roman Dmowski

"Polacy będą mądrzy albo ich nie będzie."
- Kardynał Stefan Wyszyński