Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
"Tylko zryw narodowy ma podstawy zmienić to co nam wyznacza poprawność polityczna. Drogą osiągnięcia sukcesu w tym kierunku to narodowo – radykalna praca od podstaw wśród społeczeństwa i aktywny udział w życiu lokalnym. Tylko wyłącznie oddolne działania edukacyjne dają podstawy do osiągnięcia ogólnonarodowego zrywu niepodległościowego."

Wydział Narodowo – Radykalny Obozu Wielkiej Polski

1. Nie podejmujemy jałowej dyskusji z elementem anarchistyczno – lewackim oraz politycznie poprawnym.

Dyskusja z powyższym elementem nie ma żadnego sensu, gdyż w żaden sposób nie podnosi rangi Polski do statusu narodowego państwa przez retorykę anarchistyczno – wywrotową czy politycznie poprawną, gdzie suwerenność zamienia się na poddaństwo państwowe wobec międzynarodowych instytucji. Obecny system zezwala z jednej strony na anarchizm i komunizm, z drugiej strony wprowadzając cenzurę poprawności politycznej na odradzający się nacjonalizm polski w jego katolickim dobrym znaczeniu.

2. Zastąpienie obecnego systemu, władzą Narodu. Przywróceniem tożsamości i suwerenności narodowej i wzniesienie od fundamentów Wielkiej Polski.

Tylko zryw narodowy ma podstawy zmienić to co nam wyznacza poprawność polityczna. Drogą osiągnięcia sukcesu w tym kierunku to narodowo – radykalna praca od podstaw wśród społeczeństwa i aktywny udział w życiu lokalnym. Tylko wyłącznie oddolne działania edukacyjne dają podstawy do osiągnięcia ogólnonarodowego zrywu niepodległościowego. A następnie budowy Estado Novo.

3. Wypowiedzenie wojny nędzy i ubóstwu. Dostęp do bezpłatnego szkolnictwa, opieki zdrowotnej. Podniesienie rangi robotnika do statusu dobrze zarabiającego, pracującego na dostatnią emeryturę. Zlikwidowanie umów śmieciowych i innych pasożytniczych umów o prace. Powrót do zawodówek, przy jednoczesnym dostosowaniu większości kierunków na studiach wyższych do zapotrzebowania rynku pracy. Wprowadzenie bardziej przejrzystych przepisów podatkowych i administracyjnych. Politykę prorodzinną, pomoc dla rodzin wielodzietnych

Wielka Polska – to Polska sprawiedliwa dla każdego Polaka. Budując Wielką Polskę budujemy zamożne społeczeństwo. Jedno z drugim jest na tyle zintegrowane że oba składniki są nieodzowne. Nie ma drogi okrężnej na skróty lub ominięcie gdyż w dłuższej perspektywie budowla państwa może ulec degradacji ideowej.

Tylko idea gospodarcza oparta na koncepcji ustroju wypracowanej przez katolicyzm daje szanse na równy i zrównoważony rozwój solidarności zawodowej czyli współpracy kapitału i pracy nie pomijając przy tym własności prywatnej jako podstawę ustroju społeczno-gospodarczego. Całość oddaje sens polityki prorodzinnej jako głównego składnika budowy Wielkiej Polski.

4. Zaostrzeniem kar dla szczególnych przestępstw: morderstw z premedytacją, gwałtów, pedofilii, handlu narkotykami i ludźmi.

Kodeks karny w swoim założeniu powinien bezwzględnie być skierowany przeciwko sprawcy, a nie jak jest to obecnie, przeciwko ofierze. Ciężkie przestępstwa powinny być karalne wysokimi wyrokami bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, do samej kary śmierci wyłącznie.

5. Wyeliminowaniem pasożytnictwa poprzez konfiskatę mienia winnego.

Tym którzy pragną naszym kosztem i zdrowiem dorobić się fortuny przy jednoczesnym łamaniu wszystkich praw i norm etycznych lub pragną dla swoich korzyści wykorzystać państwo kara musi być bezwzględna i stanowcza.

6. Wzmocnieniem Armii i służb odpowiadających za ochronę i bezpieczeństwo Narodu.

Przywrócenie zasadniczej służby wojskowej dla potrzeb Wojsk Terytorialnych. Wzmacnianie Sił Specjalnych i Szybkiego Reagowania. Rozwój Obronny Przeciwlotniczej i Sił Rakietowych Dalekiego Zasięgu.

Promowanie i pomoc dla sił paramilitarnych i innych organizacji promujących obronność i patriotyzm narodowy.

7. Odfałszowaniem historii i przywrócenie należytej pozycji bohaterom i męczennikom Narodu.

Pierwszy okres okupacji komunistycznej w wielu regionach kraju cechowała znacząca dominacja podziemia, zwłaszcza na obszarach poza wielkimi miastami. Aktywność podziemia istotnie wpływała na warunki pracy nowych władz i działalności komunistów po roku 1945. Żołnierze podziemia niepodległościowego w propagandzie komunistycznej okrzyknięci ‘’hitlerowcami‘’ i ‘’bandytami‘’ mają prawo do pełnej rehabilitacji i przywrócenia im pozycji bohaterów .

8. W warstwie pozytywnej z kolei inspirujemy się nauką społeczną Kościoła w szczególności zaś dążyć będziemy do tego, by prawodawstwo polskie zapewniało wychowanie chrześcijańskie młodych pokoleń.

W obecnych czasach potrzebny jest Kościół częściowo oparty na sedewakantyzmie przy jednoczesnym odrzuceniem teorii o ‘’narodzie wybranym‘’ Żydów.

Negatywny stosunek Żydów do Chrystusa Pana i Jego nauki datuje się od pierwszej chwili rozpoczęcia działalności publicznej przez Zbawiciela. Ten stan rzeczy nie uległ zmianie i po Jego śmierci i Wniebowstąpieniu. Gdy poganie tłumnie przyjmowali chrześcijaństwo – zaledwie garść Żydów, przeważnie w Jerozolimie, nawróciła się, stanowiąc owczarnię św. Jakuba. Około roku 66 Żydzi ci opuścili Jerozolimę, przenosząc się do Pelli w Zajordanii, gdzie i ślad po nich zaginął. Późniejsi chrześcijanie w Judei – to nawróceni Grecy i Rzymianie.


Osiem punktów Narodowo – Radykalnego Manifestu politycznego stanowi bazę do dalszej dyskusji, analiz i rozbudowy tematycznej aż do końcowego wypracowania gotowego programu Narodowo – Radykalnego.

Janusz Mucha

Za: http://www.owp.nazwa.pl/owp/images/stories/logo%20wnr%20owp.jpg