Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
ZPOW-640-24/10
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na podstawie art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm. 1)) w dniach 26 i 27 kwietnia 2010 r. przyjęła zawiadomienia o utworzeniu następujących komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Waldemara Pawlaka z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40;

2) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kornela Morawieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5 lok. 27;

3) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Zbigniewa Leppera z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 30 IIIp.;

4) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Marka Jurka z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Wałowa 1A;

5) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Zbigniewa Ziętka z siedzibą w Warszawie, Al. Wyzwolenia 18;

6) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 14/5;

7) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke z siedzibą w Warszawie, ul. Podskarbińska 11A;

8) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Romana Mariusza Sklepowicza z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 222;

9) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Rzemieślnicza 6;

10) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorza Napieralskiego z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6;

11) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jarosława Kaczyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 84/86;

12) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztofa Radosława Mazurskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10;

13) Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Gabriela Janowskiego z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 59 lok. 25.

Przewodniczący: Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.

 

Za:http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22826&news_id=43727&layout=1&page=text

 

 
Za: Blog - Mieczysława Zalewska