Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Gdy przechodzi się przy pomniku Józefa Piłsudskiego stojącym przy wylocie ulicy Belwederskiej, niedaleko dawnej siedziby marszałka, można na nim przeczytać napis: „Warszawa – swemu obrońcy w 1920 r.” Napis ten pochodzi z 1998 i doskonale oddaje uproszczony stan naszej świadomości na temat bitwy warszawskiej z bolszewikami w sierpniu 1920 r. W powszechnej świadomości to Józef Piłsudski niemal jednoosobowo wygrał najważniejszą bitwę w obronie polskiej niepodległości i Europy przed komunistycznym niebezpieczeństwem.

Jest to opinia krzywdząca innych bohaterów tym zmagań. Marszałek Piłsudski – nie odejmując mu żadnych zasług – nie dowodził bowiem obroną miasta. Kierując od 16 sierpnia polskim kontruderzeniem znad Wieprza, nie mógł jednocześnie dowodzić walkami na przedpolach stolicy.

W roli bezpośredniego obrońcy Warszawy wystąpił inny wybitny polski dowódca tego czasu – gen. Józef Haller.

„Błękitny generał”

Gen. Haller był weteranem ruchu harcerskiego i sokolego, dowódcą II brygady Legionów Polskich, a przede wszystkim dowódcą tzw. błękitnej armii – 100-tysięcznego wojska, które przyprowadził ze sobą z Zachodu i które stanowiło najpoważniejszą siłę uderzeniową odradzającego się państwa. Rozstrzygnęło ono losy wojny polsko-ukraińskiej latem 1919, a następnie przejęło dla Polski Pomorze. Haller dokonał wówczas symbolicznych zaślubin Polski z morzem w 1920 r. Był jednym z tych wojskowych, którzy znani byli ze swych prawicowych poglądów i z przywiązania do katolicyzmu.

hal

Latem 1920 r. wobec wielkiej kontrofensywy bolszewickiej i przełamania frontu pod Kojowem nastąpił gwałtowny odwrót Polaków. Polskie oddziały były zdemoralizowane odniesioną klęską i nie były w stanie powstrzymać rozpędzonego wroga. W tej sytuacji konieczne stało się zmobilizowanie świeżych sił, zdolnych do stawienia skutecznego oporu Armii Czerwonej.

Zadania sforsowania takiego oddziału podjął się właśnie gen. Haller, wchodzący już wówczas w skład nadzwyczajnego organu powołanego przez Sejm – Rady Obrony Państwa.

„Błękitny generał” został dowódcą Armii Ochotniczej, która miała zostać skierowana na przedpola Warszawy. Rada Obrony Państwa wzywała wszystkich zdolnych do walki Polaków do walki w obronie Ojczyzny.

Haller w swym rozkazie nr 1 wzywał „najgoręcej miłujących ojczyznę” do „walki w obronie zagrożonej wolności”. Porównywał ich do powstańców z 1863 r. i obrońców Lwowa z jesieni 1918 r. Kończył swój rozkaz charakterystycznym „Tak się pozdrawiać będziemy – Bóg z Wami”.

Gombrowicz nie ma zamiaru walczyć…

Formowanie armii rozpoczęte w początkach lipca 1920 r., w ciągu miesiąca zaowocowało zaciągiem 105 tys. świeżych i zdeterminowanych żołnierzy. W szeregi nowej armii gen. Hallera wstępowali masowo studenci, uczniowie, robotnicy i chłopi, urzędnicy, ziemianie… Kto żyw, zgłaszał się do wojska.

 

Do absolutnych wyjątków należała postawa Witolda Gombrowicza, który pisał o tym, że nie ma zamiaru walczyć.

Zaciąg wspierały wszystkie polskie partie polityczne – od endecji do socjalistów – za wyjątkiem komunistów z KPRP, którzy otwarcie sprzyjali Armii Czerwonej.

Hallerowi należy zawdzięczać kierowanie tym wielkim – niepowtarzalnym – wysiłkiem mobilizacyjnym i nadanie mu moralnej siły, która zadecydowała o determinacji, jaką jednostki ochotnicze zademonstrowały w walkach 14-15 sierpnia na przedpolach stolicy.

Symbolem tego wysiłku stał się Ks. Ignacy Skorupka, harcerz i kapelan Armii Ochotniczej. W równym jednak stopniu religijny charakter walki nadawał sam gen. Haller. Codziennie przystępował do Komunii Św. w kościele Zbawiciela na mszy o godz. 7.00, o czym wiedziano powszechnie. Pobożność dowódcy nie była na pokaz, ponieważ Haller znany był m. in. jako członek Sodalicji Mariańskiej.

Gen. Weygand – szef francuskiej misji wojskowej przybyłej w drugiej połowie lipca do Warszawy – widział w Hallerze wodza „płomiennego i stanowczego”, autentycznie mobilizującego młodzież do walki.

10 sierpnia – w przededniu decydującego starcia z nadciągającymi bolszewikami – gen. Haller objął dowództwo całego frontu północnego z zadaniem powstrzymania bolszewików pod Warszawą. Udało się to m. in. dzięki możliwości wykorzystania Armii Ochotniczej.

Religijna wiara w zwycięstwo

Witos uważał, że to dzięki Hallerowi żołnierze zyskali religijną wiarę w zwycięstwo, choć sam Haller nigdy się tym nie chwalił. Był bez wątpienia symbolem niestrudzonej woli obrony zagrożonej wiary i wolności Ojczyzny. Jednym z tych, którym w największym stopniu zawdzięczamy sierpniowe zwycięstwo nad agresywnym i brutalnym komunizmem był właśnie Józef Haller.

 

Jego konflikt z Piłsudskim zaowocował późniejszymi próbami marginalizacji znaczenia „błękitnego generała” w okresie dwudziestolecia. W okresie powojennym także starali się zamilczeć „redakcyjnego” w każdym calu bohatera. Także III RP nie oddała mu całej należnej wdzięczności.

Jego szczątki dzięki środowiskowej – a nie publicznej – inicjatywie harcerzy sprowadzono z Londynu w dodatku nie do Warszawy, lecz do Krakowa.

Gen. Haller ma dziś wprawdzie swój plac na warszawskiej Pradze, ale nie ma w Warszawie swojego pomnika. pomnika, na którym napis winien brzmieć podobnie jak na pomniku Piłsudskiego przy Belwederskiej – „Warszawa – swemu obrońcy”.

Paweł Skibiński, źródło: Fronda.pl

Józef Piłsudski i Józef Haller w czasie przeglądu wojsk powracających ze zwycięskiej operacji bitwy warszawskiej

Józef Piłsudski i Józef Haller w czasie przeglądu wojsk powracających ze zwycięskiej operacji bitwy warszawskiej

 

Za:  http://niezlomni.com/?p=17183


 Piłsudski nic dobrego dla Polski nie zrobił
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)

... w Paryżu i Błękitną Armię gen. Hallera. Dzięki zabiegom dyplomatycznym Dmowskiego na konferencji w Wersalu, Polska odzyskała Pomorze i w dużej mierze również Wielkopolskę i część Górnego Śląska gdzie ...
  Piłsudski dla dorosłych
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... Była to olbrzymia strata dla Polski, w tym też czasie w Rosji Czesi stworzyli 80.000 armię, która zapewniła Czechom sprawne odzyskanie niepodległości. Na szczęście Piłsudski nie zniszczył armii Hallera, ...
  Piłsudski nie był Polakiem-katolikiem
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... wojny światowej w rozmowie z Hallerem deklarował swoją bezwyznaniowość i ateizm. Nie było w tym nic dziwnego, ponieważ Piłsudski był przedstawicielem subkultury socjalistów deklarujących swoją pogardę ...
  Odzyskanie Niepodległości 1918
(Pamięć Walka i Męczeństwo/Pamięć Walka i Męczeństwo)
... to bunt II Brygady Józefa Hallera i jego emigrację do Francji. W tym czasie w kontrolowanej przez Niemców Warszawie powstała pełniąca funkcje rządu Rada Regencyjna. Jednak, na froncie zachodnim państwa ...
  Czego chcą od nas biedni Niemcy?
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
...  trzeba się obawiać. Jeżeli propaguje się dziś na świecie opinię, że Polacy puszczają płazem zniewagi, pomijają zemstę, to dlatego, że świat nienawidzi Gen. Józef Haller sytuacji, gdy jego prowokacje ...
  Polski Obóz Narodowy
(Myśl Narodowa/Myśl Narodowa)
... W dniu 4 października 1918 r. Polski Komitet Narodowy mianował generała Józefa Hallera wodzem naczelnym armii pol­skiej, walczącej z Niemcami.   POKÓJ WERSALSKI.   Po zakończeniu wojny, Polska, repre­zentowana ...
... cytowany wyżej Biliński czy wojskowych jak Rozwadowski, Sikorski czy Haller, dzieliły Piłsudskiego dwie sprawy a to: tajna i płatna współpraca Piłsudskiego, Sławka etc. m.in. z austriackim wywiadem ...  ...
  Henryk Pająk: Dwa pochówki - jedna hańba
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... Józefa Piłsudskiego. 15 sierpnia 1920 Polacy pod wodza Sikorskiego, Rozwadowskiego, Zagórskiego, Hallera pędzą już bolszewików do przodu, że nie nadążają za nimi czołgi francuskie Renault, kóre rozwijały ...
  W niewoli mitu PIŁSUDYZMU. Henryk Pająk
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... generał Haller, generał Zagórski i generał Sikorski nie uratowali Polski w dniach 13-16 sierpnia 1920 roku, kiedy Piłsudski uciekł do swojej konkubiny Aleksandry Szczerbińskiej i swoich z nią nieślubnych ...
... - drogami 11 listopada. Jak co roku przywołujemy nazwiska tych, którzy stanęli u początku tej drogi. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Haller, Korfanty... Żołnierze, mężowie stanu. Ci, co budowali ...
  Przypominamy - Rządy sanacji w Polsce (1926-1939)
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... organizacją wojskową i niepodległościową, że wyprawa kijowska, podjęta przez Piłsudskiego, byłaby się skończyła straszliwym pogromem Polski, gdyby nie armia ochotnicza pod wodzą Józefa Hallera, cud nad ...
  Generał Tadeusz Rozwadowski
(Pamięć Walka i Męczeństwo/Pamięć Walka i Męczeństwo)
... numerem 10.000, przedstawił gen. Rozwadowski dowódcom armii do wykonania (rozkazu!). Wśród wyższych rangą oficerów, którzy przyjęli ten plan znajdują się podpisy: J. Piłsudskiego pod nr. 1, Józefa Hallera ...
  Generał Rozwadowski - jeden z największych wodzów w naszej historii
(Pamięć Walka i Męczeństwo/Pamięć Walka i Męczeństwo)
... Rozwadowski, na żądanie aliantów, zostaje mianowany szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Następuje reorganizacja sztabu, zmiany kadrowe (gen. Józef Haller Dowódcą Frontu Północnego), zmiana metody ...
... z modlitwą na ustach, z wiarą w pomoc Bożą i z wizją obrony Częstochowy z Jasnogórską Królową Polski, Matką Bożą, której Wniebowzięcie się zbliżało" - napisał w swoim pamiętniku generał Józef Haller, ...
... święta Wniebowzięcia Matki Najświętszej (15.08). Ksiądz kardynał Aleksander Kakowski zarządził we wszystkich kościołach Warszawy całodzienną adorację Przenajświętszego Sakramentu, a generał Józef Haller ...
  „Bitwę Warszawską wygrałem ja”
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
...  Wieprza, a Józefowi Hallerowi udało się przełamać bolszewików pod Radzyminem. Potem Piłsudski uważał, że działania Hallera i Sikorskiego były niepotrzebne, ale do kogo miał pretensje? Jeśli Naczelny ...
  Jak chłopak z Woli Europę ocalił
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... gen. Haller odczytał rozkaz Naczelnego Wodza: – „Księdza Skorupkę odznaczam pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militarni V klasy”. Krzyż i stuła księdza Skorupki znajdują się w Muzeum Wojska Polskiego. Kapelan ...
  90. rocznica Cudu nad Wisłą
(Pamięć Walka i Męczeństwo/Pamięć Walka i Męczeństwo)
... w błyszczących hełmach szturmowych. Na komendę sformowali kolumnę i oni. Zjawił się ks. Skorupka i udzielił im absolucji in articulo mortis*. Nadjechał gen. Haller i przemówił krótko do wojsk. I oto ...
  Pieśni o Cudzie nad Wisłą
(Pamięć Walka i Męczeństwo/Pamięć Walka i Męczeństwo)
... ja was popieszczę. Dalej, do dzieła!... Haller, pokaż, jakeś bił się w karpackiej brygadzie, wnet się porwie nasz generał, Mochów trupem kładzie. Dalej, do dzieła!... Hej, Sikora, pogłaszcz no ...
  4 czerwca 1960 r. umiera Józef Haller
(Pamięć Walka i Męczeństwo/Pamięć Walka i Męczeństwo)
Generał Józef Haller 1873-1960 Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach koło Krakowa. W 1882 r. jego rodzina przeniosła się do Lwowa. J. Haller ukończy w tym mieście szkołę powszechną ...
... trudno w owych politycznych decyzjach znaleźć jakąś istotną sprawę świadczącą na korzyść Marszałka. Jak wspomina generał Haller, Piłsudski miał mu pewnego razu oświadczyć, że w sprawach religijnych jest ...
... we wrześniu 1918 r. siły zbrojnej powstającego państwa polskiego tzw. Błękitnej Armii naczelny wódz wojsk polskich Gen. Józef Haller w programie politycznym wyraźnie formułował dostęp do Bałtyku jako ...
  CO PIŁSUDSKI ROBIŁ W DNIACH 13-14 SIERPNIA 1920 ROKU?
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... bezpośrednio generał broni Józef Haller. (...) MARSZAŁEK PIŁSUDSKI I JEGO GRUPA W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W skład jej wchodziły 2-ga, 3-cia i 4-ta armia. Razem 9 dywizji. Gros grupy było oddalone od ...
  Zapomniane Orlęta
(Pamięć Walka i Męczeństwo/Pamięć Walka i Męczeństwo)
... Pałacu Saskim, w którym swoją siedzibę miał Sztab Generalny Wojska Polskiego. To zadecydowało, że komitet organizacyjny, w którego skład wchodzili m.in. Stefan Żeromski i gen. Józef Haller, wybrał kolumnadę ...
  Przeciw dyktaturze kłamstwa
(Państwo/Państwo)
... myśli Popławskiego i Dmowskiego, nauki Feliksa Konecznego, armii Hallera powstań śląskich i wielkopolskiego, Armii Krajowej , I Korpusu, Pancernej generała Maczka, Powstania Warszawskiego i żołnierzy wyklętych. ...
  Kundle szczekają o niepodległości
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... wcześniej przez Komitet Narodowy Polski. Nic również nie przekreśli zasług Dmowskiego związanych z organizowaniem na zachodzie polskiej siły zbrojnej w postaci Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Co ciekawe, ...
  Zastrzeżenia odnośnie Józefa Piłsudskiego
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... Staszica, późniejszych działaczy niepodległościowych: Romana Dmowskiego i generała Józefa Hallera, narodowców takich jak Tadeusz Gluziński, nieskończoną rzeszę generałów i marszałków, oraz wreszcie rzeczywistego ...
  Rządy sanacji w Polsce (1926-1939)
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... wojskową i niepodległościową, że wyprawa kijowska, podjęta przez Piłsudskiego, byłaby się skończyła straszliwym pogromem Polski, gdyby nie armia ochotnicza pod wodzą Józefa Hallera, cud nad Wisłą i zwycięstwo ...
  Książka „Bohater Radzymina”
(Pamięć Walka i Męczeństwo/Pamięć Walka i Męczeństwo)
... wypraszając zmiłowa­nie Pańskie.   Jednocześnie tworzą  się w całym   kraju armje ochotnicze na wezwanie generała Hallera, aby wszystkie  siły fizyczne   i duchowe  zmobilizować  na obronę przed zagładą ...
  Stanislaw Witkowski - Żydzi, przestańcie kłamać ! ! !
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
... o pogromach żydowskich urządzanym rzekomo przez armię polską. Obciąża się nawet odpowiedzialnością za nie imiennie generała Hallera. Co było bzdurą zdementowaną od razu przez międzynarodową (czyli złożoną ...
  Trzej generałowie
(Warto przeczytać/Warto przeczytać)
Norbert Wójtowicz W spojrzeniu na wkład wojskowych w budowę w 1918 r. niepodległej Rzeczypospolitej na pierwszy plan, obok Józefa Piłsudskiego, wysuwają się generałowie Józef Dowbor-Muśnicki, Józef Haller ...