Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
"Bracia: rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień... Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa (...)(Rz 13,11-14)

 

Wszystkim czytelnikom naszej strony www.wsercupolska.org

życzymy udanych i radosnych Świąt...

By nowo narodzony Jezus przyniósł miłość, radość i szczęście.

Aby pobłogosławił nasz naród i naszą Ojczyznę w każdym dniu Nowego Roku.

Dzień przyjścia na świat Jezusa jest dniem nadziei dla świata i każdego z nas.

Łamiąc się opłatkiem życzymy sobie nawzajem aby był także dniem nadziei dla Polski, odrzuceniem podziałów, które nam się narzuca.
Życzmy sobie zdrowia, które wirusem, szczykawką i brakiem dostępu do lekarza nam się zabiera.
Życzmy szybkiego powrotu do zdrowia tym, których oszukano.
Pamiętajmy o tych którzy w tej nierównej wojnie już odeśli.

Boże coś Polskę przez tak długie wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!

Prośmy by Bóg rodził się w naszych czystych sercach i naszej wolnej Ojczyźnie.


Redakcja
W Sercu Polska

W tym szczególnym czasie nadziei i wiary, ufajmy że wszystko może się udać.

Łuk. 2:10-14

10 Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
14 "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".


Ew. Jana 6:32-33

32 Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. 33 Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu".

Ew. Jana 6:40

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym".