Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pierwszą ofiarą wojny jest prawda.
(The first casualty when war comes is truth.)
- Hiram Johnson (1866–1945) – amerykański polityk.


UE zakazała RT i Sputnikowi nadawania we wszystkich państwach członkowskich. Decyzja wejdzie w życie po opublikowaniu jej w Official Journal of the European Union. Ogłosił to Josep Borrell, szef dyplomacji europejskiej, po wirtualnym spotkaniu ministrów.

Ricardo Gutiérrez, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Dziennikarzy (Fédération européenne des journales, EFJ) skomentował to doniesienie.

– Przede wszystkim należy przypomnieć, że regulacja mediów nie należy do kompetencji Unii Europejskiej. Pani von der Leyen zapowiedziała środki, których nie będzie mogła zastosować w praktyce. UE nie ma prawa do wydania ani cofnięcia koncesji na nadawanie. To jest wyłączna kompetencja państw.

Po drugie, całkowite zamknięcie mediów nie wydaje nam się najlepszym sposobem radzenia sobie z dezinformacją lub propagandą. Taka cenzura może być wręcz szkodliwa dla obywateli, którzy czytają lub oglądają zakazane media. Naszym zdaniem zawsze lepiej przeciwdziałać dezinformacji mediów propagandowych lub tak postrzeganych, demaskując ich błędy merytoryczne lub słabą pracę dziennikarską, demonstrując brak niezależności finansowej lub merytorycznej, podkreślając ich oddanie interesom rządu i lekceważenie interesu publicznego” – powiedział Ricardo Gutiérrez.

Jego zdaniem zakaz działalności mediów to poważny krok, który musi opierać się na solidnych ramach prawnych i elementach obiektywnych, aby uniknąć arbitralności. Wyzwaniem dla demokracji jest walka z dezinformacją przy zachowaniu wolności słowa.


EFJ uważa, że priorytetem powinny być inne metody: wzmocnienie wsparcia dla niezależnego dziennikarstwa, wzmocnienie niezależności redakcji, wzmocnienie statusu społecznego dziennikarzy, promowanie etyki zawodowej poprzez niezależne rady prasowe, promowanie pluralizmu mediów, promowanie umiejętności korzystania z mediów, zwiększenie przejrzystości władzy… Prawdziwym antidotum na dezinformację nie jest zakaz, ale promowanie dynamicznego, pluralistycznego, profesjonalnego, żywotnego ekosystemu medialnego, który jest całkowicie niezależny od władzy.

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Dziennikarzy dodał, że polityka cenzury niesie ze sobą również ryzyko odwetu.
_ Jak widzieliśmy w przypadku zakazu działalności DW w Rosji w odpowiedzi na zakaz działalności RT w Niemczech. Skutkiem tego zaostrzenia był spadek pluralizmu mediów w Rosji i Niemczech. Obywatele utracili prawo dostępu do informacji nadawanych przez DW czy RT. To godne ubolewania – powiedział na zakończenie.

Swoją opinią ze Sputnikiem podzielił się również prawnik Bérenger Tourné.

– Decyzja UE o zakazie działalności RT i Sputnika, jeśli zostanie przyjęta, oznacza bezpośrednią cenzurę, niedozwoloną przez prawo. To nie tyle pogwałcenie wolności słowa, ile rewizja tego, co uważane było za wolność słowa.
Jeśli władza polityczna przejmuje teraz swoją prasę (a we Francji jej główny kapitał należy do garstki miliarderów), to można powiedzieć, że wolne media po prostu nie istnieją. Są trzymane na smyczy – uważa prawnik Bérenger Tourné.

https://pl.sputniknews.com


Za: https://marucha.wordpress.com/2022/03/01/wolne-media-nie-istnieja-sa-trzymane-na-smyczy/#more-99101