Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
"Trwa pewna walka o pamięć historyczną(...), ale jedno jest dla mnie pewne: nie byłoby Komitetu Obrony Robotników, gdyby nie Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, wspierani także przez nas (...)" (dzieje.pl, portal historyczny, 23.09.2011) [podkreślenie autora].

Te jakże ważne słowa wypowiedział, pod adresem sztandarowych postaci Prawa i Sprawiedliwości, ich kolega z list wyborczych tego ugrupowania Ludwik Dorn podczas spotkania dnia 23 września 2011 r., w 35 rocznicę założenia KOR-u.

Czołową rolę w powołaniu KOR przez Macierewicza i Naimskiego potwierdza również sam Jarosław Kaczyński w wywiadzie publikowanym w "TS" 1990, nr 46, gdzie, odpowiadając na pytanie o przynależność do ugrupowań opozycyjnych, stwierdza: "Pełniłem przez krótki czas funkcję szefa Biura Interwencyjnego, będąc działaczem KOR od 1976 r. (...) Założycielem KOR-u był Macierewicz razem ze swym przyjacielem Naimskim". (Czas Warszawski nr 22-23, 30.06.2005 r.) -podkreślenie autora].

Widać zatem, że czołowe postacie PiS-u, łącznie z Prezesem wywodzą się ze środowiska KOR-u, a nawet byli założycielami tej specyficznej organizacji, rozwiązując ją dokładnie w piątą rocznicę powstania (23 września 1981 r.) i wchodząc do rodzącej się "Solidarności" jako eksperci i doradcy, ujmując to w sposób pewny siebie, śmiały, nadzwyczaj szczery: "NSZZ Solidarność utworzył i tworzy liczne agendy i komisje, mające zajmować się tym, czym zajmował się (...) KOR. Wielu z jego członków i współpracowników jest dziś członkami "Solidarności", nierzadko pracują w niej jako eksperci lub po prostu ludzie o wieloletnim doświadczeniu. Uważamy, że każdy, komu bliskie były niegdyś cele Komitetu Obrony Robotników (...) wspierać dziś powinien - zależnie od swych kompetencji i umiejętności - "Solidarność" i działać w jej szeregach lub na jej rzecz". (Fragmenty oświadczenia z dnia 23 września 1981 r. w związku z zakończeniem działalności Komitetu Samoobrony Społecznej KOR) -podkreślenia autora].

Cel KOR-u został więc jasno sformułowany: powstaje "Solidarność", więc trzeba tam zająć odpowiednie stanowiska i walczyć o skierowanie tego wielkiego ruchu społecznego na odpowiednie, KOR-owskie tory.

Podczas wspomnianego już wyżej spotkania w 35 rocznicę powołania KOR-u, jeden z jego ojców dyrektorów i założycieli - Antoni Macierewicz - wyraził radość z powodu obecności w gronie politycznym kontynuującym tradycje KOR-u: "(...) w obecnych czasach miarą wartości polityka jest to, czy jest się sformułowanemu przez KOR przesłaniu wiernym (...). To jest istota problemu, który przed nami dzisiaj staje. Smutno, że tak wiele osób postąpiło inaczej, ale cieszymy się z tego, że te same tradycje kontynuuje dziś Prawo i Sprawiedliwość i skupiony wokół niego ruch patriotyczny" (dzieje.pl, portal historyczny, 23.09.2011) -podkreślenie autora].

Jakże fundamentalne stwierdzenie jednego z założycieli i liderów KOR-u! Oto KOR znalazł swojego prawowiernego kontynuatora w Prawie i Sprawiedliwości!

A jakie to tradycje KOR-u kontynuuje dziś PiS, co tak imponuje Macierewiczowi?

Otóż niewątpliwie rację ma Ludwik Dorn mówiąc, że "trwa pewna walka o pamięć historyczną". Kto bowiem panuje nad przeszłością, ten panuje nad przyszłością, mówił Orwell.

A dziś mało kto pamięta książkę "Kościół, lewica, dialog", stanowiącą coś w rodzaju manifestu ideowego tego środowiska, napisaną przez jednego z czołowych członków KOR-u Adama Michnika.

Jedną z głównych myśli tam zawartych jest postulat posłużenia się Kościołem w celach lewicy laickiej poprzez zaprzestanie z Nim walki na rzecz instrumentalnego traktowania. Mówić językiem Kościoła, ale robić swoje ? to program nakreślony w 1977 roku.

Dziś widać wyraźnie, że PiS i Jarosław Kaczyński są najbardziej konsekwentnymi realizatorami tego programu.

Ich stosunek do wartości jest skrajnie faryzejski i obłudny. Deklaracje nijak mają się do rzeczywistości, choćby w obronię życia, gdzie PiS jest demonstracyjnie za życiem wtedy, kiedy nie ma szans na przeforsowanie (ostatni obywatelski projekt obrony życia w 2011 r.), a gdy była taka szansa, to swoimi głosami zdradzili sprawę (konstytucyjna obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci odrzucona w 2007 r.).

Podobnie w sprawie podatkowych ulg prorodzinnych i becikowego. Deklaracje zgodne z nauczaniem Kościoła, a czyny wprost przeciwnie (debata Kurski - Giertych w internecie).

Instrumentalne podejście PiS-u do spraw Wiary w sposób jaskrawy ujawniło się w czasie wykorzystywania Krzyża w celach politycznych, jako substytutu pomnika Kaczyńskiego. Rzeczywisty, a nie deklaratywny, stosunek PiS-u i Kaczyńskich do Kościoła poznaliśmy w czasie ataku i zablokowania objęcia urzędu arcybiskupa Warszawy w roku 2007.


"Dlaczego uderzono w biskupa Wielgusa? Dlaczego teraz uderza się w Kościół, który wyrwał nas z komunizmu, który ponosił największe ofiary w walce z tym obrzydliwym systemem? (...)

Wedle tych, którzy dzisiaj atakowali biskupa Wielgusa, wyrwał nas z komunizmu nie Kościół katolicki, tylko KOR. Tylko Komitet Obrony Robotników, założony przez pana Macierewicza, Michnika, Kuronia i innych. To jest prawdziwa "poprawna" wersja historii. To jest podłoże tego wszystkiego, co się dzisiaj wokół Kościoła dzieje. Trzeba Kościół zbrukać, trzeba powiedzieć, że tam właśnie byli agenci, że tam jest źródło SB (...).
Sprawa arcybiskupa Wielgusa jest próbą zawłaszczenia przez środowisko KOR walki z komunizmem. Kościoła już ma nie być jako podmiotu, który odgrywał bardzo istotną rolę w życiu nie tylko religijnym, ale i narodowym. (Roman Giertych - fragment wystąpienia sejmowego, 5 kadencja, 32 posiedzenie, 2 dzień , 11 stycznia 2007 r.) -podkreślenia autora].

Praktyczna realizacja postulatów zawartych w książce Michnika powoduje bardzo bolesne skutki o podwójnym znaczeniu.

Po pierwsze, budowane jest wrażenie, podsycane przez media, że Kościół odgrywa ogromną rolę polityczną, co w rzeczywistości jest fikcją; naprawdę zaś chodzi o kompromitację Kościoła i patriotyzmu.

A po drugie, rozhisteryzowane, zahipnotyzowane i perfidnie wykorzystywane tłumy tzw. "obrońców krzyża", poszukiwaczy "smoleńskiej prawdy", "lustratorów wszechobecnego układu", powodują wzmacnianie, ośmielanie i rozzuchwalanie lewactwa.

Warto więc, aby powyższe refleksje, a przede wszystkim jasne i klarowne oświadczenie Antoniego Macierewicza, dotarły do świadomości biskupów, księży, wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce, a zwłaszcza tych, którzy dają się, kolejny (który!!!) już raz, prowadzić we mgle obłudy i faryzeizmu przez KOR-owskich braci.

Warto na koniec zacytować małe fragmenty książki znawcy tematu, odnoszące się do powyższej problematyki: "Wolnomularze paryscy (...) na wieść o utworzeniu Komitetu Obrony Robotników (KOR) przeprowadzili wewnętrzną kolektę i przekazali do Warszawy dość pokaźną sumę (...). Masoneria stała się zapleczem KOR-u". (Ks. Andrzej Zwoliński, "Wokół masonerii", Biblioteczka KSM Nr 5, Kraków 1995, str. 138) -podkreślenia autora].

Wśród zmarłych już członków KOR-u do masonerii należało pięciu: Ludwik Cohn (Kon), Jan Kielanowski, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Klemens Szaniawski (Ludwik Hass, "Masoneria Polska XX wieku - losy, loże, ludzie", wyd. POLCZEK, Warszawa 1993).

Kiedy czasami obserwujemy nagłaśniane spory między obecnie żyjącymi KOR-owcami, tymi "lewicowymi" - Michnika i tymi "prawicowymi" - Macierewicza, pamiętajmy o jakże ważnym zdaniu wypowiedzianym przez zastępcę Wielkiego Mistrza "Wielkiego Wschodu" Francji Jacquesa Oreficea: "Mamy nadzieję, że wolnomularze będą we wszystkich partiach, z wyjątkiem ekstremistów. Dam przykład z mojego kraju. We Francji przez wiele lat rządziła lewica. W ostatnich wyborach wysoko zwyciężyła prawica, jednak w nowym parlamencie znajduje się dokładnie tyle samo wolnomularzy, co w poprzednim"

("Miliarder" nr 30 z IX.1993) -podkreślenia autora].

KOR-owcy, to ludzie bardzo inteligentni - my bądźmy równie inteligentni i mądrzy!


Witold Bałażak

Nadesłał: Ryszard


PiS kontynuuje tradycje KOR-u