Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Łódź, dnia 2017.05.02.
W dniu Święta Flagi wzywamy władze samorządowe i administracyjne regionu łódzkiego odpowiedzialne za wywieszanie emblematów i flag na zarządzanych przez siebie budynkach do usunięcia flag Unii Europejskiej wiszących obok polskich flag państwowych. Wywieszanie obydwu flag, polskich i unijnych obok siebie jest widocznym wyrazem ograniczonej suwerenności państwa polskiego w strukturach UE i w nieodparty sposób przywodzi na myśl flagi sowieckie wiszące obok polskich w czasach poprzedniego ustroju. Wczoraj minęło 13 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W ciągu tego okresu wielu Polaków doświadczyło przejawów ingerencji instytucji unijnych w suwerenność państwa i społeczeństwa polskiego. Obecnie Unia Europejska działaniami swoich czołowych polityków usiłuje wciągnąć Polskę w udział w zakończonej klęską polityce multikulturalizmu, a także od wielu lat finansuje za pomocą grantów skrajnie lewicowe organizacje dążące do odbierania Polakom wolności sumienia.

Polska jako członek Unii Europejskiej znajduje się w stanie ograniczonej suwerenności. Odzyskanie suwerenności wymaga odrzucenia ograniczeń suwerenności nie tylko w realnych działaniach politycznych, lecz także w warstwie symbolicznej. W dniu Święta Flagi wzywamy władze samorządowe i administrację państwową do godnego wywieszania polskich symboli narodowych bez flag unijnych, pokazujących brak suwerenności państwa polskiego.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Polemika autora hubalblogu z tekstem jaki napisał Dariusz Kosiur prosimy zapoznać sie z orginałem (TU - Przyp.red. WSP)
Dlaczego nacjonalizm ?

 Jeżeli naród zrezygnuje z nacjonalizmu, stanie do walki z siłami kosmopolitów bezbronny i walkę tę z pewnością przegra.

 Roman Dmowski napisał w “Myślach nowoczesnego Polaka “, że do najistotniejszych cech, jakie winny charakteryzować elity narodowe należą:

”…siła przywiązania do idei Ojczyzny, gotowość ponoszenia ofiar na cele publiczne, bez domagania się za to osobistych korzyści. Ten wyższy, szlachetniejszy rodzaj patriotyzmu można nazywać nacjonalizmem”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ramach przywracania szerszemu gronu Czytelników klasyki polskiej myśli narodowo-radykalnej, która objęła już prace i teksty Macieja Sieniawskiego, Mariana Reutta, Adama Doboszyńskiego, Wojciecha Zaleskiego, Bolesława Piaseckiego, Jana Mosdorfa, tym razem prezentujemy fragment kultowej broszury Wojciecha Zaleskiego „Polska bez proletariatu”. Tytuł pochodzi od Redakcji. Na fundamencie przeszłości budujemy przyszłość. (WT)

onrnop

Nie mamy wiele czasu na odrobienie wszelkich braków i zaniedbań. Wszystko co zdrowe w Narodzie – woła o wielki plan naprawy. Czy ten plan może polegać na drobnych poprawkach? Nie. Gdy lekarz zobaczy chorego, któremu niewiele dolega i powie, że musi on przejść niebezpieczną operację – nieufnie słuchamy jego rad. Ale gdy u łoża chorego, który cierpi od lat, z którego ciała czerwona krew znika, tak, że miast zdrowych rumieńców, policzki jego powlokły się bladością, u łóżka chorego, który za każdym dniem, mimo ostrożnych zabiegów lekarzy i znachorów, traci na wadze, którego słabe ramię niezdolne jest do twardego wysiłku – pojawi się lekarz, który powie, że najpierw śmiałym cięciem trzeba z organizmu usunąć obce ciało, a potem zmienić sposób tycia pacjenta – wówczas zaufaniem darzymy odważnego lekarza i odprawiamy znachorów, którzy swymi praktykami doprowadzili chorego do ruiny.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Przypominamy tekst z października 2009 r.
Spójrzmy prawdzie w oczy. Czasy dla naszej Ojczyzny są trudne. System dwupartyjny w jaki chcą nas wrobić Platforma Obywatelska z Prawem i Sprawiedliwością spowoduje, że naród przestanie mieć alternatywę – nawet taką iluzoryczną. Konia z rzędem temu, który znajdzie chociaż jedną istotną różnicę programową pomiędzy partiami Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Bez pardonu i bezczelnie ręka w rękę oddają naszą suwerenność eurofederalistom zadowalając się funkcjami namiestników. Powiem szczerze, że dotąd uważałem Lecha Kaczyńskiego za prezydenta Rzeczypospolitej. Kiepskiego, nie spełniającego moich oczekiwań, być może nawet nieco szkodliwego, ale jednak prezydenta. Odkąd podpisał Traktat Lizboński jest dla mnie tylko namiestnikiem Unii Europejskiej na Polskę. Choćby słowo “patriotyzm” wypowiadał milion razy dziennie to nadal pozostanie tylko namiestnikiem.

O premierze Tusku nawet nie chcę pisać ponieważ wobec tego człowieka nigdy nie miałem jakichkolwiek złudzeń. Jest on pokornym wykonawcą poleceń płynących zza Odry i Nysy – takie jest moje zdanie, do którego ma święte prawo.

Teraz muszę jednak dorzucić kamyczek do i tak już zachwaszczonego ogródka. Uważam, że bardzo wielka odpowiedzialność za opisany stan rzeczy ciąży na ruchu narodowym. Oddaliśmy i nadal oddajemy Polskę walkowerem!

Wiele razy naiwnie wierzyłem, że uda się wreszcie zjednoczenie naszej strony sceny politycznej. Ufałem, że ruch narodowy jest szansą dla Polski i silny zjednoczeniem wygra walkę o przyszłość narodu. Co słyszałem? “Maszerujmy osobno, uderzajmy razem”. Gdy słyszę to hasło to mi się po prostu zbiera na wymioty. Cóż to za wódz idąc po zwycięstwo rozdrabnia swoją armię? Cóż za nieudacznik zastawia się takim sloganem?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przypominamy - Krzysztof Kocur pisał w kwietniu 2009 r.

Współczesny Nacjonalizm jest ideą umiaru. W związku z tym jest jej obcy wszelki szowinizm.

Współczesny Narodowiec nie uważa, że jego naród został stworzony przez Boga do wyższych celów niż inne narody. Odrzuca mesjanizm oraz poniżanie innych nacji, kultur, religii, ras. Współczesny Nacjonalizm przyjmuje, że Polacy są takim samym narodem jak inne cywilizowane narody – ani lepszym ani gorszym. Nasza idea nie została stworzona dla ludzi, którzy są ślepi na przywary Polaków, ale też nie dotyczy ona tych, którzy posiadają kompleksy na tle swojej przynależności do narodu Polskiego.

Dostrzegając fakt, że jesteśmy jednym z wielu cywilizowanych narodów twardo stoimy na stanowisku, że Polacy muszą mieć swoje silne państwo. Państwo nie jest celem dla narodu, ale środkiem do utrzymania swojej odrębności.

Współczesny nacjonalizm nie postuluje zamknięcia granic dla imigrantów. Uważamy, że kontrolowany napływ przybyszów z innych krajów może mieć dobry wpływ na rozwój technologiczny, ekonomiczny, oraz naukowy naszego państwa.

Natomiast zawsze będziemy uważali, że to Polacy są wyłącznymi gospodarzami w Polsce.

Państwo można porównać do domu. W tradycji polskiej zawsze było dobre odnoszenie się do gości. Stare przysłowie mówi “Gość w dom, Bóg w dom”. Gość zawsze mógł liczyć na bardzo życzliwe traktowanie w polskim domu, niezależnie od statusu społecznego, oraz ekonomicznego gospodarza. Jednakowoż nigdy gospodarz nie pozwolił aby gość uchybił zwyczajom panującym w jego domu. Taki gość był traktowany jako intruz i jako taki mógł zostać wyproszony.

Źródła nie znaleziono