Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

18 wrzesnia miała miejsce dyskusja w Warszawskim Klubie Patriotycznym z udziałem przedstawicieli inteligencji patriotycznej - specjalistów z róznych dziedzin (kadra naukowa, redaktorzy, osoby duchowne, działacze polonijni, osoby czynnie zaangażowane w działalność klubów - ok. 30 osób)
Gospodarz spotkania profesor Jerzy Robert Nowak rozpoczął prelekcję od diagnozy sytuacji geopolitycznej Polski.

Obecnie brak jest widocznych sojuszników,w stosunkach polsko-niemieckich dominuje pozycja klientelistyczna, stosunki polsko-amerykańskie są najgorsze od 1989 roku, coraz widocznej zarysowuje się oś rosyjsko-niemiecka.
Do zagrożeń wewnętrznych należą separatyści śląscy i skrajna nielojalność polityków wobec państwa polskiego. Do tego dochodzi szkalowanie historii Polski, ograniczanie godzin historii w szkołach, szkody dla kultury narodowej, zaniechanie ekranizacji wydarzeń historycznych. Nawet w czasach PRLu przejawiano większą aktywność na tej płaszczyznie, czego wyrazem były takie produkcje filmowe jak "Nad Niemnem", "Hubal", "Potop".
Wobec tych niepokojących wydarzeń potrzebna jest skuteczna kontrofensywa, zmasowany odwet. Konieczne jest powstanie patriotycznego lobby opiniotwórczego. W tej inicjatywie daklaruje udział 200 osób w tym kilkadziesiąt z Polonii.

Tylko aktywny opór może przynieść efekty czego przykładem może być kampania prof. Jerzego Roberta Nowaka, dzięki której w znacznym stopniu zneutralizowana została działalność Grossa. Dzięki zaangażowaniu księdza Isakowicza-Zalewskiego uniemożliwiony został Rajd Bandery.

Kolejną sprawą jest zapowiedz ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta, jeżeli do tego dojdzie to może on zapomnieć o poparciu w wyborach przez opcję patriotyczną.W wypowiedziach prezydenta widoczny jest szacunek dla przeszłości, ważniejszy jest jednak szacunek dla teraźniejszości.
Profesor Jerzy Robert Nowak zwrócił uwagę na monitorowanie antypolonizmów, eksponowanie przemilczanych ważnych tematów (KL Warschau, ludobójstwo Polaków na Ukrainie i Białorusi 1937-38), zachęcał również do zgłaszania pozycji książkowych w celu utworzenia leksykonu książek przemilczanych, stworzenia internetowej listy przyjaciół Polski, monitorowania katalogów bibliotek, informowania o zakazanych wykładach, odmowach udostępniania sal na imprezy patriotyczne itp.
Za granicą coraz bardziej widoczna jest kampania pokazywania historii polskiej w negatywnym świetle a naród polski jako naród kłótliwy, agresywny, antysemicki, przywłaszczający obce tereny. Działania te mają na celu wymuszanie roszczeń.


Profesor Tadeusz Marczak z Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczął wypowiedz od przedstawienia taktyk wykluczania z dyskursu naukowego niewygodnych przeciwników.

Następnie przedstawił zagrożenia dotyczące Śląska: zagrożenie tożsamości i własności oraz ewentualną secesję Śląska. W języku niemieckim jest określenie obrazujące taktykę popierania działań separatystycznych i ekspansji kosztem innych państw: "Volkssplitterung" - rozszczepianie narodu.
Firmy niemieckie koncentrują w swoich rękach dostarczanie do dużych miast europejskich dostaw wody i energii. Niepokojącym faktem jest energetyczny sojusz rosyjsko-niemiecki.
W latach 2003/04 miał miejsce precedens chorwacki: próba uzyskania odszkodowań za mienie pozostawione przez wysiedlonych z terenów byłej Jugosławi Volksdeutschów.


Redaktor Stanisław Michalkiewicz dokonał podziału państw na poważne (te,które prowadzą walkę do zwycięskiego końca) i niepoważne. Niemcy mimo iż zakończyły II Wojnę Światową jako bankrut, poprzez konsekwentną politykę odbudowały swoją strefę wpływów i osiągnęły swój strategiczny cel. W przemówieniu Putina z okazji 70 rocznicy wybuchu wojny padła wzmianka o utworzeniu Wielkiej Europy, zawarta została w nim też pełzająca rehabilitacja paktu Ribbentrop-Mołotow.
Obecnie realizowany jest sformułowany na początku ubiegłego wieku projekt Mitteleuropa, zakładający istnienie państw pozornie niepodległych o gospodarkach niekonkurencyjnych, peryferyjnych w stosunku do gospodarki niemieckiej. Ma to być obszar półrzemieślniczej, półprzemysłowej produkcji.
W Polsce niezdefiniowany jest cel polityki historycznej, przedstawianie się tylko jako ofiara II Wojny Światowej jest mało sensowne.
Punkt ciężkości władzy znajduje się poza organami konstytucyjnymi, a większość społeczeństwa jest poza głównym nurtem życia gospodarczego. Warunkiem przetrwania narodu jest tworzenie żywej kultury co jest możliwe pod warunkiem istnienia autentycznego dyskursu publicznego.

 

W spotkaniu wzieli ponadto udział:

prof. Józef Krasinkiewicz
prof. Stanisław Dybczyński
prof. Jan Wawrzyńczyk
prof.Adam Maksymowicz
prof. Lucjan Kasprzak
dr Krzysztof Kawęcki
były poseł dr Gabriel Janowski
płk. Jan Niewiński
ks. Ryszard Halwa
Karol Tai (Węgry)
Jacek Krzystek
Krzysztof Kopacz

 


Redaktor: Jarosław Kozakowski

Za: http://www.klubypatriotyczne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=236:zebranie-komitetu-obrony-dobrego-imienia-polski-i-polakow&catid=22:aktualnoci

Źródła nie znaleziono