Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunstycznego rządu - Premiera Tadeusza Mazowieckiego

Minęło dwadzieścia lat od 1989r., gdy głęboka(?) zmiana ustrojowa zakończyła 45-letni okres panowania komunizmu(po składzie Sejmu jakoś tego nie widać) w Polsce. Ważnym narzędziem tej zmiany było powołanie 12 września 1989r., w następstwie zwycięstwa(?) wyborczego "Solidarności", rządu Premiera Tadusza Mazowieckiego - pierwszego rządu III RP.

Ten rząd, obejmując władzę w warunkach głębokiego rozkładu gospodarki i finansów PRL, podjął szereg reform o historycznym znaczeniu(gruba kreska) dla Polski. Udało się nie tylko zlikwidować widmo dalszej, pogłębionej katastrofy gospodarczej, ale także wprowadzić zasady gospodarki rynkowej(kto najwięcej na tym skorzystał wiadomo), znieść cenzurę(niech ktoś powie, że w polskojęzycznych mediach można poruszać wszystkie tematy), potwierdzić nienaruszalność polskiej granicy zachodniej, wprowadzić pierwszą reformę samorządową poprzez wolne wybory w gminach.

Minęło dwadzieścia lat i z satysfakcą możemy stwierdzić jak głęboko zmiieniła się Polska i cały otaczający nas świat(jednego potwora zamieniliśmy na drugiego), że nastąpił upadek komunizmu w całej Europie Środkowo-Wschodniej, ale również rozkład imperium ZSRR(za to powstał ZSRE) i upadek muru berlińskiego. Na niepodległość i demokrację wybiły się liczne narody dawnego bloku wschodniego, rozpoczynając trudny marsz ku zachodnim strukturom - NATO i Unii Europejskiej(ZSRE).

Dlategodzisiaj, gdy oczywistością jest polska wolność(Sąd orzekł, że mieszkanka Wolina musi przeprosić sąsiada homoseksualistę i zapłacić mu 15 tys. zł za nazwanie go „pedałem”. A ja nie mogę nawet sam zdecydować jaką żarówkę mam wkręcić we własnym domu!) niepodległość(co jak na dłoni widać w Traktacie z Lisbony) i demokracja, gdy normalnością jest wolny rynek(ponad 200 rodzajów koncesji, Polska w roku 2008 zajęła miejsce 83. oraz została zakwalifikowana do kategorii W zasadzie bez wolności - gratuluję dobrego samopoczucia) i nasza przynależność do świata Zachodu(ZSRE), Sejm RP wyraża wdzięczność pierwszemu niekomunistycznemu rządowi( z Czesiem Kiszczakiem i Florkiem Siwickim na czele) Premiera Tadeusza Mazowieckiego("Musi być dla wszystkich, także dla PZPR, zapewniony udział, otwartość i współodpowiedzialność. Dlatego mówię o szerokiej koalicji, ale ja biorę za nią odpowiedzialność.").


Ryszard
Za: http://r-golis.blog.onet.pl/
Źródła nie znaleziono